TPMS senzor meria tlak vzduchu v pneumatikách

Chystáte sa na dlhší výlet autom? Nezabudnite si predtým skontrolovať pneumatiky pomocou TPMS senzora. TPMS senzor, čiže snímač tlaku v pneumatikách, informuje vodiča o strate tlaku vzduchu v pneumatikách. Od neho totiž závisí nielen bezpečnosť na cestách, ale má aj dopad na životné prostredie a náklady na prevádzku vozidla. V článku si predstavíme prečo vzniká strata tlaku vzduchu v pneumatikách a ako funguje senzor tlaku v pneumatikách.

Prečo vzniká strata tlaku v pneumatikách?

Prečo vlastne vzniká strata tlaku v pneumatikách? Existujú dve všeobecné príčiny. Prvou z nich je prirodzená strata vznikajúca rozptylom vzduchu cez stenu pneumatík a ventilov. Druhou, viac nebezpečnou príčinou, je mechanické poškodenie. Môže byť sprevádzané náhlou stratou tlaku v takých prípadoch, akými sú napríklad oškretie o obrubník, alebo poškodenie pneumatiky ostrým predmetom.

V oboch prípadoch by ste však dokázali predísť možnému nešťastiu, ak by ste mali možnosť okamžitého informovania o strate tlaku v pneumatikách. Informuje o tom práve senzor tlaku v pneumatikách, systém TPMS.

Ako funguje snímač tlaku v pneumatikách – TPMS senzor?

Kedy naposledy ste si kontrolovali tlak v pneumatikách? Až 90 % motoristov na Slovensku ho totiž pravidelne kontroluje alebo tak urobí aspoň pred každou dlhšou cestou. V skutočnosti je najlepšie, ak kontrolujete tlak v pneumatikách raz za dva týždne.

TPMS senzor (z angl. Tyre Pressure Monitoring System) je akýsi tlakomer na pneumatiky, pretože meria tlak vzduchu v pneumatikách. Reaguje na únik tlaku vzduchu z pneumatík a včas o ňom informuje vodiča. Tento senzor vysiela signál do prijímača umiestneného vo vozidle. Ak prijímač prijme informáciu o nízkom tlaku, automaticky rozsvieti potrebnú kontrolku, ktorá slúži ako varovanie pre vodiča. Pri správnom fungovaní snímača tlaku v pneumatikách sa vodičovi na prístrojovej doske objaví varovanie navádzajúce na okamžité spomalenie a čo najrýchlejšie vyriešenie problému.

Legislatíva a ekológia skrývajúca sa za meraním tlaku v pneumatikách

Od 1. novembra 2014 platí smernica EÚ o systémoch kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) pre všetky novo prihlásené vozidlá. TPMS pomocou senzorov sleduje, či tlak v pneumatike neklesol o viac ako 20 % pod nastavenú úroveň. U nás sa kontrolou tlaku v pneumatikách zaoberá napríklad aj spoločnosť DEKRA. Pre porovnanie, v USA bola táto povinnosť zavedená už v roku 2003.

Zavedenie TPMS by malo ročne ušetriť zhruba miliardu litrov paliva, 4,8 miliónov emisií CO₂ a znížiť počet havárií o 2 %, tvrdia odborníci. Tieto mali byť totiž výsledkom nízkeho tlaku v pneumatikách. Avšak ani s odstupom času stále nedokážeme povedať, či malo zavedenie TPMS na celoplošnej úrovni väčší a hlavne merateľný význam.

prečítajte si, ako funguje senzor na meranie tlaku v pneumatikách.

Ako vypnúť snímač tlaku v pneumatikách?

Ak máte TPMS senzor vo vozidle prihlásenom po roku 2014 a pýtate sa ako vypnúť snímač tlaku v pneumatikách, máme pre vás zlú správu. Snímače tlaku v pneumatikách sú povinnosť a vypínať by ste ich nemali.

Ďalej sa pozrieme na to, ktorý systém TPMS je priaznivejší pre priemerného vodiča. Vodič má na výber z dvoch systémov – priameho a nepriameho.

Priamy TPMS: Ako funguje tento senzor na meranie tlaku v pneumatikách?

Priamy TPMS je veľmi presný, keďže informuje vodiča v reálnom čase o skutočnom tlaku vzduchu v každej pneumatike. Tieto systémy pracujú na základe použitia tlakových senzorov umiestnených v každom kolese a umožňujú prenos informácií z vnútra pneumatiky do komponentov vozidla zodpovedných za zber dát.

Jednoducho povedané – ventily namontované na kolesách odovzdávajú informácie pomocou rádiových vĺn do palubného počítača. Ventily sa skladajú zo snímača tlaku a teploty, napájania s batériou a elektronického systému. Senzor tlaku pneumatík obsahuje kremenný kryštál a odosiela rozdiely v tlaku, ktoré sú prenášané frekvenciou 434 MHz do palubného počítača.

Existuje mnoho priamych systémov TPMS. Najpopulárnejšie sú Beriem, Schrader, Alltech, SmarTire, Siemens VDO, En Tire Solution, Pacific atď. Rozdiely medzi modelmi sú založené na tom, kde a ako sú umiestnené senzory. Senzor môže byť umiestnený priamo za ventilom, alebo je primontovaný k ráfiku. V prvom prípade sú ventily farebne označené a postavenie kolesa v aute je rovnaké. Snímače pripojené k počítaču automaticky detekujú polohu kolies na vozidle. Ich zmena by spôsobila výskyt nepravdivých informácií na displeji. Výsledky meraní sú zobrazené na monitore palubného počítača.

Výhody a nevýhody priameho senzora tlaku v pneumatikách

Výhodou priameho TPMS senzora je to, že na obrazovke v reálnom čase vidíte aktuálny tlak v každom kolese. Vďaka tomu je jazda bezpečná, ekonomická (chráni nás pred rizikami nízkeho tlaku – vyššia spotreba, rýchlejšie opotrebovanie pneumatík) a ekologická (pneumatiky tak budú produkovať menej emisií CO₂). Cena za snímač tlaku v pneumatikách je vyššia, ale stojí za to doň investovať.

Kontrola tlaku v pneumatikách by mala byť vykonávaná raz za dva týždne.

Nevýhodou priameho TPMS snímaču tlaku v pneumatikách je, že kvalifikovane vymieňať a správne nastavovať ich môžu len odborné autoservisy. Pri nových pneumatikách je tak potrebné najprv spárovať senzory s vozidlom a zaistiť ich komunikáciu. Náklady na nové senzory sú pomerne vysoké, systém obsahuje aj softvér pre monitorovanie tlaku v pneumatikách, ktorý musí zaznamenať nové základné podmienky. Tieto nové podmienky musia byť nahraté pri každej pneumatike.

Majte na pamäti, aby zakaždým bolo koleso nainštalované presne na pozícii, kde bolo predtým, inak systém vyhodnotí chybu. Nezabúdajte ani na to, že ak máte dva rôzne komplety obutia (najčastejšie sú to zimné a letné), senzory musia mať nainštalované obe.

TIP: Pokiaľ budete vymieňať pneumatiky, nechajte skontrolovať aj stav batérie senzorov.

Ako funguje senzor tlaku v pneumatikách – nepriamy TPMS senzor

Pri nepriamom TPMS senzore sú zmeny tlaku v pneumatikách sledované pomocou senzora ABS, ktoré sledujú rýchlosť otáčania každého kolesa. Predpokladá sa, že pokles tlaku v pneumatike sa prejaví na zmene rýchlosti jej otáčania. Jedným z nedostatkov nepriameho TPMS senzora je to, že v prípade, ak klesne tlak stojacemu vozidlu, vodič sa túto informáciu nedozvie dostatočne rýchlo.

Najdôležitejšou súčasťou tohto systému je práve vodič, pretože on určí správnosť tlaku v pneumatike. Systém pracuje s týmto údajom, ale keďže nemá k dispozícii žiadne tlakové senzory, nevie skontrolovať, či vodičom nastavený tlak je skutočne vhodný pre vozidlo. Preto by mal vodič jednoznačne vedieť, aký je správny tlak pre jeho pneumatiky (predné a zadné a podľa zaťaženia vozidla). Pri hustení pneumatiky musí tento tlak dodržať a následne ho potvrdiť do systému. TPMS upozorní vodiča iba o poklese o 20 % z toho, čo vodič zadal do systému.

Senzor tlaku v pneumatikách sa delí na priamy a nepriamy.

Výhody a nevýhody nepriameho TPMS senzora

Najväčšou nevýhodou tohto typu monitorovania tlaku v pneumatikách je ručné resetovanie a vykonávanie kalibrácie novej pneumatiky. Obnovenie systému sa používa vždy, keď vymieňame pneumatiky za nové alebo dopĺňame vzduch. Finančnou výhodou je, že systém meria správne všetky sady pneumatík, ktoré nakalibrujete. Na všetky sady pneumatík, ktoré máte, sa používa rovnaký systém.

S ďalším problémom sa stretávame pri výmene pneumatík. Tento systém je ideálny pre originálne nasadenú pneumatiku priamo z výroby. To znamená, že ak chcete, aby TPMS senzor oznamoval 20% stratu tlaku, musíte mať presne rovnaký model pneumatík, ktorými bolo vozidlo vybavené od výroby. Toto je v realite veľmi ťažké zabezpečiť (napríklad zámena letných pneumatík za zimné), a preto musíte rátať s odchýlkami v správnej funkcii systému.

Ďalším aspektom použitia nepriameho TPMS je doba odozvy. Výskum jedného amerického oddelenia dopravy hovorí, že vodič si uvedomí stratu tlaku v jednom z kolies v priemere asi po 10 minútach jazdy. Nepriame TPMS systémy nájdu postupnú stratu tlaku po niekoľkých kilometroch. Táto metóda vodičom tak berie cenné sekundy, počas ktorých môže tlak v kolese klesnúť až na nulu.

Tlakomer na pneumatiky TPMS a jeho účinnosť

Nemecká rada pre bezpečnosť cestnej premávky DVR sa rozhodla TPMS v roku 2018 otestovať. Na čerpacej stanici merala náhodne vybraným autám tlak v pneumatikách. Celkovo bolo 89 % kontrolovaných vozidiel vybavených systémom TPMS. Až 37 % vodičov malo vtedy pneumatiky nahustené na nižší tlak.

Po viac ako 5 rokoch povinného montovania TPMS senzorov teda nevieme presne určiť, nakoľko tento systém pomáha pri zabraňovaní dopravných nehôd. Odporúčame vám preto aspoň dvakrát do mesiaca kontrolovať tlak v pneumatikách. Nezanedbávajte ani na služby odborných servisov, ktoré vám ponúkajú vykonanie geometrie kolies, pravidelnú diagnostiku a kontrolu nápravy a riadenia.