Rozmýšľate nad nákupom nových pneumatík alebo diskov? Pred kúpou si nezabudnite overiť, či výrobca vášho modelu auta povoľuje alternatívne rozmery pneumatík a diskov. Niekedy sú v technickom preukaze zapísané viaceré varianty ich rozmerov, no niektorí výrobcovia uvádzajú iba jeden základný rozmer. Následne vám zostáva už len jediné - dodatočné zapísanie alternatívnych kolies a diskov do technického preukazu (TP). Poradíme vám, ako spraviť tento zápis bez zbytočných problémov.

certifikát a kľúč od auta

Schválené rozmery pneumatík a diskov a TÜV certifikát

Podľa zákona sa na vozidlách smú používať iba schválené, typovo schválené alebo homologizované pneumatiky a disky, ktoré sú zapísané v technickom preukaze vozidla. Prevádzkovanie vozidla s neschváleným typom pneumatík alebo diskov je zakázané. Základné a alternatívne povolené rozmery a druhy pneumatík a rozmery diskov sú pre každé vozidlo definované v jeho typovom schválení.

To ale neznamená, že keď má automobilový výrobca schválené iba základné rozmery pneumatík a diskov, tak výrobca diskov si nemôže dať dodatočne na daný typ auta schváliť aj väčšie rozmery diskov. Vozidlo je totiž dodatočne možné vybaviť diskami a pneumatikami alternatívnych rozmerov aj nad rámec uvedený v osvedčení, avšak tieto nové alternatívne rozmery diskových kolies a pneumatík musia byť dopísané do osvedčenia. Takéto disky musia prejsť znaleckým posudkom o montáži diskov. Pokiaľ v skúške obstoja a splnia všetky podmienky, dostanú certifikát TÜV.

logo TÜV

Aké pneumatiky a disky môžem mať na aute

Pri väčšine modelov áut sa v technickom preukaze vozidla uvádza iba jedna výrobcom predpísaná veľkosť pneumatík a diskov. Pokiaľ si chcete kúpiť alternatívny rozmer pneumatík alebo diskov, uistite sa, že majú certifikát TÜV, čiže potvrdenie výrobcu o tom, že sú na vašom modeli odskúšané a sú spôsobilé na jazdu na pozemných komunikáciách.

Kde získať TÜV certifikát na disky

TÜV certifikát vydáva výrobca alebo importér daného vozidla alebo výrobca diskov. Ten, alebo jeho zástupca či zmluvný zástupca (pneuservis), vydáva potvrdenie o možných rozmeroch pneumatík a diskov daného vozidla. Sú v ňom uvedené všetky rozmery, ktoré môžu byť namontované na dané auto. Dostanete ho pri kúpe nových pneumatík alebo diskov, alebo si ho môžete vyžiadať od dodávateľa.

Skúšobný protokol TÜV vydaný na konkrétny typ a značku disku musí okrem záznamu o automobile, na ktorom sa disky nachádzajú, obsahovať tieto údaje:

 • informácie o výrobcovi disku
 • model
 • pneumatiky
 • podmienky montáže

Certifikát musí mať aj úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

Zápis kolies a diskov do TP

Pokiaľ sa na vašom aute budete pýšiť nezapísanými diskami v technickom preukaze, nech sú akokoľvek imidžové, môžete dostať pokutu. Možnosť zápisu iných pneumatík a diskov na základe potvrdenia výrobcu, jeho zástupcu alebo zmluvného zástupcu (pneuservis) je u nás možné podľa Ministerstva vnútra SR od 1.1.2014. Zoznam oficiálnych výrobcov a zástupcov výrobcov nájdete na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. Požiadať o zmenu pneumatík alebo diskov môžete pritom na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Kto vykonáva zápis do technického preukazu

Zápis vykoná príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu podľa miesta trvalého bydliska vlastníka vozidla. Pokiaľ sa chystáte na dopísanie alternatívnych rozmerov diskových kolies a pneumatík, pripravte si tieto dokumenty:

 • potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, ktorý vydá písomné potvrdenie, v ktorom uvedie presné rozmery pneumatík a k nim prislúchajúcich rozmerov ráfikov
 • potvrdenie zástupcu výrobcu diskových kolies
 • správa o udelení homologizácie typu kolesa
 • schválenie jednotlivo dovezeného komponentu – diskového kolesa podľa § 28 zákona č. 106/2018 Z. z.

Ako postupovať pri zápise alternatívneho rozmeru hliníkových diskov do technického preukazu tak, aby všetko prebehlo v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky?

obrázok pneumatiky

Alternatívne rozmery pneumatík a diskov a ich zápis

V prvom rade nesmiete zabúdať na platný TÜV certifikát na disky. Každý disk má totiž svoje typové označenie a ich výrobca by mal každý vyrobený disk riadne certifikovať.

Pri diskoch máte 2 možnosti zápisu. Závisia od značiek diskov, ktoré chcete zapísať. Prvým spôsobom je zápis na základe dokladu od výrobcu, kde vám postačí protokol o schválení, predaji a montáži kolies a certifikát TÜV. Doklady donesiete na príslušný Obvodný úrad dopravy, zaplatíte kolky a tam vám jednoducho zapíšu nové rozmery diskov do TP.

Druhý spôsob zápisu je zápis diskov so schválením a protokolmi TÜV cez STK. Tu taktiež potrebujete platný certifikát TÜV. S certifikátom TÜV následne navštívte STK, kde vykonajú potrebné kontroly (pripevnenie kolies a ich konštrukcie a kontrolu diskov). Disky vám v prípade splnenia všetkých kritérií schvália a zapíšu do TP na oddelení dopravy príslušného Obvodného úradu.

Pri zápise pneumatík a diskov ste ako majiteľ vozidla povinní preukázať svoju totožnosť a predložiť tieto dokumenty:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení
 • potvrdenie poistenia zodpovednosti
 • potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla vystavené na konkrétne vozidlo, že vozidlo môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov, ako sú uvedené v osvedčení o evidencii
 • poplatok vo výške 6 € za vydanie každého osvedčenia o evidencii časť I aj časť II, to znamená spolu 12 €

Pokiaľ vás súri čas, za poplatok 30 € budete mať osvedčenia vydané urýchlene.

Kvalitné certifikované disky a pneumatiky

Ako zapísať kolesá a disky bez certifikátu TÜV? Bez platného certifikátu ich žiaľ právoplatne nezapíšete. Nekupujte ani lacné TÜV certifikáty od neoverených predajcov na internete, zvyknú sa totiž falšovať. Pravý TÜV certifikát na kolesá a disky sa vydáva na príslušné a unikátne VIN číslo automobilu a nie je možné ho použiť na iné auto s iným VIN číslom.

Nezabudnite však na to najdôležitejšie. U nás vám predávame kvalitné certifikované hliníkové a plechové disky. Takže si môžete bez obáv zvoliť akékoľvek disky podľa vášho výberu.