Používanie nadmerne opotrebovaných pneumatík je nebezpečné, preto je potrebné pravidelne kontrolovať ich stav. V našom článku sa okrem iného dozviete, čomu venovať pozornosť pri každodennom používaní a ako merať behúň pneumatiky.

Opotrebované, či dokonca popraskané pneumatiky, nie je vhodné používať.

Aké pneumatiky sú opotrebované?

 • pneumatiky, ktoré majú poškodenia, znemožňujúce ich ďalšie používanie,

 • zostarnuté pneumatiky, ktoré vzhľadom na vek nie sú vhodné na ďalšie používanie,

 • také, pri ktorých sa dosiahla prípustná hĺbka dezénu behúňa.

Aký druh opotrebovania má za následok vyradenie pneumatík z ďalšieho používania?

 • odretá pneumatika s hĺbkou dezénu behúňa menej ako 1,6 milimetra,

 • oddeľovanie komponentov, vrátane odlepenia behúňa,

 • deformácia alebo odhalenie pätky (prvku pneumatiky, ktorý pri montáži dosadá na ráfik),

 • škvrny, pľuzgiere vnútri pneumatiky na butylovej vrstve  (takzvané mramorovité opotrebovanie),

 • vypukliny, deformácie na bočnici spojené s prasknutím vlákien kostry,

 • akékoľvek preseknutie a roztrhnutie gumy (dokonca aj povrchové).

Ak si všimneme ktorýkoľvek z uvedených príznakov, je potrebné obrátiť sa na profesionálny pneuservis. Behúň letných, a takisto zimných pneumatík je potrebné pravidelne kontrolovať. Majte na zreteli, že aj odieranie pneumatík zvnútra predstavuje problém. Preto by sa kontrola pneumatík mala absolvovať minimálne raz za sezónu.rola pneumatík mala absolvovať minimálne raz za sezónu.

Aké sú typy opotrebovania pneumatík a podľa čoho ich rozoznať?

Môžeme vymenovať nasledujúce typy opotrebovania behúňa:

 • normálne opotrebovanie – dochádza k nemu, keď sa pneumatika opotrebúva rovnomerne, na celej šírke a na celom obvode,

 • asymetrické opotrebovanie – čiže nerovnomerné opotrebovanie pneumatík, nastáva vtedy, keď sa jedna strana opotrebúva rýchlejšie ako druhá a je zreteľné tzv. zrezanie pneumatík. Môže to súvisieť s nesprávnou zbiehavosťou kolies,

 • vyššie opotrebovanie na hranách behúňa (na ramenách) – prejavuje sa vyššou výškou behúňa v strede, ako na ramenách,

 • vyššie opotrebovanie v strede behúňa (preliačenie) – dochádza k nemu, ak jazdíme s príliš vysokým tlakom v kolesách (prehustenie). Styčná plocha sa obmedzí na strednú časť behúňa, čo spôsobuje rýchle opotrebovanie tejto plochy. Môže to byť spôsobené napr. prudkým brzdením so zablokovanými kolesami v prípade vozidiel, ktoré nemajú ABS, alebo problematickou kvalitou danej pneumatiky,

 • lokálne opotrebovanie,

 • pílovité opotrebovanie.

 

Infografiku pre vás pripravila autopožičovňa Rai.

Pílovité opotrebovanie pneumatiky – ako sa prejavuje

Pílovité opotrebovanie je častou formou opotrebovania pneumatiky. Prejavuje sa nerovnomerným odieraním blokov behúňa, čím sa vytvára pílovitý vzor, ktorý je viditeľný a hmatateľný pri dotyku rukou. Jedná sa o jav, ktorému sa v podstate nedá vyhnúť, môže však mať rôznu intenzitu a závisieť od mnohých faktorov, ako sú:

Používanie pneumatík s výrazným pílovitým opotrebovaním môže byť náročné, a to vzhľadom na vytváraný hluk a vibrácie. Aby sme znížili rozsah tohto problému, odporúča sa vykonávať rotáciu kolies každých 10 000 km, dodržiavať správny tlak a záťaž, a tiež starať sa o prvky zavesenia.

Hĺbka dezénu behúňa a trakčné vlastnosti pneumatiky

Pneumatika s minimálnou povolenou hĺbkou dezénu je neporovnateľne horšia ako tá, ktorá má maximálnu hĺbku, najmä čo sa týka vzniku aquaplaningu a ovládateľnosti na mokrej vozovke.

Zákonom povolená hĺbka dezénu behúňa pneumatiky, ktorá predstavuje 1,6 milimetra, zaručuje na mokrej vozovke iba 40%-nú priľnavosť oproti novej pneumatike. Vzhľadom na toto pravidlo je odporúčaná hĺbka dezénu behúňa letnej pneumatiky iná, ako povolená hĺbka dezénu behúňa zimnej pneumatiky.

Minimálna hĺbka dezénu behúňa zimnej a letnej pneumatiky

Na to, aby bola pneumatika bezpečná, je potrebné pravidelne kontrolovať behúň. Značky  v podobe skratky TWI (Treadwear Indicator) nájdete na šiestich miestach pneumatiky. Ukazujú povolené opotrebovanie dezénu behúňa pneumatiky, ktoré predstavuje 1,6 milimetra. Keď výška blokov klesne na úroveň značky, je potrebné vymeniť pneumatiku za novú.

Ako zmerať dezén behúňa pneumatiky? Presné meranie TWI pneumatiky je možné vykonať pomocou špeciálnych meradiel ako aj pomocou mince či zápalky.

Indikátor opotrebovania dezénu pneumatiky - štandardy značky Continental

Všetky produkty značky Continental majú príslušné označenie hĺbky dezénu behúňa. Každá pneumatika je vybavená indikátorom TWI, ktorý vyznačuje minimálnu zákonom povolenú hĺbku dezénu behúňa.

Je však potrebné pamätať na to, že táto hodnota bola stanovená ešte v 90-tych rokoch 20. storočia. Všetky pneumatiky koncernu Continental sú vybavené dodatočným indikátorom opotrebovania. V prípade letných pneumatík je tento indikátor v hĺbke 3 mm a v prípade zimných pneumatík na úrovni 4 mm.  Vyplýva to zo skutočnosti, že zároveň s poklesom hĺbky behúňa sa znižuje schopnosť pneumatiky odvádzať vodu.

Naše testy preukazujú, že úroveň 3 mm pre letnú pneumatiku je minimálna hĺbka dezénu behúňa, pri ktorej pneumatika zaručuje bezpečnosť pri brzdení na mokrom povrchu. Pri nižších hodnotách nastáva radikálny pokles výkonnosti pneumatík a drastický nárast dĺžky brzdnej dráhy. Pre zimnú pneumatiku je tento indikátor stanovený na úrovni 4 mm vzhľadom na to, že zimná pneumatika  musí zvládnuť náročnejšie podmienky, ako je sneh či snehová kaša.

Paweł Skrobisz

Vedúci technického oddelenia

TWI

Symbol TWI informuje o opotrebovaní pneumatiky až do hranice 1,6 mm.

Opotrebované pneumatiky a nehody

Vplyv opotrebovania pneumatík na bezpečnosť sa môže posudzovať z dvoch hľadísk:

 • po prvé: vplyv na správanie pneumatiky a jej parametre. Plytký behúň znamená väčšiu pravdepodobnosť problémov s ovládaním vozidla, najmä na mokrej vozovke, a teda aj väčšiu náchylnosť na vznik aquaplaningu,

 • po druhé: pravdepodobnosť nehody, spôsobenej zlým stavom kolies. Jedná sa o prasknutie, odlepenie sa behúňa, skĺznutie pneumatiky z ráfika a pod.

Na našom portáli sme už viackrát upozorňovali na to, kedy je potrebné vymeniť pneumatiky a aké riziko prináša jazda so starými pneumatikami.  Podľa výpočtov ADAC sa až 7-8% technických zásahov, poskytovaných nepojazdným vozidlám na ceste, týka poškodenia pneumatík.  Na druhej strane výskumy uskutočnené organizáciou DEKRA ukázali, že až 37% nehôd v Nemecku, vyplývajúcich z technických porúch vozidiel, bolo spôsobených poruchami pneumatík.

Aby sme zabránili nepríjemným prekvapeniam na ceste, je potrebné dôkladne kontrolovať  stav pneumatík, najlepšie minimálne raz za týždeň, alebo aspoň pred dlhšou cestou – premerať hĺbku dezénu behúňa pneumatiky a zabezpečiť správny tlak.

opotrebovana

Opotrebovaná pneumatika môže prasknúť počas jazdy.

Ako sa starať o pneumatiky?

Opotrebovanie letných, zimných či celoročných pneumatík závisí v značnej miere od vodiča. To, ako dlho na nich budete jazdiť a či bude dôvodom na ich výmenu opotrebovanie behúňa alebo poškodenie pneumatiky, súvisí s nasledovnými faktormi:

 • správnym tlakom,

 • dodržiavaním maximálnej záťaže,

 • podmienkami používania (mesto, mimomestské cesty, podhorský terén, počet zákrut),

 • jazdným štýlom, prudkých brzdením, zrýchlením,

 • správnou sezónnou úschovou (vhodné podmienky, poloha),

 • vyhýbaním sa prudkým nájazdom na prekážky (diery na ceste, obrubníky),

 • kontrolou technického stavu vozidla (geometria, zbiehavosť, stav zavesenia).

Systematická kontrola technického stavu vozidla nás ochráni pred nepríjemnými prekvapeniami na ceste (fot. Audi).

Kedy by som mal vymeniť pneumatiky?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná. O nutnosti výmeny pneumatík rozhoduje niekoľko faktorov, o. i. vek, technický stav, či jednoducho individuálne preferencie vodiča. Základom je pravidelná kontrola behúňa pneumatík.

Zimné, celoročné a letné pneumatiky majú rozdielnu trvanlivosť.  Zimné pneumatiky sú vyrobené z iných zmesí, ktoré sú menej odolné proti oderu.  Odhaduje sa, že v prípade zimných pneumatík môže byť limit najazdených kilometrov o 15-30% nižší, ako v prípade letných exemplárov. Tento počet sa môže navyše ešte znížiť, ak sa používajú pri vyššej teplote ako 10°C. V prípade celoročných pneumatík sa uplatňujú veľmi podobné kritériá a ich trvanlivosť sa pohybuje na úrovni sezónnych pneumatík.

Najvšeobecnejšie pravidlo používania pneumatík hovorí o tom, že sa nemá používať vybavenie, od ktorého výroby uplynulo viac ako 10 rokov.  Na vyše 10-ročných pneumatikách sa dá jazdiť, je to však už oveľa nebezpečnejšie.

Pamätajme na to, že starostlivosť o technický stav nášho vozidla znamená nielen starostlivosť o našu bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť spolucestujúcich.