Máte vo svojom vozidle nainštalovaný filter pevných častíc? Pokiaľ vlastníte diesel auto, DPF filter patrí v súčasnosti kvôli ochrane životného prostredia k jeho povinnej výbave a jeho nútená výmena kvôli nedbalému používaniu môže byť záležitosťou aj niekoľko stoviek eur. V článku si posvietime na regeneráciu a čistenie DPF filtra, avšak aj napríklad na to, ako sa správa zanesený DPF filter. 

Automobily a znečistenie životného prostredia

Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie hovoria jasne – doprava je najväčším aktérom spôsobujúcim znečisťovanie ovzdušia. Podľa Svetovej rady pre energetiku zas prevádzka vozidiel uvoľňuje do ovzdušia asi 17 % globálnych emisií skleníkových plynov. Zdrojom najčastejšieho znečistenia ovzdušia je plyn, ktorý spolu s motorom uvádza vozidlo do chodu. 

Aj preto sa svetové autority dohodli na obmedzení nebezpečných častíc výfukových plynov a zaviedli emisnú normu EURO 5, ktorej dodržiavaniu by mal pomôcť filter pevných častíc. Jeho zavádzanie ovplyvnili sprísňujúce sa podmienky emisných noriem EURO, čiže záväzných noriem Európskej únie stanovujúcich limity škodlivín v exhalátoch motorových vozidiel. Sledujú sa pritom hodnoty oxidu uhličitého, uhoľnatého a siričitého, olova, sadzí, oxidu dusíka a nespálených uhľovodíkov.

Čo je DPF filter? Zariadenie, ktoré eliminuje prachové častice výfukových plynov.

Čo je DPF filter a na čo slúži

Filter pevných častíc, známy aj pod skratkou DPF filter (z angl. Diesel Particulate Filter) je zariadenie eliminujúce nebezpečné prachové častice výfukových plynov spaľovacích motorov. Tie sa tak nedostanú z motora do ovzdušia, čím vo veľkej miere zabraňujú jeho znečisteniu.

DPF filtre začali byť populárne už v roku 2000, kedy prišla do platnosti emisná norma EURO 3, väčšina z nich sa však začala montovať o 6 rokov neskôr s príchodom prísnejšej emisnej normy EURO 4. Keď prišla emisná norma EURO 5 DPF filter sa stal povinnou súčasťou vozidiel s naftovým motorom, avšak po zavedení ďalšej emisnej normy EURO 6 sa čoraz častejšie montuje aj do benzínových motorov. Emisná norma EURO 6 zavedená v roku 2014 znižuje hodnoty oxidu dusíka z 0,18 na 0,08 g/km a nespálených uhľovodíkov a oxidov dusíka z 0,23 na 0,17 g/km.

DPF filter bežne pracuje s 80 % efektivitou, avšak v niektorých momentoch sa svojou efektivitou môže blížiť až k 100 %. V dieselových vozidlách je nainštalovaný za prvým alebo druhým katalyzátorom. Mnoho vodičov sa pýta, ako zistia, či majú DPF filter? Keď naštartujete auto, mali by ste medzi rozsvietenými kontrolkami zbadať aj DPF kontrolku. Niektoré autá na benzínový motor DPF filter nemajú.

Ako funguje filter pevných častíc

Už sme si povedali, čo je DPF filter, teraz si predstavíme jeho fungovanie. DPF funguje na pomerne jednoduchom princípe – pevné častice z výfukových plynov sa zachytávajú na keramické sitko, ktoré je pokryté platinou, paládiom alebo inými vzácnymi kovmi. Ako často DPF filter regeneruje? Keď dosiahne približne 50 až 70 % svojej kapacity, tak sa za vhodných podmienok (ktoré spomíname nižšie v článku) spustí tzv. regenerácia DPF filtra. Tá ho vyčistí a pripraví na ďalšie zachytávanie pevných častíc. 

Filtračný systém môže byť pritom otvorený alebo uzavretý. Otvorený systém sa montoval najmä do áut, ktoré potrebovali splniť limity EURO 4. Jeho účinnosť je približne 50 %. Uzavretý systém sa stal štandardnou súčasťou všetkých súčasných dieselových vozidiel spĺňajúcich emisné limity EURO 5 a má 100% účinnosť.

palivová nádrž

Druhy filtra pevných častíc – filter s aditívami a bez aditív

Filter pevných častíc s aditívami funguje na princípe vstrekovania dávky aditíva pri každom tankovaní. Vďaka tomu sa zníži teplota potrebná na spaľovanie sadzí a systém je schopný rýchlejšie sa zregenerovať. Aditívum však treba servisne dopĺňať a filter má obmedzenú životnosť. Koľko vydrží DPF filter? Súčasné moderné filtre by mali vydržať cca 200 000 km.

Filter pevných častíc bez aditív sa využíva o čosi bežnejšie. Regeneráciu DPF filtra vykonáva počas vysokej teploty, ktorá sa dosiahne vďaka dodatočnému vstreknutiu nafty vo fáze výfuku. Životnosť filtra bez aditív je dlhšia a je aj servisne jednoduchší. Staršie motory však môžu mať problém s výmenou, ktorá je finančne náročná, a riedením oleja naftou, ktoré znižuje jeho životnosť.

Upchatý DPF filter a jeho príznaky

Príčin zlyhania DPF filtra môže byť viacero. Prvotným indikátorom problémov s DPF filtrom je rozsvietenie oranžovej kontrolky filtra pevných častíc na prístrojovej doske. Akonáhle sa vám svieti kontrolka DPF, nechajte filter skontrolovať, inak riskujete, že sa auto zrazu stane nepojazdným a budete ho musieť nechať odtiahnuť do servisu.

Ďalej spoznáte upchatý DPF filter na základe týchto príznakov:

  • vaše auto bude mať zvýšenú spotrebu
  • budete badať stratu výkonu
  • auto bude ťažšie štartovať a nebude promptne reagovať na plynový pedál
  • motor sa môže prepnúť do núdzového režimu
  • môžete cítiť v aute nepríjemný zápach

Porucha sa pritom môže vytvoriť na motore alebo na samotnom filtri. Tá môže vzniknúť kvôli príliš častým regeneráciám, ktoré vedú k riedeniu oleja naftou. Ak olej nevymeníte včas, hrozí opotrebenie motora alebo jeho nasatie cez odvzdušňovací ventil, čo zničí DPF filter.

TIP: Nechajte svoje auto pravidelne kontrolovať v servise. Vďaka tomu ihneď zistíte, v akom stave je váš DPF filter.

Zanesený DPF filter spoznáte aj podľa výfuku.

Funkčnosť DPF filtra môžete skontrolovať aj vizuálne a to tak, že sa pozriete na koncovku výfuku. Ak je zašpinená a z auta sa valí hustý čierny dym, DPF neplní svoju funkciu tak, ako by mal.

Čistenie DPF filtra: Ako vyčistiť DPF filter a ako spustiť regeneráciu DPF filtra

DPF filter je v podstate teleso s množstvom kanálikov, v ktorého dutinách sa zachytávajú pevné častice. Do ovzdušia tak preniká už iba výfukový plyn. Keď sa však tieto kanáliky zanesú, je potrebné urobiť tzv. regeneráciu DPF filtra, čiže vypaľovanie DPF filtra.

DPF je vo svojej podstate bezúdržbový a vie sa sám vyčistiť počas dlhších jázd. Prebieha to tak, že riadiaca jednotka zvýši teplotu výfukových plynov na aspoň 500 °C. Tento proces sa deje počas dlhodobejšej plynulej jazdy v stredných otáčkach. Ak však so svojím autom jazdíte na kratšie vzdialenosti napríklad po meste a tankujete lacnejšie a menej kvalitné palivo, DPF sa môže zaniesť pomerne rýchlo.

Ako vypáliť DPF filter pri vznetovom a zážihovom motore

Regeneráciu DPF filtra spustíte v prípade vznetových motorov tak, že pôjdete rýchlosťou aspoň 60 km/h s otáčkami aspoň 2 000 ot/min. Ak sa ani po 40 minútach kontrolka filtra nevypne, filter sa nedokázal sám vyčistiť a vám nezostáva už nič iné, iba ísť s autom do servisu.

Pri zážihovom motore spustíte vypaľovanie DPF filtra počas jazdy rýchlosťou aspoň 80 km/h s otáčkami motora medzi 3 000 – 5 000 ot/min. Následne uvoľnite plynový pedál a nechajte auto chvíľu len tak ísť so zaradeným rýchlostným stupňom. Tento proces párkrát zopakujte. Ak však svieti kontrolka DPF aj po 30 minútach, znamená to, že sa filter nevyčistil.

Ako predchádzať znečisteniu DPF filtra

V prípade, ak vlastníte jedno z novších áut s moderným DPF filtrom, nemusíte sa jeho životnosťou príliš zaťažovať. Ak ste však kúpili ojazdené auto, mali by ste ho pravidelne regenerovať jazdou po diaľnici alebo mimo mesto. Okrem toho nezabudnite používať aj prostriedky podporujúce čistenie filtra, čiže kvalitné palivo, motorové oleje a ďalšie prostriedky na čistenie DPF filtra. Aditívum dolievajte priamo do palivovej nádrže, a to po prejdení každých 5 000 km.

Dekarbonizácia motora pri výmene oleja

Pri každej výmene oleja vám odporúčame robiť aj dekarbonizáciu motora. Ide o odstránenie uhľovodíkových usadenín z vnútra motora. Vznikajú kvôli nedostatočnému vyhoreniu paliva a tvorbe sadzí vo výfukovom potrubí a DPF filtri, kde by sadze mali po správnosti zhorieť.

Dekarbonizáciu môžete robiť samostatne, alebo môžete tento úkon prenechať špecialistom v servise. Ak sa rozhodnete do nej ísť svojpomocne, do zohriateho oleja určeného na výmenu nalejte čistič motora a po jeho naliatí nechajte motor bežať cca 10 až 15 minút. Následne zmes oleja a čističa vypustite. Vďaka dekarbonizácii sa môžete tešiť nižšej spotrebe paliva, lepšiemu výkonu motora a dlhšej životnosti katalyzátora.

TIP: Nezabúdajte, že množstvo použitého čističa záleží od objemu motora konkrétneho vozidla.

Odstránenie DPF filtra

Ak by vás niekedy napadlo DPF filter zo svojho auta odstrániť, tak to radšej nerobte. Ak už na svojom aute DPF máte, jeho odstránenie je nelegálne. Auto sa stane nespôsobilým na jazdu na pozemných komunikáciách a vy sa tak jeho prevádzkovaním vystavujete riziku pokuty. Navyše, uškodíte tým aj životnému prostrediu.