Správne zavesenie vozidla v kombinácii s dobre vybranými pneumatikami je zárukou vynikajúcej priľnavosti a plnej kontroly nad automobilom. Z článku sa dozviete, čo a ako ovplyvňuje prácu pneumatík s vozovkou.

Koeficient priľnavosti pneumatiky k vozovke závisí od mnohých aspektov.

 

Priľnavosť pneumatík

Počas jazdy na mokrom povrchu sa dá zreteľne cítiť náhle zhoršenie priľnavosti vozidla. Auto sa začína šmýkať a ťažko sa riadi. Vtedy dochádza k tzv. aquaplaningu. Bohužiaľ to často vedie k búračkám a nehodám. Niet divu – je ťažké ovládať auto, ktorého pneumatiky sa nedotýkajú vozovky.

Udržanie dobrej priľnavosti pneumatík na suchom povrchu nie je umenie, no v daždi je rovnaká úloha pomerne náročná. Výrobcovia pneumatík sa to snažia riešiť vývojom pneumatík a systémov, ktoré sú prispôsobené na rôzne podmienky. Ďalšie drážky, zárezy a lamely pomáhajú odvádzať nielen vodu, ale aj iné znečisťujúce látky z čela pneumatiky, vďaka čomu koleso nestráca kontakt s daným povrchom.

 

Koeficient priľnavosti kolesa k podložiu

Koeficient priľnavosti pneumatiky je hodnota určujúca výkonnosť pneumatík na rôznych povrchoch. Zohľadňujú sa aj vonkajšie faktory ako je teplota a vlhkosť.

 

Ako získať optimálnu priľnavosť?

V záujme o najlepšiu priľnavosť kolies k povrchu a teda o – bezpečnosť na cestách, by ste mali mať založené také pneumatiky, ktoré sú prispôsobené k aktuálnemu počasiu, ako aj k štýlu jazdy a plánovanej trase. To je však iba polovica úspechu. Mali by ste sa tiež postarať o optimálne nastavenie zavesenia. Iba kombinácia týchto dvoch prvkov zaručuje spoľahlivú jazdu.

Práca zavesenia.

 

Zavesenie

Zjednodušene povedané, výraz zavesenie vozidla označuje tie prvky, ktoré spájajú pneumatiky so zvyškom auta. Spĺňa nasledujúce funkcie:

 • udržiavanie hmotnosti automobilu,

 • tlmenie nerovností na ceste,

 • pritláčanie kolies k podložiu,

 • udržiavanie optimálnej polohy kolesa kvôli zachovaniu maximálnej priľnavosti.

Ukazuje sa, že práve tento mechanizmus umožňuje efektívne ovládať vozidlo a je tiež zodpovedný za pohodlie pri jazde.

Z čoho sa skladá zavesenie?

Zavesenie tvoria:

 • pružiny,

 • tlmič,

 • rameno, ktoré spája karosériu s piestom kolesa,

 • gumené prvky.

Schéma konštrukcie zavesenia.

 

Je dobré vedieť, že ramená spojené na jednej náprave stabilizátorom zavesenia a spojnicou stabilizátora zlepšujú trakciu, najmä pri prejazde zákrutami. Stabilizačná tyč zosilňuje konštrukciu a prenáša sily pôsobiace na kolesá takým spôsobom, že sú stabilné a majú v kontakt s jazdným povrchom.

Závitové zavesenie

Závitovanie predstavuje výbavu automobilu s nastaviteľným zavesením, ktorého štruktúra sa veľmi nelíši od štandardného riešenia. Skladá sa zo štyroch stĺpcov pohlcujúcich otrasy, ktorých telesá sú opatrené závitom. Závitové tlmiče umožňujú zväčšiť alebo zmenšiť výšku vozidla, čo má vizuálny a praktický efekt.

Nastaviteľná výška podvozku zvyšuje kontrolu nad vozidlom prostredníctvom zlepšenia riadenia. Výsledkom je, že auto je stabilnejšie v zákrutách. Montáž závitového odpruženia je doménou fanúšikov tuningu a majiteľov športových vozidiel.

Športové odpruženie výrazne znižuje komfort jazdy a nejde o najlacnejšiu úpravu. Určite to nie je riešenie pre každého a regulácia závitového zavesenia by sa mala vykonávať na zdvíhacej plošine v profesionálnej dielni.

Nastavenia zavesenia, teda regulácia a priľnavosť

Optimálne umiestnenie pneumatík zaručuje ich najlepšiu možnú prácu s povrchom – v meniacich sa podmienkach a zaťažení vozidla. Majú na to vplyv: uhol sklonu kolesa voči podložiu (camber), geometria kolies a uhol nastavenia otočného čapu. Pre jednoduchosť sme pripravili zoznam výhod a nevýhod rôznych riešení.

Tri základné prvky zavesenia.

Camber – uhol sklonu kolesa vzhľadom k podložiu

Camber označuje polohu kolesa voči vozovke. Kontaktná plocha pneumatiky s povrchom závisí od tejto hodnoty. Najoptimálnejšie sú záporné nastavenia uhla sklonu.

Možné nastavenia uhla sklonu kolies voči zemi.

Toto nastavenie ovplyvňuje:

 • lepšiu kontrolu priľnavosti v zákrutách a lepší odhad hranice medzi priľnavosťou a šmykom,

 • vyššiu maximálnu rýchlosť, pri ktorej môžete bezpečne prejsť cez zákrutu.

Nastavenie Výhody Nevýhody
Kladný uhol sklonu
 • Ľahší odhad hranice priľnavosti
 • Pri šmyku je ľahšie získať priľnavosť
 • Menšia priľnavosť v zákrutách a nižšia bezpečná rýchlosť
 • Príliš vysoké hodnoty spôsobujú rýchlejšie opotrebovanie pneumatiky na vonkajšej strane
Záporný uhol sklonu
 • Efektívnejšia reakcia na pohyb volantu
 • Vyššia priľnavosť v zákrute (vyššia bezpečná rýchlosť)
 • Hranica priľnavosti sa odhaduje ťažšie
 • Príliš vysoké hodnoty spôsobujú rýchlejšie opotrebovanie pneumatiky na vnútornej strane

 

Geometria

Pod týmto slovom je potrebné chápať sklon kolesa smerom dovnútra. Správne umiestnenie prednej nápravy umožňuje zachovať stabilitu vozidla a to bez ohľadu na sily vytvárané z oboch strán.

Môžete si geometriu nastaviť sami? Do istej miery áno. Odmerajte vzdialenosti medzi okrajmi ráfika v zadnej a prednej časti disku v rovine prechádzajúcej stredom kolesa. Ak je vzdialenosť v prednej časti menšia ako tá v zadnej časti, môžeme hovoriť o geometrii/zbiehavosti kolies, ak sú výsledky opačné, tak ide o rozbiehavosť kolies. Ak sú vzdialenosti rovnaké, vtedy geometria osciluje v hraniciach nuly.

Rôzne uhly zbiehavosti kolies.

Čo môžete získať vďaka správnej regulácii?

 • stabilnú priamu jazdu,

 • lepšiu reakciu na pohyb volantu.

 

 

Nastavenie Výhody Nevýhody
Kolesá usporiadané zbiehavo
 • Správna jazda rovno dopredu
 • Počiatočné odstránenie všetkých voľných miest na prvkoch zavesenia
 • Nedotáčavosť pri jazde v zákrutách
 • Oneskorená reakcia na pohyby volantu
 • Príliš vysoké hodnoty urýchľujú opotrebovanie pneumatiky
Kolesá usporiadané rozbiehavo
 • Okamžitá reakcia vozidla na pohyb volantu
 • Vylepšená jazda v zákrutách
 • "Nervózne" riadenie auta smerom dopredu – efekt tzv. "myšičky"
 • Mierne nervové reakcie počas brzdenia
 • Príliš vysoké hodnoty spôsobujú rýchlejšie opotrebovanie pneumatík

 

Uhol odklonu otočného čapu

Uhol odklonu otočného čapu je uhol medzi osou otočného čapu a rovinou kolmou k podložiu. Meria sa v rovine rovnobežnej s osou vozidla. Ak je priesečník osi otočného čapu pred kontaktným bodom pneumatiky s povrchom, hovoríme o pozitívnom uhle odklonu otočného čapu. Keď je za kontaktným bodom – ide o záporný uhol.

Odklon otočného čapu môže byť kladný a záporný.

Má to vplyv na:

 • stabilnú jazdu priamo dopredu a rýchly prejazd zákrutami,

 • správne „vracanie” volantu pri výjazde zo zákrut.

 

 

Nastavenie Výhody Nevýhody
Veľký uhol odklonu otočného čapu
 • Zlepšená stabilita pri jazde priamo dopredu s vyššou rýchlosťou
 • Menšia citlivosť na nerovnosti vozovky v zákrutách
 • Veľké sily na volante – ťažké zatáčanie
Malý uhol odklonu otočného čapu (záporné hodnoty)
 • Menší polomer otáčania
 • Zvýšená manévrovateľnosť pri nízkej rýchlosti
 • S postupom času sa objavia malé sily na volante

 • Volant sa neochotne vracia do priamej polohy
 • Zvýšená citlivosť na bočný vietor
 • Citlivosť na vady pneumatík

 

Regenerácia zavesenia – čo to je?

Keď hovoríme o regenerácii zavesenia, tak sa najčastejšie jedná o opatrenia, ktorých účelom zlepšenie práce ramien bez toho, aby museli byť vymenené. Prvky zavesenia sú vystavené rôznym typom zaťaženia, opotrebovávajú sa a efekty ich práce sa zhoršujú. Nerovnosti už nie sú tak dobre tlmené a uvoľnené rameno začína klepať. Aby sa tomu predišlo, tak sú montované plastové diely, ktoré vyrovnávajú prázdny priestor.

Pri výmene jednotlivých častí nie sú náklady na opravu vysoké. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať stav zavesenia, aby malé poruchy nespôsobili ďalšie chyby – oveľa väčšie, ktoré by mali za následok vysoké náklady. Pamätajte o tom, že takéto činnosti narúšajú výrobné zabezpečenia, čo znamená, že existuje riziko, že nesprávne namontované nové časti môžu namiesto zvýšenia našej bezpečnosti spôsobiť jej výrazne zhoršenie.