Viete, ako vybrať správny rozmer pneumatík na vaše auto, alebo sa pri tomto úkone radšej poradíte s profesionálom? Napriek všeobecnej dostupnosti článkov a materiálov majú niektorí šoféri ešte stále problém so správnym odčítaním rozmeru pneumatík. Ako zistíte ich rozmer a ako vyberiete tú správnu veľkosť pre vaše vozidlo? Na konci článku nájdete aj praktickú kalkulačku rozmerov pneumatík.

Čo je rozmer pneumatík a kde na pneumatike ho nájdete

Každý výrobca pneumatík má povinnosť uviesť ich rozmer. Rozmer pneumatík je vyjadrený reťazcom čísel a písmen a nachádza sa na bočnej strane pneumatiky a v technickom preukaze k vozidlu. Jednotlivé znaky označujú šírku pneumatiky, výšku profilu, priemer disku, typ pneumatiky, index nosnosti a rýchlosti.

Čo znamenajú čísla na pneumatikách

Čo znamenajú konkrétne čísla na pneumatikách? Pripravili sme pre vás kľúč k symbolom nachádzajúcim sa na pneumatike:

ako citat

 • Šírka pneumatiky – vyjadruje sa v milimetroch a predstavuje vzdialenosť medzi bočnicami pneumatiky
 • Výška profilu – je to výška bočnice pneumatiky, teda vzdialenosť od bokov behúňa k okraju disku. Tento parameter sa udáva v percentách. V prípade rozmeru 195/50 R15 – 50 % z 195 je 97,50 mm
 • Písmená R alebo D – je to označenie typu pneumatiky, R – radiálna a D – diagonálna. V súčasnosti patrí väčšina produktov osobných vozidiel do kategórie radiálnych modelov
 • Veľkosť disku – je uvádzaná v palcoch a predstavuje priemer disku. Prepočítavací koeficient palcov: 1 palec = 2,54 cm
 • Index nosnosti – vždy úzko súvisí s veľkosťou pneumatiky, informuje o tom, aké je prípustné zaťaženie pre konkrétny model pri jazde maximálnou rýchlosťou stanovenou výrobcom
 • Index rýchlosti – ide o maximálnu prípustnú rýchlosť, akou sa môže pohybovať vozidlo, v ktorom je namontovaná daná pneumatika, pri zaťažení stanoveným pomocou indexu nosnosti

Dôležité je, aby boli parametre v súlade s odporúčaniami výrobcu vozidla. Nedodržanie smerníc môže v tomto prípade znížiť úroveň bezpečnosti a viesť k poškodeniu pneumatiky a vozidla a v krajných prípadoch dokonca ku kolíziám a autonehodám.

Rozmer pneumatík a vysvetlenie jednotlivých pojmov

V Európe zodpovedá za normalizáciu pneumatík a diskov Európska technická organizácia výrobcov pneumatík a diskov - E.T.R.T.O. Definuje štandardy existujúcich rozmerov, veľkosti, ktoré musí mať pneumatika daných rozmerov a ich označenia.

Ako vypočítať jednotlivé hodnoty?

V prípade veľkosti 195/50 R15 je profil pneumatiky 50 % z 195 mm, a teda 97,50 (teda 9,75 cm).

Priemer disku je vyjadrený v palcoch, čiže: 15 palcov (15*2,54) = 38,1 cm.

Výška pneumatiky predstavuje súčet hodnoty profilu a priemeru disku: 2 x 9,75 + 38,1 = 57,60 cm

Vonkajší priemer tak pre veľkosť 195/50 R15 predstavuje 57,60 cm. Vonkajší priemer pneumatiky je celková výška pneumatiky meraná od zeme k hornému okraju pneumatiky (čelo behúňa). Môže byť vypočítaný na základe dostupných informácií podľa nasledujúceho vzorca:

d = dr+2*h = dr+2*Sn*ar:

 • d - vonkajší priemer pneumatiky
 • dr – priemer disku
 • h – výška prierezu pneumatiky
 • Sn – šírka prierezu pneumatiky
 • Ar – výška profilu

Vypočítame vonkajší priemer pneumatiky 195/65 R15

 • dr=15 * 25,4
 • Sn=195
 • ar=0,65
 • d= 381+2*195*0,65 = 634,55 mm

Vonkajší priemer pneumatiky s rozmerom 195/ 65R15 je teda 634,5 mm.

TIP: V prípade výmeny pneumatík je pri nových rozmeroch (alternatívach) potrebné zachovať rovnaký vonkajší priemer ako mala pôvodná pneumatika.

Na náhradnej pneumatike je označenie písmena T (z anglického temporary spare): T125/90D16 98.

Prečo je výška pneumatiky vyjadrená v percentách?

Celková výška pneumatiky predstavuje vonkajší priemer pneumatiky počítaný od zeme k hornej hrane pneumatiky (čelu behúňa). V minulosti bola výška bočnej steny pneumatiky podobná šírke, a tak nebolo nutné zadávať žiadnu hodnotu. S pokrokmi v priemyselnej zóne sa zvýšila kontaktná plocha pneumatiky s vozovkou, ktorá prinútila popísať veľkosť prierezu (profil) pneumatiky.

Prečo sa šírka pneumatiky stále končí číslom 5?

Rozmer vymedzujúci šírku pneumatiky je číslo so vzrastajúcou hodnotou, ktorá sa vždy zvyšuje od hodnoty 95 mm stupňovite o 10 mm. To znamená, že šírka pneumatiky vždy končí číslom 5.

Prečo je šírka pneumatiky vyjadrená v milimetroch a priemer ráfika v palcoch?

Zhrnutie týchto hodnôt do jedného systému nie je možné. Takéto riešenie je preto kompromisom, ktorý umožňuje zachovať konzistenciu medzi rozmermi pneumatík a diskov. Rozmery pneumatík v centimetroch, hoci nie sú štandardne udávané výrobcom, sa dajú jednoducho vypočítať.

Rozdiel medzi americkými a európskymi pneumatikami

V súčasnej dobe existujú dva kompatibilné systémy pre určenie veľkosti pneumatík:

 • európsky metrický systém
 • americký p - metrický systém

Európsky metrický systém

Európsky metrický systém je povinný v podstate na celom svete. Zaznamenávanie veľkosti pneumatiky je nasledovné: 195/65 R15 91T. Ak je eurometrická pneumatika na konci označená písmenom "C", znamená to, že je určená pre nákladné vozidlo (z anglického commercial vehicle). Jej veľkosť má tak nasledujúci zápis: 195/70R15C.

Americké pneumatiky majú mierne odlišný spôsob zapisovania veľkosti oproti európskym.

Americký p - metrický systém

Americký p - metrický systém platí v Severnej Amerike. Ide o jednotný systém pre definovanie veľkosti pneumatík zavedený v roku 1977 americkými výrobcami. Zápis veľkosti v p - metrickom systéme je nasledujúci: P205/70 R14 93S.

Ak označenie rozmeru pneumatiky začína na písmeno "P", znamená to, že pneumatika je určená pre použitie v osobných vozidlách (z anglického passenger car). To zahŕňa automobily, ale aj malé dodávky, SUV a malé pickupy.

Ak označenie rozmeru pneumatiky začína písmenami "LT", znamená to, že je pneumatika určená pre ľahké nákladné vozidlá (z anglického light truck). Toto označenie je podobné ako európske označenie C a má nasledujúci zápis: LT245/75R16 108/104S.

Označenie športových pneumatík

Pneumatiky pre profesionálne športové vozidlá môžu mať v závislosti od výrobcu trochu iný spôsob pre označovanie veľkosti.

Najpopulárnejšie veľkosti automobilových pneumatík – tabuľka náhradných pneumatík

Najpopulárnejšie veľkosti disku 15″
Alternatívne rozmery disku 15″
185/60 R15175/65 R15
195/55 R15
185/65 R15
175/70 R15
195/60 R15
195/55 R15
185/55 R15
205/50 R15
195/60 R15
185/65 R15
205/55 R15
195/65 R15185/70 R15205/60 R15
Najpopulárnejšie veľkosti 16″
Alternatívne rozmery disku 16″
195/55 R16
185/55 R16
205/50 R16
205/55 R16
195/60 R16
215/50 R16
205/60 R16
195/65 R16
215/55 R16
215/55 R16205/60 R16
225/50 R16
215/60 R16
205/60 R16
225/55 R16
Najpopulárnejšie veľkosti 17″
Alternatívne rozmery disku 17″
215/50 R17205/50 R17
225/45 R17
215/55 R17205/60 R17225/50 R17
225/45 R17
205/50 R17215/45 R17
225/50 R17
205/55 R17
215/50 R17
225/55 R17215/55 R17235/50 R17

Aký rozmer pneumatík vybrať

Podľa zákona môžete na vašom aute používať iba tie pneumatiky, ktoré sú schválené, typovo schválené alebo homologizované a zapísané v technickom preukaze vozidla. Jazda na neschválenom type pneumatík je zakázaná. Všetky základné a alternatívne povolené rozmery a druhy pneumatík pre vaše auto nájdete v jeho typovom schválení.

Pri výbere pneumatík treba dodržiavať určité pravidlá:

 • musia byť splnené súčasne reguly záťažového indexu a vonkajší priemer pneumatiky
 • pneumatika nesmie byť príliš úzka, pretože by to mohlo mať nepriaznivý vplyv na úroveň priľnavosti a stabilitu v zákrutách
 • pneumatika nesmie byť príliš široká, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť dynamiku vozidla a viesť ku kolízii
 • nezodpovedajúci vonkajší priemer môže skresľovať údaje tachometra alebo rýchlejšie opotrebovať zavesenie hnacieho ústrojenstva
 • šírka, priemer a typ ráfika musia byť vhodné pre montáž na daný rozmer disku

Po výbere iných vhodných rozmerov nezabudnite pneumatiky zapísať do technického preukazu a staré pneumatiky odovzdať tam, kam patria. Zapíšete ich na príslušnom odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu podľa vášho miesta trvalého bydliska.

Alternatívne rozmery pneumatík

Alternatívne pneumatiky môžete použiť na vašom vozidle bez toho, aby došlo k zníženiu úrovne bezpečnosti. Ako sme už spomenuli vyššie, veľkosť pneumatiky je stanovená výrobcom na základe výkonu vozidla, jeho hmotnosti a množstva iných parametrov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a pohodlie jazdy.

Alternatívne pneumatiky sú vyberané na základe princípu, že vonkajší priemer novej pneumatiky by nemal byť väčší o 1,5 % alebo menší o 2 % od vonkajšieho priemeru originálnej pneumatiky.

Niektorí motoristi sa rozhodujú pre zmenu veľkosti pneumatík čisto z estetických dôvodov alebo v snahe prispôsobiť si niektoré parametre jazdy. Napríklad v prípade vozidiel športového charakteru ide často o snahu optického zväčšenia kolies, teda zväčšenia diskov na úkor zmenšenia profilu pneumatiky.

Imperiálne rozmery pneumatík

V minulosti existovali ešte tzv. imperiálne veľkosti (v súčasnej dobe sa používajú len pre historické vozidlá). Rozmery pneumatík sú uvedené v palcoch, alebo alfanumericky (kombinácia písmen a číslic). Veľkosti vyjadrené v palcoch majú zápis 6x13, kde prvá číslica predstavuje šírku pneumatiky, zatiaľ čo druhá priemer disku. V tomto systéme sa nepoužíva informácia o výške profilu.

Kalkulačka alternatívnych rozmerov pneumatík

Stále v tom máte trochu chaos alebo nemáte dostatočné skúsenosti s pneumatikami? Chápeme, že výber nových pneumatík môže byť pre človeka nemalou výzvou, a preto sme pre vás pripravili kalkulačku alternatívnych rozmerov pneumatík. Jasným a zrozumiteľným spôsobom porovná všetky vami vybrané rozmery pneumatík a vy tak budete vedieť, ktoré pneumatiky si môžete vybrať a ktoré radšej nie. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa obrátiť na náš zákaznícky servis.