Mobilné telefóny – to je prvé, čo sa v mysli väčšiny ľudí vynára pri hesle "Nokia". Nokia je však aj mesto vo Fínsku, v ktorom v roku 1898 vznikla firma Finnish Rubber Works, predok firmy Nokian, najväčšieho výrobcu automobilových pneumatík v Škandinávii od mnohých rokov.

História firmy Nokian

Logo značky Nokian.

Nad riekou Nokianvirta 

Jej začiatky je možné hľadať v druhej polovici devätnásteho storočia, kde v roku 1865 v juhozápadnom Fínskom mestečku Tampere založil inžinier baníctva Knut Fredrik malý podnik pôsobiaci v lesnom priemysle. Postupne ho preniesol do mestečka Nokia pri rieke Nokianvirta. Bola to prvá a jedna z troch firiem, ktoré boli neskôr zahrnuté do koncernu Nokia Corporation. Od názvu mesta pochádza aj názov firmy – Nokia Wood Mills, avšak treba mať na zreteli, že slovo "nokia" znamená vo fínskom jazyku lasica lesná. 

Tridsať tri rokov neskôr, teda v roku 1898, bola založená firma Finnish Rubber Works (Fínske gumové podniky, v materskom jazyku to je Suomen Gummitehdas Oy). V roku 1904 začína pracovať fabrika FRW postavená v meste Nokia. Na začiatku dvadsiateho storočia firma preberá Nokia Wood Mills a v roku 1967 dochádza k spojeniu obidvoch podnikov so spoločnosťou Finnish Cable Works založenou v roku 1912 a tým sa začala éra Nokia Corporation.

Produkcia pneumatík Nokian

Produkcia pneumatík Nokian

Najprv bicykle, potom autá 

Vráťme sa k výrobe pneumatík. Gumové podniky Finnish Rubber Works začali v roku 1925 vytvárať pneumatiky pre bicykle. Predtým sa zaoberali okrem iného výrobou obuvi a gumových prvkov využívaných v rôznych priemyselných odvetviach. V roku 1932 vzniká vo fabrike v meste Nokia prvá automobilová pneumatika. Štyri roky neskôr je hotový štandardný výrobok firmy – pneumatika, ktorá je dnes známa pod názvom Nokian Hakkapeliitta. Podniky Finnish Rubber Works sa od začiatku špecializovali v pneumatikách prispôsobených k podmienkam vyskytujúcim sa v chladnej Škandinávii.

Je si jednoduché domyslieť, že druhá svetová vojna nemala pozitívny vplyv na ďalší rozvoj fínskeho podniku. Utrpela nielen práca nad novými technológiami, ale aj export. Prerušenie spolupráce s Rusmi bolo obrovskou ranou pre firmu. Bola obnovená po vojne a trochu neskôr bol export rozšírený do takých krajín ako Spojené štáty, Francúzsko a Veľká Británia. Rok 1945 je pre fínsku značku taktiež veľmi dôležitý ešte z jedného dôvodu. Práve vtedy bol postavený nový závod v meste Nokia.

Nákladné pneumatiky Nokian

Nákladné pneumatiky Nokian

Nokian odchádza od Nokie

Vďaka topografii a špecifickým prírodný podmienkam vo Fínsku (veľa lesov, jazier a ťažko dostupných oblastí) mohol škandinávsky výrobca prirodzeným spôsobom expandovať na trh s takzvanými priemyselnými pneumatikami. Finnish Rubber Works úspešne začal vyrábať pneumatiky využívané v lesníctve, baniach, kameňolomoch a staveniskách. Firma Nokian je v súčasnej dobe dôležitým dodávateľom veľkorozmerných pneumatík tohto typu na svetových trhoch. Aj naďalej sa nachádza na dôležitej pozícii na trhu s cyklistickými pneumatikami. Od roku 1974 je tento sortiment vyrábaný v závode Nokiana nachádzajúcom sa vo fínskom meste Lieksa. Dodáme, že firma je dnes jedným z mála výrobcov zimných pneumatík s hrotmi pre bicykle. 

Keďže sme už spomenuli o názve Nokian využívanej v súčasnosti, oplatí sa ešte raz vrátiť do roku 1967, v ktorom vznikol koncern Nokia Corporation. Postupne sa z neho stal najväčší na svete výrobca mobilných telefónov. Obrovský úspech Nokie bol impulzom pre oddelenie sa Nokiana ako nezávislej spoločnosti. Stalo sa tak v roku 1988, avšak až o sedem rokov neskôr mala firma svoj debut na Helsinskej burze cenných papierov. Najväčším akcionárom fínskeho podniku je v súčasnej dobe japonský koncern Bridgestone. V roku 2003 vykúpil 18,9 percent akcií v Nokiane. Nemá to však žiaden vplyv na nezávislosť fínskeho výrobcu.

Sídlo firmy Nokian

Sídlo spoločnosti Nokian

Škandinávska expanzia 

V deväťdesiatych rokoch postavil Nokiana na solídnu medzinárodnú expanziu. V roku 1998 otvoril svoje prvé predajné salóny v Švédsku a v Lotyšsku. V ďalších rokoch začal s distribúciou v rámci siete Vianor, najväčšej siete s pneumatikami nachádzajúcej sa v Škandinávii. Dnes má viac ako 360 maloobchodných centier nielen vo Fínsku, ale aj v Švédsku, Nórsku, Estónsku, Rusku, Lotyšsku, Švajčiarsku, Nemecku, Čechách a v Spojených štátoch. Pneumatiky značky Nokian sú však vyrábané mimo Fínska, v závodoch v Rusku (dva závody, vrátane nedávno otvorenej v St. Petersburgu), Číne, Indonézii, Kazachstane, Spojených štátoch a na Slovensku a Ukrajine. Niet sa čo čudovať, že fínska firma je dnes najväčším škandinávskym výrobcom pneumatík. Kľúčovým trhom odbytu pre výrobky Nokiana sú okrem iného Rusko, Severná Amerika, Východná Európa a alpské krajiny.

Kúpiť pneumatiky Nokian