Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody? Vedeli by ste, ako postupovať pri dopravnej nehode? Aké papiere potrebujete vyplniť, kedy volať políciu k dopravnej nehode a čo si máte pýtať od jej ďalších účastníkov? V článku sme pre vás pripravili podrobný návod na to, aký je postup pri dopravnej nehode.

auto po prevrátení

Čo je to dopravná nehoda

Definícia dopravnej nehody podľa Ministerstva vnútra SR znie: Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, a pri ktorej sa stane aspoň jedna z nasledovných vecí:

 • usmrtí sa alebo zraní osoba
 • poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
 • uniknú nebezpečné veci či látky
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel (vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku) vznikne hmotná škoda pravdepodobne prevyšujúca 3 990 €

Za dopravnú nehodu sa však považuje aj škodová udalosť, ak:

 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky a odmietol sa podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli, kto je vinníkom
 • účastník bezodkladne nezastaví vozidlo
 • účastník nepreukáže svoju totožnosť a neposkytne údaje o poistení vozidla
 • neboli urobené vhodné opatrenia proti ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou

Škodová udalosť je taká, ktorá nespĺňa podmienky definície dopravnej nehody. Hlavným rozdielom medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou je výška hmotnej škody na zúčastnených vozidlách. Toto zahŕňa aj prepravované veci a škodu na inom majetku, ktorá vznikla v dôsledku škodovej udalosti.

Najdôležitejším rozlišovacím znakom popri výške škody je dohoda na zavinení dopravnej nehody, ktorá musí byť uvedená na podpísanom tlačive o nehode. Ak sa účastníci dohodnú na vine, netreba volať políciu. Viac o škodovej udalosti si prečítate na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Ako postupovať pri dopravnej nehode a škodovej udalosti

Ak ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, nenechajte nič na náhodu. Aký je správny postup pri nehode? Ešte predtým, než sa pôjdete presvedčiť o škodách, uistite sa, že je vaše vozidlo riadne zabrzdené

resuscitácia vodiča po nehode

1. Dajte ostatným vodičom vedieť, že sa niečo deje

Nasaďte si reflexnú vestu, zapnite výstražné svetlá a umiestnite výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody. Umiestnite ho k okraju vozovky 50 metrov od vozidla na ceste, na diaľnici by to malo byť až 100 metrov. Ak sa vozidlo nachádza v neprehľadnej zákrute, umiestnite trojuholník pred ňu.

TIP: Reflexný trojuholník je súčasťou povinnej výbavy vozidla. Ak ho však z nejakého dôvodu nemáte, môžete použiť tričko alebo handru, ktorými budete mávať vo vzduchu.

2. Presvedčte sa, či nedošlo k zraneniu osôb

Pokiaľ ste označený vy aj vaše auto, môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku. Základnou vecou je presvedčiť sa, či pri nehode nedošlo k zraneniu nejakých osôb. Ak áno, volajte políciu a záchrannú službu. Medzitým sa snažte poskytnúť zraneným osobám prvú pomoc. Za neposkytnutie prvej pomoci môžete byť dokonca stíhaný. Tieto povinnosti sa vzťahujú aj na svedkov dopravnej nehody.

3. Kedy volať políciu k dopravnej nehode

Dôležité čísla pri dopravnej nehode:

 • Záchranná služba – 155
 • Polícia – 158
 • Požiarna a záchranná služba – 150
 • Integrovaný záchranný systém – 112

TIP: Snažte sa vyhnúť volaniu na číslo 112, nakoľko funguje ako dispečing pre všetky záchranné zložky. Ak vytočíte 155, dovoláte sa na najbližšiu záchranku.

Kedy volať políciu pri dopravnej nehode? Políciu volajte, ak došlo k:

 • zraneniu či smrti osoby
 • poškodeniu hmotného majetku či vozidla prevyšujúcemu sumu 3 990 €
 • poškodeniu v nižšej sume ako 3 990 €, ak ste sa nedohodli s ďalším účastníkom na zavinení
 • poškodeniu majetku tretej osoby
 • ak vinník z miesta nehody ujde

Správny postup pri dopravnej nehode je taký, že účastníci by mali zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta. Mali by sa zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, ako je napríklad premiestnenie vozidiel. Ostatné povinnosti si prečítate na stránke Ministerstva vnútra SR.

4. Vyplňte tlačivo Správa o nehode

Tlačivo Správa o nehode bolo vytvorené na uplatnenie nárokov na náhradu škody pri dopravných nehodách. Toto tlačivo majte vždy v aute. Dajte ho podpísať aj druhému vodičovi. Originál tlačiva následne škodca doručí do svojej poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti, druhý vodič si necháva kópiu. Pokiaľ sa nehoda stala v zahraničí, lehota je 30 dní.

Tlačivo má medzinárodný formát, takže ho môžete využiť aj v prípade, ak je účastníkom nehody cudzinec. Podrobnejšie informácie o tlačive nájdete aj na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

5. Upovedomte poisťovňu o poistnej udalosti

Ďalším krokom pri postupe pri dopravnej nehode je upovedomenie vašej poisťovne o tom, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody a stala sa vám poistná udalosť. Po nahlásení vzniknutej poistnej udalosti do poisťovne nasleduje odborná obhliadka vozidla, na ktorej technici z poisťovne vyčíslia škody.

TIP: Ak je vaše auto nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne.

Ak vozidlo, ktoré spôsobilo škodu nemá uzatvorené PZP, obráťte sa na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

auto vrazi do odtahovky

Čo robiť pri autonehode: Kto je vinníkom?

Čo robiť pri autonehode, ak ste ju nezavinili? A ako postupovať pri nehode auta, ak ste ju zavinili?

Ako postupovať pri nehode, ktorú ste nezavinili

Ak ste nehodu nezavinili vy, máte právo na náhradu škody od poisťovne vinníka. Vypýtajte si od neho občiansky a vodičský preukaz a doklad o poistení. Odpíšte si nasledovné údaje:

 • meno, priezvisko a bydlisko zúčastneného a vlastníka vozidla (ak nejde o rovnakú osobu)
 • typ a ŠPZ vozidla
 • poisťovňu, v ktorej je poistený
 • číslo dokladu o uzavretom poistení

TIP: Škody vzniknuté dopravnou nehodou musíte v poisťovni doložiť. Nezabudnite ich preto odfotiť.

Ako postupovať pri nehode, ktorú ste zavinili

Poskytnite všetky údaje a doklady tomu, komu ste spôsobili škodu. Ak dopravnú nehodu rieši polícia, buďte súčinný a oznámte dopravnú nehodu vašej poisťovni.

Dopravné nehody na Slovensku v roku 2020

Pripravili sme pre vás zhrnutie dopravných nehôd na Slovensku za rok 2020. Údaje sú z informácií a štatistík Prezídia policajného zboru, ktoré boli zverejnené 13. januára 2021. Celkový počet dopravných nehôd bol v minulom roku 11 860. Oproti predchádzajúcemu roku bolo toto číslo nižšie. Vzhľadom k stále bezpečnejším systémom v aute, by tento trend mohol aj naďalej pokračovať.

Najviac dopravných nehôd na Slovensku vzniká porušením povinností vodičov, ako napríklad:

 • nevenovanie sa vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke (4 813 dopravných nehôd)
 • nedanie prednosti chodcovi (199 dopravných nehôd)
 • vedenie vozidla v prípade zníženej schopnosti vodiča viesť vozidlo (146 dopravných nehôd)

Ďalšie príčiny dopravných nehôd boli v roku 2020 v dôsledku jazdy v nedovolenej rýchlosti a nesprávnej jazdy cez križovatku. Ešte jedna zaujímavosť: Najviac dopravných nehôd vzniklo v piatok, najmenej v nedeľu. Aktuálne dopravné informácie si môžete prečítať na stránkach Ministerstva vnútra SR.