Na naše pneumatiky pôsobia rôzne sily. Gravitácia, odpor vzduchu, priľnavosť k povrchu, hmotnosť a veľa iných. Automobil, ktorý sa chce pohybovať, musí tieto sily prekonať. Valivý odpor ovplyvňuje nielen výkon, ale predovšetkým naše peňaženky. Zistite, čo je koeficient valivého trenia a čo pre používateľa môže znamenať. 

Čo je valivý odpor pneumatiky? 

Keby sa úplne hladká pneumatika točila na dokonale rovnom povrchu, nebola by vystavená vonkajšiemu spomaleniu. Bohužiaľ, realita je úplne iná. Naše vozidlo je ovplyvnené fyzickými silami, ktoré sťažujú pohyb. Napriek tomu sme stále v pohybe a prvky, ktoré proti tomu pôsobia, sa nazývajú valivým odporom. Toto je optimalizovaný vzťah medzi energiou vloženou do pohybu a externými spomaľujúcimi faktormi.

Ako valivý odpor ovplyvňuje spaľovanie? 

Pri jazde sa pneumatika cyklicky ohýba pri kontakte s povrchom, aby sa po chvíli vrátila do svojho pôvodného tvaru. Týmto spôsobom vznikajúce chvíľkové deformácie sú príčinou energetických strát, ktorých regenerácia je spojená s ďalšími nákladmi.

Valivý odpor predstavuje 70% síl pôsobiacich na naše pneumatiky. Obmedzená aerodynamika spôsobuje, že prejdenie rovnakej vzdialenosti je spojené s vyššou spotrebou paliva.

Valivý odpor pneumatík a spotreba paliva

Nízky valivý odpor automobilu znamená dokonca o 0,25 litra menej paliva pri prejdených 100 km. Čísla sa nemusia zdať pôsobivé, ale ak ich porovnáme so skutočnosťou, že vodič prejde priemerne asi 20 000 km za rok, vtedy pocítime výrazné úspory.

Stojí za to vedieť!

Nízky valivý odpor neznamená len menšiu spotrebu paliva.

...vhodne optimalizované valivé trenie umožňuje hospodárnejšie využitie prevádzkových tekutín vozidla.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom majú tiež pozitívny vplyv na životné prostredie a znižujú emisie CO2 do atmosféry.

Čo ovplyvňuje hodnotu valivého odporu? 

Hladinu valivého odporu našich pneumatík ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov. Najdôležitejšie z nich sú:

  • Aerodynamický odpor – odpor, ktorý vytvára vzduch okolo našich kolies. Hodnota aerodynamického odporu pneumatiky sa zvyšuje priamo úmerne k rýchlosti a môže predstavovať od 0% do 15% celkového valivého odporu.
  • Hmotnosť – čím nižšia je hmotnosť vozidla a pneumatík, tým nižší je valivý odpor. Úzke nízkoprofilové pneumatiky sú ľahšie. Výška modelu tiež ovplyvňuje jeho tuhosť, čím je nižšia, tým nižší je odpor.
  • Štruktúra a tvar behúňa – použitá zmes a optimalizovaný tvar behúňa môžu znížiť koeficient valivého trenia o 60%.
  • Mikropreklz – tento jav je spojený so stratou priľnavosti v dôsledku deformácií vyskytujúcich sa na pneumatike. Jej jednotlivé časti podliehajú minimálnym sklzom a strácajú energiu. Podiel tohto javu na valivom odpore je pomerne malý. Pri priamej jazde je to menej ako 5%. Môže sa zvýšiť v prípade prudkého zrýchlenia, brzdenia alebo náhlej zmeny smeru.
  • Hladina tlaku vzduchu v pneumatike – nedostatočná úroveň tlaku zvyšuje priľnavosť pneumatík k povrchu. Príliš nízka hodnota tlaku v pneumatike je spojená so zvýšeným valivým odporom až o 30%.

Vplyv jednotlivých javov na valivý odpor je znázornený na jednoduchom diagrame:

Zníženie úrovne valivého odporu = zníženie priľnavosti pneumatiky. Je to pravda? 

Prevláda názor, že negatívnym účinkom zníženia úrovne valivého odporu je zníženie priľnavosti. Toto vyhlásenie bolo pravdivé pri starších modeloch. Moderná technológia a pokročilé gumové zmesi, prispôsobené výrobkom s nízkym odporom, eliminujú negatívne účinky a zaisťujú vysokú odolnosť a priľnavosť pneumatík.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vzťahy: koeficient priľnavosti pneumatiky a valivý odpor, pričom sa zohľadňujú rôzne typy zmesí.

Valivý odpor a štítok pneumatiky. Ako čítať označenia?

Do roku 2012 jediným spôsobom, ako skontrolovať valivý odpor daného modelu, bolo prečítať obchodné popisy, názory vodičov, výsledkov testov z ADAC alebo z automobilových časopisov. Situácia sa zmenila po nadobudnutí účinnosti povinných štítkov, ktoré sa týkajú: spotreby paliva, priľnavosti (brzdenie na mokrom povrchu) a hlučnosti pneumatík. Odteraz môžeme ľahko skontrolovať úroveň valivého odporu v novej pneumatike (na obrázku označenej červeným rámikom). Čím vyššia je palivová trieda, tým nižší je koeficient valivého trenia.

Ako si vybrať pneumatiky s nízkym valivým odporom?

Triedy pneumatík: Prevláda názor, že čím je pneumatika drahšia, napr. patrí do segmentu triedy premium (bežne sa označujú ako pneumatiky triedy AA), tým nižší je valivý odpor. Platí to však iba v niektorých prípadoch. Pneumatiky s najnižším valivým odporom sú zaradené do rôznych tried a cenových relácií. Klasifikácia pneumatík podľa ceny nie je najlepším riešením, stojí za to porovnať štítky pneumatík patriacich do rôznych tried (bežne sú označované ako: pneumatiky triedy B, pneumatiky triedy C).

Valivý odpor pneumatiky – tabuľka: 

Účinnosť paliva je určená koeficientom valivého odporu – RRC. Čím vyšší je koeficient, tým nižšia je trieda účinnosti a vyššia spotreba paliva. Determinanty pre jednotlivú kategóriu sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.


 

Osobné automobily:

Úžitkové vozidlá:

Trieda účinnosti:

RRC v kg/t:

A

RRC ≤ 6,5

RRC ≤ 5,5

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

-

 

E

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

F

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

G

RRC ≥ 12,1

RRC ≥ 10.6