Všeobecné informácie

Spoločnosť Oponeo.sk je súčasťou skupiny Oponeo Group, ktorá bola založená v roku 2001. Skupina Oponeo Group vlastní niekoľko všeobecne uznávaných webových stránok vrátane rôznych internetových obchodov a informačných portálov. Široký sortiment a vysoká kvalita našich výrobkov sa udržiava vďaka neustálej spolupráci s veľkoobchodnými spoločnosťami zo Spojeného kráľovstva. Naše internetové obchody, ktoré fungujú pod registrovaným logom OPONEO, sú prítomné v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Holandsku a Belgicku.

Spoločnosť Oponeo.sk. prevádzkuje moderné, plne automatizované logistické centrum. Vďaka tomu väčšina našich dodávok trvá podľa odhadov dva dni.

Všeobecné informácie

Naša misia

Predbiehame očakávania našich zákazníkov tým, že poskytujeme najlepšie poradenstvo v tomto odvetví a ponúkame najlepší a najvhodnejší sortiment výrobkov. Zabezpečenie úplnej spokojnosti zákazníkov prostredníctvom neustáleho obohacovania sortimentu nami ponúkaných výrobkov najvyššej kvality, záruky bezpečnosti transakcií a rýchleho dodania. Zlepšovanie a vytváranie nových technicky inovatívnych riešení, ktoré umožňujú plnú funkčnosť praktických aplikácií, skvelé a ľahko použiteľné webové stránky a efektívne vzťahy so zákazníkmi.

naše hodnoty

Ľudský kapitál - ľudia, ktorí tvoria harmonický tím sledujúci rovnaký cieľ. Práca - práca založená na partnerstve a altruizme. Úspech - pochádza z využitia ľudských talentov zodpovedajúcich konkrétnym úlohám s osobitnou starostlivosťou o osobný rozvoj a neustále zvyšovanie kompetencií.

naše hodnoty

Sklad pneumatík

Všetky pneumatiky sú skladované podľa odporúčaní výrobcov, čo znamená, že:

  • naše produkty skladujeme v suchých, čistých a mierne klimatizovaných skladoch
  • vyhýbame sa vlhkým podmienkam, priamemu slnku a silnému elektrickému svetlu
  • teploty v našich skladoch sa udržiavajú v rozmedzí od 10 do 25°C (vyššie teploty urýchľujú starnutie gumových výrobkov)
  • v našich skladoch neskladujeme žiadny benzín, rozpúšťadlá, oleje, mazivá, kyseliny, zásady ani žiadne iné chemické či dezinfekčné prostriedky ani žiadne iné látky, ktoré by mohli byť nebezpečné pre gumu

Sklad pneumatík

Doprava

Využívame profesionálnych kuriérov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prepravou nákladu. Väčšina našich dodávok sa dostane k našim zákazníkom do 2 pracovných dní.

Doprava

Prevzatie doručenia

Vždy odporúčame skontrolovať Vašu prijatú objednávku, či je kompletná a či tovar nie je poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo nesprávne dodaný tovar alebo nesprávne množstvo tovaru, informujte o tom prosím oddelenie zákazníckych služieb Oponeo.co.uk Ltd. V prípade akýchkoľvek pochybností môžete dodávku odmietnuť. Ak odmietnete doručenie, nemusíte platiť žiadne náklady na doručenie.