Každý motorista so svojím automobilom zažije chvíle, kedy bude musieť vymeniť starú nefunkčnú autobatériu, vyzuť staré ojazdené pneumatiky a nechať svojmu miláčikovi vymeniť aj motorový olej.

Ako ich však správne zlikvidovať? Komu a kam ich odovzdať, aby z nich mohla vzniknúť druhotná surovina? Pripravili sme si pre vás sprievodcu správnej likvidácie tohto typu nebezpečného odpadu.

Staré autobatérie, pneumatiky a motorový olej patria do zberu

Ako sa šetrne zbaviť automobilového odpadu, akým je nefunkčná autobatéria, staré pneumatiky alebo použitý motorový olej? Mnohí ľudia si ich vymieňajú doma sami. No nie všetci vedia, ako správne zhodnotiť tento druh odpadu. Pneumatiky by sa ešte dali využiť na stavbu záhradného detského ihriska. Ale čo s autobatériou a motorovým olejom? V lepšom prípade ostanú pohodené niekde v garáži či šope.


V tom najhoršom prípade takýto odpad končí voľne pohodený v prírode, alebo vyliaty do pôdy či miestneho potoka. Nie je to však správne. Takýto odpad by nemal končiť hocikde, ale mali by ste ho odovzdať na spracovanie a ekologickú likvidáciu.

Životnosť starej autobatérie a jej likvidácia

Nejednému skúsenému vodičovi sa už aspoň raz stalo, že sa mu nepodarilo v kľúčovom okamihu naštartovať auto. Jednoducho, život jeho autobatérie, odborne nazývanej akumulátor, skončil. Čo škodí autobatérii najviac a kedy a ako ju najlepšie zhodnotíte?

Čo škodí autobatérii?

Autobatéria nie je nesmrteľná, jej životnosť sa pohybuje okolo 4 až 6 rokov. Po dovŕšení tohto veku postupne stráca svoju kapacitu, a preto by ste sa mali pripraviť na jej výmenu.

Výraznú časť svojej kapacity stráca najmä počas mrazov. Preto najviac prípadov, kedy šoféra zradí jeho auto, sa odohráva práve v týchto zimných mesiacoch. Aby si vaša autobatéria udržala dostatočnú kapacitu aj počas zimy, mali by ste ju pred zimou vždy dobiť.

TIP: Aby vám autobatéria vydržala čo najdlhšie, po opustení vášho auta vypínajte celú elektroniku. Samozrejme, okrem autoalarmu.

Kedy vymeniť starú autobatériu?

Vymeniť autobatériu treba v momente keď začne slabšie štartovať a nepomôže vám ani dodatočné nabitie. Neodkladajte jej výmenu na poslednú chvíľu. Nikdy neviete, v akej situácii môže zlyhať, napríklad aj na rušnej križovatke.

Výkup autobatérií

Pokiaľ sa chystáte zbaviť starej autobatérie, nezabúdajte, že ide o nebezpečný chemický odpad. Preto by ste ho v žiadnom prípade nemali vyhadzovať do komunálneho odpadu.

Podľa zákona o odpadoch je každý distribútor autobatérií povinný ponúknuť aj ich spätný zber. Dnes už existuje množstvo autoservisov, predajní náhradných dielov, čerpacích staníc, zberní surovín, dielní a výkupných miest, kam môžete starú batériu bezplatne a bez záväzkov odovzdať. Navyše, môžete za to dostať aj zaplatené.

TIP: V niektorých mestách jazdia počas víkendu aj špeciálne automobily, ktoré pomocou megafónu ohlasujú možný výkup starých autobatérií. Autobatérie tak môžete odovzdať aj týmto spôsobom.

Druhotná surovina, ktorá sa získava z akumulátorov, je olovo a jeho rôzne zliatiny. Zásoby olovnatých rúd sú v Európe už vyčerpané, na Slovensku bola ich ťažba ukončená v roku 1964. Ďalšie produkty, ktoré vznikajú z akumulátorov sú polypropylén a síran sodný bezvodný.

Čo sa stane, ak nebude stará autobatéria zhodnotená správne

Autobatérie obsahujú jedovaté látky, ktoré nie je možné likvidovať bežným spôsobom. Pokiaľ by ostali ležať pohodené v prírode alebo vodných tokoch, mohli by kontaminovať pôdu alebo vodný zdroj. Rozklad batérie v prírode trvá okolo 200 až 500 rokov. No počas doby rozkladu sa uvoľňujú do prostredia chemické látky, ktoré majú negatívne účinky na naše zdravie i prírodu.

Ako zlikvidovať staré ojazdené pneumatiky

Každé vozidlo potrebuje aspoň raz za 8 či 10 rokov kompletnú výmenu všetkých štyroch pneumatík. V prípade adrenalínových alebo offroad jázd, respektíve pri vysokom počte najazdených kilometrov je to samozrejme ešte častejšie.

Ojazdené pneumatiky, tak isto, ako akumulátory a motorový olej, nepatria do komunálneho odpadu, ani do prírody. Nie sú ani určené na dlhodobé skladovanie v garáži alebo pivnici. Vďaka zvyšovaniu ekologického povedomia a novým zákonom tento fakt v súčasnosti veľká väčšina ľudí už pozná. No viete aj, kam v prípade potreby odovzdať staré pneumatiky?

Kam odovzdať staré ojazdené pneumatiky

Pokiaľ nechcete zo starých ojazdených pneumatík postaviť deťom na záhrade preliezku, môžete ich podľa zákona o odpadoch odovzdať v ktoromkoľvek pneuservise, u predajcov pneumatík a automobilov, alebo na zberných miestach určených príslušnou obcou. Povinnosť spätného zberu majú dokonca aj eshopy. Subjekty sú povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto kúpy, alebo iné špecifiká. Následne sa postarajú o ich ekologickú likvidáciu.

Z pneumatík vzniká ako druhotná surovina gumový granulát, ktorý sa používa na výrobu dlaždíc na detské ihriská, ako prímes do asfaltov, alebo ako protihluková bariéra pri cestách. Podrobnejšie informácie o téme likvidácie starých pneumatík sa dočítate v jednom z našich predchádzajúcich článkov.

Čo sa stane, ak nebudú staré ojazdené pneumatiky zhodnotené správne

Neriadené skládkovanie starých pneumatík vo voľnej prírode je škodlivé tak pre prírodu, ako aj pre naše zdravie. Zo starých pneumatík sa totiž uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré sa môžu dostať až do podzemných vôd a kontaminovať ich. Doba rozkladu jednej pneumatiky sa taktiež pohybuje vo vysokých číslach - takýto samovoľný rozklad môže trvať až 400 rokov.

Zber motorového oleja a jeho likvidácia

Motorový olej je mazací olej, ktorý sa používa v spaľovacích motoroch. Zmenšuje ich trenie a opotrebenie, zabezpečuje odvod tepla, zbavuje trecie plochy od nečistôt, chráni ich pred koróziou a tlmí dynamické rázy.

Starý motorový olej patrí medzi nebezpečný odpad. Svojpomocná výmena motorového oleja je zakázaná. Je porušením zákona o odpadoch, a preto by ste mali túto činnosť ponechať na firmy na to oprávnené. Pri výmene oleja vzniká okrem samotného oleja aj ďalší odpad - olejový filter a nádoba na olej. Aj tieto musia byť správne zhodnotené.

Motorový olej v žiadnom prípade nepatrí do kanalizácie, ani na skládku a nepokúšajte sa ho ani spaľovať. Za prevádzkovanie hociktorej z týchto činností by ste mohli dostať pokutu do výšky až 2 500 €.

Kam so starým motorovým olejom z auta

Motorový olej môžete jednoducho odovzdať na zbernom dvore určenom príslušnou obcou. Nezabudnite však, že musí byť v pôvodnom balení a že jedna fyzická osoba môže odovzdať maximálne 5 litrov motorového oleja. Možnosť odovzdania motorového oleja na najbližšom zbernom dvore si radšej vopred overte. Zákon o odpadoch totiž neustanovuje povinnosť zberu použitého motorového oleja. O jeho likvidáciu sa môže postarať aj autoservis.

TIP: Zber oleja prebieha aj na čerpacích staniciach siete Slovnaft. Slovnaft ho totiž využíva ako biozložku do motorovej nafty.

Použitý motorový olej býva u odberateľov ošetrený, zregenerovaný a prefiltrovaný. Vtedy sa motorový olej môže znovu použiť. Odovzdáva sa aj do rafinérie na spracovanie, kde bude následne použitý na výrobu vykurovacieho oleja. Na jeho regeneráciu sa totiž spotrebuje iba jedna tretina energie z celkovej energie na výrobu kvalitných čerstvých olejov.

Niekedy sa však použité oleje už nedajú recyklovať. Tieto oleje sa následne likvidujú spaľovaním v rotačných chemických peciach.

Čo sa stane, ak nebude starý motorový olej zhodnotený správne

Motorový olej je nebezpečná, a v prípade voľného výskytu, i zdraviu škodlivá látka. 1 kvapka motorového oleja dokáže znehodnotiť až 1 000 litrov vody, preto by sme mali byť pri jeho recyklácii dôslední.