Trhanie motora na voľnobehu má rôzne príčiny.

Trhanie motora či nepravidelný chod motora po naštartovaní alebo pri jazde môže potrápiť nejedného šoféra. Ak sa trhanie motora vyskytne vo vašom aute, nemali by ste tento druh problému ignorovať, pretože môže spôsobiť omnoho závažnejšie (a nákladnejšie) problémy. V článku rozoberieme najčastejšie príčiny trhania motora pri jazde, štarte či zrýchľovaní, na čo si dať pri nich pozor a aký komponent treba skontrolovať.

Najčastejšie príčiny trhania motora pri jazde

Trhanie motora najčastejšie zistíte pri obtiažnych štartoch, strate výkonu či vynechávaním motora počas jazdy a môže ho sprevádzať aj zvýšená spotreba paliva. Trhanie motora na voľnobehu spoznáte zas vďaka kolísaniu otáčok. Trhanie motora pritom môže postihnúť diesel, ale môže nastať aj trhanie motora počas jazdy na benzín.

Mnoho vodičov sa na diskusných fórach rôznych automobiliek sťažujú aj na trhanie motora pri 2000 otáčkach alebo trhanie motora za studena. Za trhaním motora sa môže skrývať aj viacero porúch naraz, a preto je častokrát ťažké zistiť skutočnú príčinu. Najjednoduchším riešením je diagnostika riadiacej jednotky motora. Pokiaľ tu však všetko šliape ako má, problém treba hľadať inde. Aby sa vám ľahšie diagnostikovala možná príčina, pripravili sme pre vás zoznam tých najčastejších. Zoradili sme ich od najbežnejších po tie najzriedkavejšie.

Trhanie motora a vzduchový a palivový filter

Ak je vzduchový filter príliš zanesený, zníži sa jeho priepustnosť. To znamená, že sa do valcov nedostane dostatočné množstvo vzduchu potrebného na ich prácu a spaľovanie paliva. Nasledovať bude teda zníženie výkonu, zvýšenie spotreby paliva, kolísanie otáčok a trhanie motora. Ak teda zaznamenáte niektorý z týchto problémov, skontrolujte vzduchový filter a v prípade potreby ho vymeňte.

Trhanie motora pri akcelerácii môže mať na svedomí váha vzduchu

Pokiaľ je v aute problém s dodávkou paliva, nedokáže následne ani efektívne fungovať motor. Ak ste teda už skúsili vymeniť vzduchový filter, avšak ešte stále pociťujete trhanie motora, skúste následne vymeniť aj ten palivový. Zanesený palivový filter neprepúšťa dostatok paliva, a tak motor nedokáže správne fungovať.

Zapaľovacie sviečky a cievky

Ďalšou príčinou trhania motora môže byť nedostatočné zapaľovanie pohonnej zmesi vo valci. Zistíte to tak, že skontrolujete stav zapaľovacích sviečok. Pokiaľ v dôsledku opotrebovaných alebo zanesených elektród nefungujú, motor pracuje na menej valcov a nemôže dôjsť k potrebnej explózii paliva. Ak sú sviečky zanesené, stačí ich očistiť. Ak sú poškodené elektródy, sviečky vymeňte.

Rovnako sa prejavuje aj porucha zapaľovania cievky. V prípade, ak zaznamenáte niektorý z popísaných symptómov, vymeňte zapaľovaciu cievku. Výmena cievky však predstavuje podstatne vyšší peňažný náklad, ako výmena zapaľovacej sviečky. Na tento typ poruchy vás upozorní svietiaca kontrolka motora na prístrojovej doske.

Škrtiaca klapka ako príčina trhania motora na voľnobehu

Zanesenie nečistotami môže postihnúť aj škrtiacu klapku. Zanesená škrtiaca klapka môže mať na svedomí trhanie motora na voľnobehu, ale aj trhanie motora pri jazde či štartovaní. Ak spozorujete niektorý z týchto problémov, môžete ju vyčistiť mechanicky po jej demontáži alebo špeciálnym čističom, ktorý nastriekate na klapku za chodu motora.

Váha vzduchu a trhanie motora pri nízkych otáčkach

Za trhaním motora sa môže skrývať aj porucha váhy vzduchu. Ak sa táto váha poškodí alebo príliš znečistí, dodávka vzduchu bude prichádzať v zlom pomere. Môže tak dôjsť k nepravidelnému chodu motora pri naštartovaní, trhaniu motora pri nízkych otáčkach, ale aj vysokých, trhanie motora pri akcelerácii či celkový nerovnomerný chod motora. Problém odstránite výmenou váhy vzduchu.

Lambda sonda – ako súvisí s trhaním motora

Lambda sonda je senzor vo výfukovom potrubí, ktorý má na starosti porovnávanie vzduchu vo vnútri so vzduchom v okolí motora a reguluje chod škrtiacej klapky. Na základe chemickej reakcie vytvára elektrický signál, ktorý odosiela riadiacej jednotke motora a tá vďaka škrtiacej klapke a vstrekovačom upravuje pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore.

Trhanie motora pri jazde môže mať jednu z nasledujúcich príčin

Niekedy sa však stane, že sa lambda sonda zanesie sadzami. Pokiaľ lambda sonda nefunguje tak ako má, môžete pocítiť zápach benzínu z výfuku, problematické štartovanie, či zaznamenať zvýšenú spotrebu paliva, trhanie motora na voľnobehu alebo kolísanie otáčok. Ak zaznamenáte niektorý z týchto problémov, zájdite s autom do servisu, kde vám v prípade potreby sondu vymenia.

Strata kompresie a nepravidelný chod motora

Strata kompresie vzniká v dôsledku netesnenia v spaľovacom priestore. Tieto netesnosti vedú k vytláčaniu zmesi počas kompresie a k trhaniu motora či zníženiu jeho výkonu. Netesnosti môžu vznikať kvôli opotrebeniu valca motora, piestnych krúžkov či sedla ventilu, alebo ako následok poškodenia valcov a ventilov.

Vstrekovače a ich súvis s trhaním motora

Trhanie motora pri jazde a pokles jeho výkonu môžu spôsobovať aj zanesené alebo pretekajúce vstrekovače. Ak máte problém vo vstrekovačoch, pripravte sa na nákladnú opravu alebo ešte drahšiu výmenu.

Riadiaca jednotka motora a snímače

Poslednou príčinou trhania motora pri jazde v našom zozname je riadiaca jednotka motora alebo snímače, na základe ktorých prijíma informácie na jeho chod podľa aktuálnych požiadaviek. Ak niektorý zo snímačov nefunguje správne, dostáva riadiaca jednotka chybné údaje.

Okrem lambda sondy a váhy vzduchu patria k snímačom aj snímač teploty chladiacej kvapaliny, snímač polohy kľukového hriadeľa, snímač klepania alebo snímač vačkového hriadeľa. Tieto snímače riadia načasovanie vstrekovania paliva, dĺžku jeho vstreku, predstih zapálenia zmesi a iné. Ich nefunkčnosť spoznáte podľa nepravidelného chodu motora, zvýšenej spotreby paliva či kolísania otáčok.