Pokiaľ sa chystáte na sezónnu výmenu pneumatík, alebo výmenu starých pneumatík za nové, mali by ste poznať index rýchlosti pneumatík. Čo je rýchlostný index pneumatík a prečo by ste mu mali venovať zvýšenú pozornosť? Aké je riziko používania pneumatík s nevhodným indexom? Pre tých z vás, ktorí zatiaľ ešte nie sú odborníkmi v automobilovej oblasti, sme pripravili zrozumiteľný balík informácií o rýchlostnom indexe pneumatík.

Koleso automobilu, Index rýchlosti V

Čo je index rýchlosti pneumatík

Index rýchlosti pneumatík (z angl. Speed Index) je označenie na pneumatike charakterizujúce maximálnu povolenú rýchlosť, akou môže auto ísť. Pritom by mala počas jazdy danou rýchlosťou na danú pneumatiku pôsobiť maximálna záťaž v súlade s indexom nosnosti pneumatiky. Tieto dva parametre sú od seba závislé. Musíme ich preto vždy zohľadniť počas montáže akýchkoľvek pneumatík na naše auto.

Pri plánovanej výmene pneumatík by ste mali za každých okolností dodržiavať rýchlostný index pneumatík určený výrobcom vozidla, ktorý nájdete zapísaný v technickom preukaze k vozidlu. Výrobca pri určovaní parametrov zohľadňuje výkon vozidla, jeho hmotnosť a ostatné parametre, ktoré majú vplyv na bezpečnosť jazdy.

Umiestnenie rýchlostného indexu pneumatiky

Index rýchlosti je uvedený na bočnici pneumatiky, ide o písmeno na konci označenia rozmeru.

Pokiaľ budete hľadať označenie rýchlostného indexu pneumatiky, pozrite si aj ostatné označenia na pneumatikách. Všetky označenia uvedené na pneumatike sú dôležité údaje, ktoré treba dodržiavať pri výbere pneumatík do vozidla. Výber vhodných pneumatík zaručuje bezpečnú a komfortnú jazdu. Najdôležitejšie parametre, ktoré by ste mali zohľadniť pri výbere pneumatík, sú: ich veľkosť, index rýchlosti, index nosnosti a dátum a miesto ich výroby.

Letné a zimné pneumatiky a index rýchlosti

Označenie rýchlostného indexu na pneu sa líši podľa typu sezónnych pneumatík. V prípade letných pneumatík sa neodporúča používať pneumatiky s nižším indexom rýchlosti než je stanovené výrobcom.

Inak je to však v prípade zimných pneumatík. Index rýchlosti zimných pneumatík a, presnejšie povedané, pravidlá jeho využívania sú ustanovené predpismi EÚ. Určuje ich smernica 92/23/EHS. V zmysle týchto predpisov, v prípade zimných pneumatík možno použiť nižší index rýchlosti než odporúča výrobca, avšak nie nižší než index Q (Q = 160 km/h). Ak sú v aute namontované pneumatiky s nižším indexom rýchlosti, príslušné označenie musí byť umiestnené tak, aby bolo viditeľné pre vodiča. Napriek tomu, že je takéto konanie povolené, mali by ste si dobre premyslieť výber pneumatík s nižším indexom rýchlosti. Také pneumatiky sa môžu totiž rýchlejšie opotrebovať a vozidlo môže potom reagovať inak ako ste zvyknutí. Ak chcete jazdiť bezpečne a komfortne, index rýchlosti používaných pneumatík by nemal byť nižší o viac než jeden stupeň ako schválený.

Informácia o zmene indexu rýchlosti pneumatiky.

Sú pneumatiky s vyšším rýchlostným indexom problém?

Existuje možnosť namontovať pneumatiky s vyšším indexom rýchlosti než sú tie, ktoré určil výrobca. Stojí však táto výmena za to? V nasledujúcej tabuľke vám ponúkame pre a proti takejto výmene:

Prečo stojí za to používať pneumatiky s vyšším indexom:
Prečo by ste nemali používať pneumatiky s vyšším indexom:
Zaisťujú lepšiu stabilitu vozidla počas jazdy proti smeru vetra
Vyššia cena pneumatík

Jazda je precíznejšia, auto lepšie reaguje na pohyby volantom

„Tuhšie vozidlo“ – znižuje sa komfort cestovania
Istejšie šoférovanie v prípade športovej jazdy
Vyššie hodnoty valivého odporu, čo spôsobuje väčšiu spotrebu paliva
Vďaka nim auto lepšie prechádza cez zákrutyMenia jazdné vlastnosti vozidla

Aké môžu byť následky montáže pneumatík s nevhodným indexom rýchlosti?

Napriek tomu, že vyšší rýchlostný index pneumatiky nemusí byť na škodu, pneumatiky s nižším rýchlostným indexom vám rozhodne neodporúčame používať. Pokiaľ použijete na svoje auto pneumatiky s nevhodným indexom rýchlosti, môže to viesť k týmto problémom:

  • nebezpečná jazda – nesprávne zvolené pneumatiky môžu spôsobiť, že sa auto správa inak a tým pádom reaguje na pohyby volantom iným spôsobom, než ste zvyknutí
  • môže dôjsť k vystreleniu pneumatiky počas jazdy
  • v prípade poistnej udalosti alebo nehody vám poisťovňa môže zamietnuť žiadosť o vyplatenie poistného z dôvodu nevhodných pneumatík
  • stratíte záruku na kúpený výrobok, pretože ste svojmu autu obuli pneumatiky, ktoré nie sú naň určené

Jazdu na pneumatikách s nevhodným rýchlostným indexom vám neodporúčame aj z dôvodu, že vám v prípade priebežnej kontroly môže policajt uložiť pokutu za používanie nevhodných pneumatík.

Index rýchlosti Y

Tabuľky: Rýchlostné indexy pneumatík a ich označenia

Ponúkame vám prehľadné tabuľky, v ktorých sa dozviete, akú rýchlosť reprezentuje konkrétne písmeno označujúce rýchlostný index na pneumatike:
 

Označenie na pneumatikeRýchlosť
A15 km/h
A210 km/h
A315 km/h
A420 km/h
A525 km/h
A630 km/h
A735 km/h
A840 km/h
 
Označenie na pneumatikeRýchlosť
B50 km/h
C60 km/h
D65 km/h
E70 km/h
F80 km/h
G90 km/h
J100 km/h
K110 km/h
L120 km/h
M130 km/h
N140 km/h
 
Označenie na pneumatikeRýchlosť
P150 km/h
Q160 km/h
R170 km/h
S180 km/h
T190 km/h
U200 km/h
H210 km/h
V240 km/h
W270 km/h
Y300 km/h

Pri určovaní rýchlostných indexov môžete tiež natrafiť na označenie (Y). Toto udáva rýchlosť vyššiu ako 300 km/h.

V prípade akýchkoľvek otázok pri výbere nových pneumatík s tým správnym indexom rýchlosti neváhajte kontaktovať našich odborníkov na zákazníckom servise.