Pneumatiky sú jediným prvkom auta, ktorý má priamy kontakt s vozovkou, avšak celú hmotnosť auta nesie vzduch, ktorý je v nich. Starostlivosť o správny tlak je preto nielen nevyhnutná pre správne fungovanie vozidla, ale je tiež podstatná pre zachovanie bezpečnosti cestujúcich. Či počas letnej sezóny je potrebné dodatočne starať sa o tlak v pneumatikách, a aká je jeho správna hodnota?

Pravidelná kontrola je podstatná pre udržanie optimálnej úrovne tlaku vzduchu v pneumatikách.

Prečo sa tlak vzduchu v pneumatikách mení?

Tlak v pneumatikách sa s časom mení. Dochádza k tomu preto, lebo čiastočky vzduchu prenikajú cez steny pneumatiky. Pretože typická hodnota tlaku vzduchu v pneumatikách je od 2,0 do 2,4 barov (pre osobné autá), máme dočinenia so stálou silou, ktorá sa snaží prepchať vzduch cez steny pneumatiky. Molekuly vzduchu prechádzajú cez mikroskopické medzery medzi molekulami gumy. Ak zohľadníme jav prenikania, ako aj nedokonalú tesnosť ventilov, môžeme prijať, že tlak vzduchu v pneumatike klesá približne o 0,2 barov za mesiac.

Tlak v pneumatikách a teplota

Tlak v pneumatikách sa vplyvom teploty mení. Vzduch je plyn, ktorý sa pri ochladení zmršťuje a pri zohriati rozširuje, preto sa prijíma, že pri každej zmene teploty o 10 °C sa tlak mení o 0,1 barov. Tlak sa môže meniť aj vplyvom iných faktorov, napr. následkom mechanického poškodenia na boku alebo na behúni pneumatiky. Tiež odporúčame, aby ste pred dlhšou cestou zistili, aká je teplota na cieľovom mieste, pretože sa môže výrazne líšiť od teploty na mieste štartu.

Aký má byť tlak v letných pneumatikách?

Počas leta, pri letných úpaloch a pri náhlych ochladeniach, sa tlak v pneumatikách môže pravidelne meniť. Dokonca aj minimálne odchýlenie od homologizovanej úrovne môže byť veľmi nebezpečné, a už isto neekonomické. Odporúčame, aby ste tlak kontrolovali pravidelne, a vďaka tomu ho udržiavali na optimálnej úrovni. Ak počas dňa očakávate výrazný nárast teploty, na začiatku dňa môžete trochu znížiť tlak a overiť reakcie pneumatiky.

OOplatí sa dodržiavať tlak homologizovaný výrobcom vozidla.


Správny tlak vzduchu v pneumatikách

Výrobca každého vozidla určuje veľkosť pneumatík, ktoré umožňujú dosiahnuť predpokladané výkony daného auta. So správnym tlakom je to veľmi podobne. Výrobca každého vozidla homologizuje určitú hodnotu tlaku, ktorá sa musí dodržiavať.

Etiketa informujúca o správnom tlaku pneumatík musí byť umiestnená vo vozidle, najčastejšie je to na dverách (v dolnej časti stredného stĺpika) na strane vodiča, na zadnej strane dverí vodiča, vedľa sedadla vodiča, na veku palivovej nádrže alebo v používateľskej príručke. Sú na nej uvedené informácie, aký má byť tlak v pneumatikách pri rôznych záťažiach.

 

Neviete, aký je správny tlak vzduchu v pneumatikách vo vašom aute? Pomôže vám naša tabuľka tlaku pneumatík. Praktický nástroj, vďaka ktorému zvolíte optimálny tlak vo všetkých nápravách vozidla.

Ako často kontrolovať tlak v pneumatikách?

Tlak treba kontrolovať pravidelne, zohľadňujúc uplynutý čas, zmeny teploty prostredia alebo prípadný neveľký defekt. Tlak vzduchu v pneumatike, ktorý odporúča výrobca je tlak „na chladno“. Znamená to, že taký tlak sa kontroluje ráno pred jazdou alebo pred zvýšením teploty prostredia alebo pred tým, ako začne pôsobiť slnečné žiarenie.

Udržanie konštantnej hodnoty tlaku v pneumatike vyžaduje, aby ste tlak pravidelne kontrolovali. Minimálne raz mesačne a pred dlhšími cestami, a optimálne aspoň každé dva týždne. Vďaka tomu môžete objaviť prípadný pokles tlaku ešte predtým, ako sa tlak zníži natoľko, že sa poškodí vnútorná štruktúra pneumatiky.

Ako merať tlak? Postačí vám tlakomer. Ak nemáte vlastný, môžete použiť tlakomer dostupný na čerpacej stanici alebo v stanici technickej kontroly. Pripomíname, že tlak pneumatiky treba kontrolovať vtedy, kým sú pneumatiky ešte chladné.


V dôsledku príliš nízkeho tlaku dochádza k vyššej spotrebe paliva.

Výhody udržiavania správneho tlaku v pneumatikách

Udržiavanie optimálneho tlaku v pneumatikách umožňuje dosiahnuť optimálny výkon (parametre) pneumatík a znížiť spotrebu paliva. Správny tlak v pneumatikách umožňuje vodičovi využiť plný ponúkaný komfort, trvácnosť a výkon, ktorý ponúka daný typ vozidla. Teplota v pneumatikách vďaka správnemu tlaku kontrolovane vzrastá, správny je tiež valivý odpor. Správny tlak vzduchu v pneumatikách okrem toho pomáha stabilizovať štruktúru, a zároveň získať náležité reakcie, trakciu a riadenie.

Aké sú dôsledky nesprávneho tlaku pneumatík?

Model pneumatiky s príliš nízkym tlakom môže viesť k väčšiemu valivému odporu, čo následne vedie k vyššej spotrebe paliva. Nedostatočný tlak sa môže prejaviť „plávaním“ auta v zákrutách, alebo sťahovaním auta pri priamej jazde. Taká pneumatika sa príliš silno rozohrieva a výrazne sa skracuje jej trvácnosť. Po istom čase sa na bokoch behúňa začnú objavovať príznaky nepravidelného opotrebovávania, čo vo veľkej miere zhoršuje trakčné vlastnosti pneumatiky.

Na druhej strane, keď je tlak príliš vysoký, konštrukcia pneumatiky je príliš pevná, a následne neabsorbuje optimálne nerovnosti na ceste. V dôsledku toho sa zavesenie opotrebováva rýchlejšie a komfort jazdy sa znižuje. Nesprávne zvolený tlak v pneumatike tiež zvyšuje náchylnosť na všetky typy mechanických poškodení.