Auto, ktoré ide po rovnej priamej ceste, musí bez zásahu vodiča udržiavať priamu jazdnú dráhu. Ťahanie auta do strany môže byť prejavom nesprávneho fungovania niektorého zo základných systémov auta. Presvedčte sa, ako môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch overiť, či sú zdrojom ťahania kolesá.

Príčiny ťahania auta môžu byť rôzne. Často je potrebná návšteva stanice technickej kontroly.

Príčiny ťahania auta do strany

Problémy s udržaním správnej jazdnej dráhy je pomerne častý problém súčasných áut. Niekedy stačí prejsť vo vyššej rýchlosti výtlkom, a auto začne výrazne ťahať do strany. V takom prípade je to najčastejšie nesprávna geometria kolies (zmena geometrie zavesenia).

Avšak pomerne často sa stáva, že ťahanie do strany spôsobuje vážnejšia porucha, ktorá sa musí odstrániť, inak auto nebude fungovať správne. Príčinou nepravidelnej jazdnej dráhy môže byť brzdové ústrojenstvo. Zablokovaný strmeň, opotrebované brzdové doštičky či čeľuste môžu negatívne ovplyvňovať smer jazdy auta.

Príčinou ťahania do strany môže byť brzdové ústrojenstvo.

Často nezohľadňovanou príčinou môžu byť problémy s karosériou napr. po havárii. Krivé auto, tzn. s nesprávne skorigovanou karosériou, môže spôsobovať značné ťahanie do strany. Príčinou nesprávnej jazdnej dráhy môže byť hoci vykrivenie vzpery McPhersona alebo problémy so zavesením (napr. ramien alebo kĺbov).

Auto ťahá doľava pri akcelerácii, a možno ťahá doprava pri brzdení? Bez ohľadu na typ nepravidelnej dráhy, vždy treba skontrolovať hodnoty uhlov jednotlivých prvkov geometrie jazdného ústrojenstva, ako sú: uhol sklonu kolies voči vozovke (camber), či rovnobežnosť predných a zadných osí. Také meranie môžete vykonať v ľubovoľnej stanici technickej kontroly.

Môžu byť kolesá príčinou ťahania auta do strany?

Samozrejme. Pneumatiky sú jedinou časťou auta, ktorá má priamy kontakt s povrchom. Preto sa všetky prípadné problémy s ich fungovaním budú prejavovať počas jazdy.

Najčastejšie problém spôsobuje nesprávny tlak. V dôsledku rozdielov medzi jednotlivými pneumatikami môžu sa odlišovať ich valivé odpory, kvôli čomu kolesá nebudú pracovať rovnomerne. Ak auto ťahá do strany, príčinou môže byť tiež geometria kolies.

Nesprávna jazdná dráha môže byť tiež prejavom nerovnomerného opotrebovania pneumatík alebo ich poškodenia. V prípade, ak auto ťahá doprava alebo doľava, môže to znamenať, že pneumatiky na jednej strane zúbkujú.

Jednoduchá diagnostika kolies v 4 krokoch:

Vodič väčšinu porúch, ktoré spôsobujú ťahanie auta do strany, nevidí. V prípade mechanických poškodení najčastejšie je nevyhnutná návšteva autoservisu. Predtým, ako navštívite stanicu technickej kontroly, oplatí sa skontrolovať, či ťahanie nespôsobujú kolesá. V takom prípade kontrolu môžete urobiť aj sami. Stačí na to zdvihák, kľúč na kolesá, rovný a priamy úsek cesty, a samozrejme trochu času.

Ak chcete skontrolovať kolesá sami, postupujte podľa nasledovnej schémy. Vysvetľujeme v ňom najdôležitejšie kroky a jednotlivé príčiny porúch: