Stanica technickej kontroly (STK) je častokrát strašiakom mnohých vodičov. No nemusí to tak nevyhnutne byť. Poctivá príprava na technickú a emisnú kontrolu vášho vozidla vám totiž dokáže ušetriť veľa času, peňazí a v konečnom dôsledku aj nervov.

Ako správne postupovať pred blížiacim sa termínom technickej a emisnej kontroly? Čo všetko treba na úspešné zvládnutie STK? Pripravili sme si pre vás prehľad najdôležitejších informácií, ktoré by ste mali o STK vedieť.

Pravidelná technická kontrola vozidla a emisná kontrola motorového vozidla

Prioritou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je bezpečnosť na cestách. Preto ustanovilo technickú kontrolu, ako zákonnú povinnosť pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel. Technická kontrola (TK) je vlastne prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.

Emisná kontrola (EK) kontroluje či motor motorového vozidla spĺňa výrobcom alebo zákonom stanovené limity oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) vo výfukových plynoch. Počas EK sa kontrolujú benzínové a dieselové motory a automobily na LPG, CNG a LNG pohony.

TK a EK sa vykonávajú v stanici technickej kontroly (STK) a vyhodnocujú, či je dané vozidlo spôsobilé na jazdu v cestnej premávke podľa platných legislatívnych predpisov.

Ktoré vozidlá musia povinne prejsť STK?

STK musia povinne prejsť všetky vozidlá prihlásené v evidencii. Týmito vozidlami sú:

 • osobné automobily
 • motocykle
 • nákladné vozidlá
 • autobusy
 • traktory
 • prípojné vozidlá

Kedy treba ísť s vaším vozidlom na STK?

Dodržiavať pravidelnú kontrolu je veľmi dôležité. Lehota kontroly závisí od typu vozidla. Najmä čerstvých vodičov zaujíma, kedy treba ísť na STK s novým autom. Pri nových vozidlách do 3,5 tony, akými sú osobné automobily, motocykle a malé nákladné vozidlá, sa podľa zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke TK prvýkrát vykonáva 4 roky po prihlásení vozidla do evidencie. Následne sa opakuje každé 2 roky. Lehoty pre TK a EK ostatných typov vozidiel sú taktiež stanovené zákonom.

Po novom môžu byť čakacie lehoty na STK dlhé, a preto vám odporúčame sa prihlásiť v dostatočnom predstihu, minimálne mesiac vopred. Pokiaľ nebudete mať kontrolu vykonanú včas, automaticky dostanete za nedodržanie termínu pokutu. Mnohých zaujíma, kedy príde pokuta za nedodržanie termínu STK. Vďaka moderným technológiám je pokuta adresátovi odoslaná ihneď.

Pokuta sa oproti minulému roku znížila zo 165 € na 55 € za každú nevykonanú kontrolu (čiže za TK a EK je to dokopy až 110 €). Túto čiastku však platíte iba v prípade, ak pokutu zaplatíte v lehote 15 dní. Ak túto lehotu nestihnete, platíte ju v plnej výške, teda 330 €.

Overenie platnosti STK

Ako sa najefektívnejšie vyhnúť pokute za STK? Skontrolujte si, dokedy máte platnú technickú a emisnú kontrolu na vašom vozidle a objednajte sa včas na ďalší termín.

Koľko stojí technická a emisná kontrola na STK?

Ceny TK a EK nie sú zákonom regulované, a preto sa môžu v jednotlivých staniciach technických kontrol líšiť. V priemere vás pravidelná TK za vozidlá do 3,5 tony vyjde okolo 35 €. Pri vozidlách nad 3,5 tony je cena od 50 €. Za TK prípojných vozidiel zaplatíte od 20 do 50 €. Administratívne a zvláštne TK a TK v čiastočnom rozsahu sú o čosi lacnejšie. Pravidelná EK vás vyjde približne na 40 €.

Mierny nárast cien v tomto roku spôsobili aj náklady spojené s nákupom novej povinnej techniky a kamerového vybavenia. 20. mája tohto roku totiž vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý ukladá povinnosť zaviesť na každú STK kamerový systém

Čo v prípade, ak ste na technickú alebo emisnú kontrolu zabudli a musíte si ju vybaviť prednostne? Aj to sa dá. Zaplatíte za ňu však dvojnásobok.

Vyhodnotenie stavu vozidla

Po absolvovaní TK a EK dostanete vyhodnotenie stavu vozidla. Vozidlo môže byť spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo nespôsobilé.

V prípade, ak je vozidlo spôsobilé, obdržíte tieto doklady o vykonaní TK alebo EK:

 • protokol o technickej kontrole vozidla alebo emisnej kontrole motorového vozidla, do ktorého sa zapíše druh kontroly a lehota jej platnosti
 • osvedčenie o TK a EK
 • perforované kontrolné nálepky

Ak sa počas TK alebo EK zistila vážna chyba, vozidlo sa stáva dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. V tom prípade je prevádzkovateľ vozidla povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej TK alebo EK

Pokiaľ sa na vozidle zistí nebezpečná chyba, vyhodnotí sa ako nespôsobilé. Osvedčenie a nálepku už nedostanete. S vozidlom viac nesmiete jazdiť a musíte na vlastné náklady zabezpečiť jeho odtiahnutie.

Pripravte sa na STK, aby ste ju absolvovali bez akýchkoľvek problémov

Na blížiaci sa termín TK a EK by ste sa mali dobre pripraviť. Pripravte svoje vozidlo i potrebné dokumenty. Ako to urobiť čo najefektívnejšie a ktoré dokumenty pri tom budete potrebovať? Čo všetko sa na STK vlastne kontroluje?

Dokumenty potrebné na STK

Dôležité dokumenty potrebné na absolvovanie TK sú:

 • originál osvedčenia o evidencii vozidla časť II, originál osvedčenia o evidencii, alebo originál technického preukazu vozidla (podľa roku výroby vozidla)
 • v prípade nalepených fólií potvrdenie o montáži fólií
 • protokol o kontrole nádrže pri vozidlách s pohonom CNG (pokiaľ ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu, predložte originál protokolu o montáži plynového zariadenia)

V prípade, ak máte zadržané osvedčenie o evidencii policajným útvarom, predložte potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaného útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom.

Čo všetko by ste mali pred STK na svojom vozidle skontrolovať?

Na svojom vozidle určite skontrolujte tieto základné veci:

 • funkčnosť bŕzd, vrátane ručnej brzdy (nemali by škrípať a ani pískať)
 • riadenie a geometria kolies riadiacej nápravy
 • nápravy, kolesá, pneumatiky, systém zavesenia kolies, pruženie, hriadele a kĺby
 • rám a karoséria
 • klaksón a vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové, stretávacie a diaľkové svetlá, hmlovky, smerovky, spätné a brzdové svetlá)
 • prevádzkové kvapaliny
 • výšková regulácia predných svetlometov
 • pneumatiky a predpísaná hĺbka dezénu
 • stav motora
 • doklady k vozidlu
 • sklá vozidla
 • aktuálna povinná výbava vozidla
 • zvláštna výbava vozidla

TIP: Nezabudnite do originálu osvedčenia o evidencii vozidla zapísať všetky odchýlky a zmeny, ktoré sa na vašom vozidle od poslednej TK udiali. Takéto zmeny môžu byť napríklad nové fólie alebo čelné ochranné rámy či iný rozmer pneumatík.

5 najčastejších prípadov, kedy bude STK neúspešná

Existuje zopár prípadov, kedy auto neprejde STK. Ide napríklad o nasledovné prípady:

 • nedodanie potrebných dokladov
 • nemožno naštartovať motor
 • výfukové potrubie je neúplné
 • vozidlo má zjavný únik prevádzkových médií
 • porucha na plynovom zariadení

Úspešné absolvovanie STK

Niektorým vodičom sa stane, že ich vozidlo neprejde cez STK. Vy však už viete, ako sa na takúto kontrolu dôkladne pripraviť, a preto veríme, že ju úspešne zvládnete.

Ešte malá rada na záver: vozidlo pristavte na STK umyté a čisté. V prípade vozidiel záchrannej služby, alebo prepravy uhynutých zvierat či pohrebnej služby musí byť vozidlo aj vydezinfikované.

Náš tím vám želá veľa šťastných kilometrov s platným protokolom o technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla.