Väčšina rodín v súčasnosti vlastní jedno až dve autá, ktorými sa pohodlne dopravia do práce, na nákupy, či odvezú svoje ratolesti na rôzne záujmové krúžky. Počas toho, ako ubiehajú roky využívania auta, narastá aj počet najazdených kilometrov. Pneumatiky sa používaním opotrebujú a guma na nich starne a tvrdne.

Každé auto potrebuje maximálne raz za 8 až 10 rokov kompletnú výmenu všetkých štyroch pneumatík. Samozrejme, ich opotrebenie závisí najmä na počte najazdených kilometrov a spôsobe jazdy. Čo však následne robiť s tými starými a ojazdenými pneumatikami?

Recyklácia pneumatík po novom

Mnoho ľudí v minulosti nemalo vedomosti o tom, kam umiestniť staré pneumatiky. Niekedy sa stalo, že ich preto vyhodili ku kontajneru na sídlisku, či dokonca do okolitej prírody.

No treba si uvedomiť, že pneumatiky nie sú komunálny odpad. Vďaka zvyšovaniu ekologického povedomia a novým zákonom tento fakt v súčasnosti veľká väčšina ľudí už pozná.

Od 1.1. 2016 vošiel do platnosti zákon o odpadoch č. 79/2015, ktorý definuje zodpovednosti za ojazdené pneumatiky po skončení ich životnosti. Čo všetko tento zákon upravuje a aké povinnosti vám z neho vyplývajú?

Kde môžete odovzdať staré pneumatiky?

Opotrebované pneumatiky dnes odovzdáte v ktoromkoľvek pneuservise, u predajcu pneumatík alebo automobilov a na zberných miestach určených obcou. Tieto subjekty sú totiž povinné postarať sa o ich likvidáciu, recykláciu alebo materiálové či energetické zhodnotenie. Každé takéto miesto označené ako „miesto spätného odberu pneumatík” je povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto ich kúpy, značku alebo veľkosť.

To znamená, že opotrebované pneumatiky z vášho auta, motorky, štvorkolky, ba dokonca aj z bicykla alebo kolobežky, môžete odovzdať naozaj u ktoréhokoľvek autorizovaného odberateľa. Takže pri najbližšom prezúvaní pneumatík môžete tie staré s čistým svedomím nechať v pneuservise. Navyše, odovzdanie starých pneumatík na recykláciu vás nebude stáť ani cent navyše. Všetky poplatky na likvidáciu sú totiž zahrnuté v predajnej cene pneumatík. Na doklade o ich kúpe musí byť vyznačená informácia o tom, že ich zber a likvidácia je zahrnutá v cene výrobku. Ak takúto informáciu nenájdete, predajca pneumatík porušuje zákon.

TIP: Zákonnú povinnosť zaistiť spätný odber majú aj e-shopy. Mali by mať zabezpečené aspoň jedno zberné miesto v každom okrese, ktoré musia mať uvedené na svojej webovej stránke.

Zákon o odpadoch - povinnosti výrobcov, distribútorov a konečných užívateľov pneumatík

Všetky povinnosti výrobcov, distribútorov a konečných užívateľov pneumatík upravuje zákon o odpadoch č. 79/2015. Práva a povinnosti súvisiace s pneumatikami sú upravené v šiestom oddiele.

Výrobca pneumatík

O všetky vyrobené pneumatiky uvedené na trh sa musí postarať výrobca pneumatík zaregistrovaný v Registri výrobcov pneumatík. Plynú im tieto povinnosti, pri ktorých musia buď individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov zabezpečiť:

 • nakladanie s vyzbieranými odpadovými pneumatikami v rozsahu svojho trhového podielu
 • spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútora pneumatík
 • prevzatie pneumatík
 • ich odovzdanie do zariadenia na zhodnocovanie

V prípade porušenia niektorej z týchto povinností hrozí výrobcom pokuta od 1.200 € do 120.000 €.

Distribútor pneumatík

Distribútor pneumatík je podnikateľ či právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky konečnému užívateľovi. Distribútorom je však aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. Povinnosti distribútora pneumatík sú napríklad nasledovné:

 • zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík na svojich predajných miestach
 • informuje konečných užívateľov o možnosti odovzdania odpadových pneumatík vo svojej prevádzke
 • odovzdáva pneumatiky v súlade so zákonom

Pokuta za porušenie týchto povinností je od 800 € do 80.000 €.

TIP: V prípade, ak vami vybraný distribútor nemá tohto času skladové možnosti, musí vám ponúknuť náhradné riešenie, napríklad iný čas odberu.

Konečný užívateľ pneumatík

Konečný užívateľ je povinný odpadové pneumatiky spätne odovzdať distribútorovi pneumatík a nie je oprávnený ich zneškodniť skládkovaním. Pokiaľ je konečný užívateľ fyzická osoba a túto povinnosť poruší, hrozí mu pokuta až 1.500 €. V prípade právnickej osoby alebo podnikateľa môžete zaplatiť od 1.200 € do 120.000 €.

Pneumatiky a ich výroba

Pneumatiky sa najčastejšie vyrábajú z prírodnej vulkanizovanej gumy, syntetickej gumy a oleja, pričom gumových zmesí na pneumatike je až 80 %. Približne polovica z nich pochádza z kaučuku.

Ďalším komponentom gumovej zmesi sú plnidlá, napríklad sadze, ktoré dodávajú pneumatike jej čiernu farbu. Inými plnidlami sú olej, rôzne prísady na vytvrdzovanie, vulkanizačné a ochranné látky a chemikálie. Z tohto zloženia nám môže byť jasné, že recyklácia pneumatík nebude jednoduchá.

Komplikovaná recyklácia a likvidácia pneumatík

O staré pneumatiky nie je veľký záujem. Samotné spracovanie opotrebovaných pneumatík je veľmi nákladné. Ich recyklácia nie je ekonomicky výnosná a výroba druhotného produktu, gumového granulátu, je energeticky náročná.

Zariadenia oprávnené na zhodnocovanie pneumatík a odpadov z gumy môžete nájsť na tomto linku.

Príklady spoločností, ktoré recyklujú opotrebované pneumatiky:

Ako sa recykluje pneumatika?

Ak pneumatiku neodovzdáte na recykláciu a necháte ju napríklad pohodenú na čiernej skládke, má to vážny dopad na životné prostredie. Z tohto dôvodu by sme mali staré pneumatiky určite odovzdať na odbornú likvidáciu. Ako však taká recyklácia prebieha?

Pneumatiky sa na autorizovaných miestach zozbierajú, umyjú a umiestnia do drviacej linky. Pri prvom procese drvenia sa pneumatika rozseká na gumové odrezky veľké 30 x 30 cm. Odrezky pneumatík sa drvia ďalej až na 2 x 2 cm. Po každom čiastkovom drvení sa kovové zložky z pneumatiky oddelia na magnetickom separátore, textilná zložka sa separuje vzduchotechnikou. Proces drvenia pokračuje ďalej, až vznikne granulát.

Gumový granulát sa môže použiť na tieto účely:

 • dlaždice na detských ihriskách
 • podkladová vrstva vozoviek, prímes do asfaltov
 • protihluková bariéra pri cestách a diaľniciach
 • koľajové prejazdy
 • podrážky topánok
 • strešné šindle
 • absorbéry
 • podklady a výplne pre umelé trávniky
 • bežecké dráhy nezávislé od počasia

Môžeme ho použiť aj ako gumové rohože na tenisové kurty alebo do fitness centier.

Ako recyklujú pneumatiky na opačnom konci sveta?

Napríklad na Novom Zélande každoročne využívajú milióny pneumatík ako zdroj tepla na výrobu cementu namiesto pôvodného uhlia. Každoročne tým znížia emisie uhlíka až o 13.000 ton.

Prečo vlastne recyklovať pneumatiky?

Doba rozkladu pneumatiky vo voľnej prírode môže byť až 400 rokov. Takáto forma neriadeného skládkovania býva zdraviu škodlivá. Zo starých pneumatík sa totiž uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré sa môžu dostať až do podzemných vôd a kontaminovať ich.

Pomôžte budovať lepší a čistejší svet tým, že budete poctivo odovzdávať opotrebované pneumatiky na miesta na to určené. Želáme vám veľa šťastných kilometrov na tých správnych pneumatikách.