Neznalosť zákona škodí – toto známe latinské príslovie môže tiež byť varovaním pre tých, ktorí chcú využiť vianočné alebo zimné prázdniny a chystajú sa cestovať do zahraničia. Cestovanie v rámci Európskej únie je mimoriadne jednoduché – stačí, ak máte dostatok peňazí, plán a poznáte predpisy, ktoré platia v krajine, do ktorej cestujete.

Ignorovanie povinnosti používať zimné pneumatiky alebo mať iné predmety súvisiace s bezpečným cestovaním v zime môže byť pre vás veľmi nákladné, nielen kvôli výške pokút v niektorých členských krajinách. Ak podceňujeme riziká súvisiace s bezpečnosťou jazdy v zimných podmienkach, ohrozujeme bezpečnosť - svoju a svojich blízkych.

Dobrá zimná pneumatika nemusí byť drahá a cestovanie bude vďaka nej pokojné, pohodlné a bezpečné.

Zistite si, čo všetko by ste mali vedieť, kým sa vydáte na cestu autom po Európe!

 

POVINNOSŤ POUŽÍVAŤ ZIMNÉ PNEUMATIKY V EURÓPE

Nórsko

Zimná sezóna sa oficiálne začína 1. novembra a trvá do prvého pondelka po Veľkej noci. Výnimkou sú provincie Nordland, Troms a Finnmark (15. október - 1. máj).

Zimné pneumatiky

Hĺbka dezénu

 • Aspoň 3 mm,
 • Minimálne 5 mm - pre vozidlá nad 3,5 t.

Pneumatiky s hrotmi

 • Môžu sa použiť, ak to vyžadujú podmienky.
 • Na vozidlách do 3,5 tony sa montujú na všetky kolesá, vozidlo, ktorého hmotnosť je vyššia, ich musí mať namontované na rovnakej náprave, ak boli rozmiestnené symetricky  na pozdĺžnej osi stačí, ak jedna z dvojmontáži má takúto pneumatiku.
 • Provincie: Oslo a Trondheim iba ak bolo zaplatené mýtne – denný poplatok 30 NOK.

Snehové reťaze

 • Môžu sa používať v zimnej sezóne aj mimo nej, ak to vyžadujú podmienky.
 • Vodiči, ktorí sa pohybujú po nórskych cestách, musia po celý čas mať vo vozidle snehové reťaze pre prípad náhlej zmeny podmienok, vodiči vozidiel nad 3,5 t sú povinní mať vo vozidle snehové reťaze bez ohľadu na aktuálnu situáciu na cestách.

 

Švédsko

Sezóna sa začína 1. decembra a trvá do 31. marca. Nižšie uvedené predpisy sa vzťahujú aj na osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá evidované v zahraničí, ktoré sa v tomto období pohybujú na území krajiny.

Zimné pneumatiky

 • Sú povinné zimné pneumatiky alebo celoročné/letné pneumatiky s označením M+S alebo 3PMSF.
 • Povinnosť sa vzťahuje na vozidlá každého typu, vrátane kolies ťahaného prípojného vozidla.

Hĺbka dezénu

 • Aspoň 3 mm,
 • Minimálne 5 mm - pre vozidlá nad 3,5 t.

Pneumatiky s hrotmi

 • Môžu sa používať od 1. októbra do 15. apríla alebo ak nastanú zimné podmienky.
 • Ak boli montované na vozidlo, k nemu pripevnené prípojné vozidlo musí byť vybavené rovnako.
 • Na vozidle nesmú byť súčasne pneumatiky s hrotmi a bez nich.

Snehové reťaze

 • Vodiči v Švédsku musia mať vo vozidle protišmykové reťaze, aby ich pri zmene situácie na cestách mohli rýchlo namontovať na kolesá vozidla.

 

Fínsko

Zimné pneumatiky predstavujú zákonnú požiadavku v období od 1. decembra do konca februára, ale ak je to potrebné, môže sa predlžiť do 20. apríla.

Zimné pneumatiky

 • Povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách sa vzťahuje aj na turistov, ktorí cestujú po krajine autom.
 • Mimo sezónu sa zimné pneumatiky môžu používať, keď si to vyžaduje situácia na cestách.
 • Na nákladné vozidlá do 3,5 tony sa nevzťahuje povinnosť montovať zimné modely.

Hĺbka dezénu

 • Pre vozidlá do 3,5 tony musí byť 3 mm a pre vozidlá nad 3500 kg aspoň 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú povolené od 1. novembra do prvého pondelka po Veľkej noci.
 • Jazda na pneumatikách s hrotmi je v súlade so zákonom, ak sú namontované na všetkých 4 kolesách vozidla.
 • Ak sa poveternostné podmienky nezlepšia, je povolené používať tieto pneumatiky mimo zimnej sezóny.

Snehové reťaze

 • Vo Fínsku musí byť každé vozidlo vybavené snehovými reťazami.
 • Snehové reťaze sa smú používať iba na cestách pokrytých snehom alebo ľadom.

Indikátor 4 mm výšky na zimnej pneumatike.

Estónsko

V období od 1. decembra do 1. marca musí byť každé vozidlo vybavené zimnými pneumatikami (v situácii, ak to vyžadujú poveternostné podmienky, sa tento čas môže predĺžiť na obdobie medzi októbrom a aprílom).

Zimné pneumatiky

 • Obowiązek dotyczy również turystów. 

Hĺbka dezénu

 • Minimalnie 3 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú povolené iba vo vozidlách s hmotnosťou do 3,5 tony v období od 1. októbra do 30. apríla.

Reťaze

 • Iba na zľadovatených alebo zasnežených cestách.

 

Lotyšsko

Povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách sa oficiálne vzťahuje na všetky vozidlá do 3,5 tony a prípojné vozidlá v období od 1. decembra do 1. marca.

Zimné pneumatiky

 • Povinnosť platí pre domácich aj turistov.

Hĺbka dezénu

 • Minimálna povolená hĺbka dezénu pre zimné pneumatiky stanovená právnymi predpismi Lotyšska je 4 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Používanie pneumatík s hrotmi je povolené v období od 1. októbra do 30. apríla pre vozidlá s celkovou hmotnosťou DMC do 3,5 tony.

Snehové reťaze

 • Iba na zľadovatených alebo zasnežených cestách.

 

Litva

V Litve je jazda na zimných pneumatikách povinná v období od 1. novembra do 1. apríla. Povinnosť sa týka všetkých vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony.

Zimné pneumatiky

 • Povinnosť jazdy na zimných pneumatikách sa týka aj turistov, za chýbajúcu správnu výbavu hrozí pokuta.

Hĺbka dezénu

 • Povolená minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Môžu sa používať v období  od 1. novembra do 1. apríla.
 • Vozidlá, ktoré jazdia na pneumatikách s hrotmi musia mať vzadu špecifické označenie (rovnostranný trojuholník ohraničený červenou farbou a symbolom pneumatiky s hrotmi uprostred).
 • Dĺžka strany trojuholníka musí byť od 2 do 3 mm.

Snehové reťaze

 • Iba na zľadovatených alebo zasnežených cestách.

 

Nemecko

V Nemecku existuje tzv. situačná povinnosť používať zimné pneumatiky (závislá od aktuálnej situácie na cestách). Nie sú stanovené žiadne dátumy, ktoré by naznačovali, kedy sa v Nemecku musia používať zimné pneumatiky, ale za jazdu na nesprávnych pneumatikách možno uložiť pokutu vo výške 60 EUR.

Za spôsobenie prekážky v cestnej premávke hrozí pokuta vo výške 80 EUR. Prispenie k vzniku nebezpečnej situácie na ceste môže mať za následok uloženie pokuty 80 EUR.

Vodičovi, ktorý spôsobil nehodu, bude účtovaná suma 120 EUR, okrem finančných dôsledkov za každý vyššie uvedený priestupok sa pripočíta jeden trestný bod (systém Flesburg).

Okrem reťazí sú vodiči povinní mať vo vozidle lopatu, krompáč a ťažné lano.

Zimné pneumatiky

 • Ak to poveternostné podmienky vyžadujú, povinnosť ich montovať sa vzťahuje na vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony, alternatívne je povolené namontovať na všetky kolesá modely s označením M+S.
 • V zimných podmienkach musia mať vozidlá nad 3,5 tony DMC na hnacích nápravách pneumatiky M+S.

Hĺbka dezénu

 • Povolená hĺbka dezénu zimných pneumatík je 1,6 mm, odborníci však odporúčajú, aby sa pohybovala v rozmedzí  4 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Pneumatiky s hrotmi nie sú povolené s výnimkou cesty, ktorá vedie cez „Kleines Deutsches Eck”.

Snehové reťaze

 • Ak je to potrebné, môžu sa používať snehové reťaze, ale iba v súlade s dopravným značením. Maximálna rýchlosť jazdy s pripevnenými protišmykovými reťazami je 50 km/h.

 

Zimné pneumatiky – Česká republika

V Českej republike majú vodiči povinnosť jazdiť na zimných pneumatikách v období od 1. novembra do 31. marca.

V období od 1. novembra do 30. apríla musia byť všetky vozidlá nad 3,5 t pohybujúce sa po cestách označených dopravnou značkou „Zimní výbava” vybavené zimnými pneumatikami na všetkých hnacích nápravách. V tomto časovom rozpätí na cestách a úsekoch, kde platí zákaz používať posypovú soľ pre všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t platí povinnosť mať zimné pneumatiky a protišmykové reťaze.

Zimné pneumatiky

 • Vodiči na území Českej republiky sú povinní mať zimné pneumatiky v prípade nepriaznivých podmienok.

Hĺbka dezénu

 • Aspoň 4 mm,
 • Minimálne 6 mm - pre vozidlá nad 3,5 t.

Pneumatiky s hrotmi

 • V Českej republike platí  zákaz používať pneumatiky s hrotmi.

Snehové reťaze

 • Sú povinné na cestách so špeciálnym značením a musia byť namontované aspoň na dvoch hnacích kolesách s 3 alebo viacerými nápravami. Vozidlá s pripevnenými reťazami sa môžu pohybovať po ceste s maximálnou rýchlosťou 50 km/h.

Snehové reťaze zlepšujú priľnavosť vozidla v extrémnych zimných podmienkach.

Rakúsko

V sezóne, ktorá sa začína 1. novembra a končí 15. apríla, musia vodiči používať zimné pneumatiky. Rakúsko je jednou z krajín, kde vám môžu udeliť skutočne vysokú pokutu za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa zmeny pneumatík.

Zimné pneumatiky

 • Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony musia mať zimné pneumatiky na všetkých kolesách, zatiaľ čo ťažšie vozidlá ich musia mať aspoň na jednej hnanej náprave.
 • Ignorovanie predpisov môže mať za následok zákaz pokračovať v jazde a vysokú pokutu (od 35 do 5 000 EUR).

Hĺbka dezénu

 • Diagonálne pneumatiky – 6 mm.
 • Radiálne pneumatiky – 5 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú povolené medzi 1. októbrom a 31. májom iba pre vozidlá, ktorých celková hmotnosť neprevyšuje 3,5 tony (pod podmienkou, že boli namontované na všetkých kolesách).
 • Je zakázané ich používať v období od júna do septembra. V ostatných mesiacoch sa môžu používať (pokiaľ predseda rady danej spolkovej krajiny nerozhodne ináč).
 • Prípojné vozidlo ťahané vozidlom s pneumatikami s hrotmi musí byť vybavené pneumatikami rovnakého typu.
 • Ak sú na vozidle namontované takéto pneumatiky, musí mať vzadu samolepku s príslušnou informáciou.

Snehové reťaze

 • S výnimkou verejnej dopravy v období od 1. novembra do 15. apríla je každý vodič povinný ich mať v dostatočnom množstve na vybavenie dvoch hnacích náprav.
 • Sú povolené medzi 1. novembrom a 15. aprílom iba na zasneženej alebo zľadovatenej ceste.
 • Maximálna rýchlosť, ktorú môže vyvinúť vozidlo pohybujúce sa s reťazami na kolesách, je 50 km/h.
 • Musia vyhovovať normám ONORM a CE.
 • Povinné pripevnenie prikazuje dopravná značka „Schneeketten vorgeschrieben".

 

Slovinsko

Slovinské právo vyžaduje, aby vozidlá mali namontované zimné pneumatiky alebo snehové reťaze v batožinovom priestore. Nákladné vozidlá musia mať zimné modely namontované aspoň na jednej hnacej náprave. Táto vyhláška platí tiež pre vozidlá so zahraničným evidenčným číslom, ale iba v zime (napr. sneh, čierny ľad apod.). V zimnej sezóne sa odporúča voziť so sebou deku a lopatu.

Zimné pneumatiky

 • Ak chýbajúce vhodné pneumatiky a snehové reťaze spôsobia prekážku v cestnej premávke, udeľuje sa pokuta 125 EUR alebo 417 EUR, ak to.
 • Právne predpisy sa týkajú všetkých vozidiel.

Hĺbka dezénu

 • Minimálna hĺbka dezénu pneumatiky musí byť 3 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Používanie týchto pneumatík je zakázané pre všetky vozidlá a na každej vozovke.

Snehové reťaze

 • Musia byť v každom batožinovom priestore.
 • Ak vozidlo jazdí na letných pneumatikách bez reťazí, nemusia ho vpustiť do Slovinska.
 • Vozidlá 4x4, ktoré majú neustále zapnutý pohon, ich musia mať aspoň na jednej náprave.
 • Maximálna rýchlosť, s ktorou smú jazdiť vozidlá s reťazami, je 50 km/h.

 

Chorvátsko

Na hlavných cestách sú zimné pneumatiky povinné od 15. novembra do 15. apríla, bez ohľadu na poveternostné podmienky.

Zimné pneumatiky

 • Vozidlá do 3,5 tony majú povinnosť používať zimné pneumatiky alebo letné pneumatiky s dodatočnou výbavou v podobe snehových reťazí.
 • Autobusy a nákladné vozidlá musia mať zimné pneumatiky alebo používať snehové reťaze na hnacích nápravách.

Hĺbka dezénu

 • Aspoň 4 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Na území krajiny sú zakázané.

Snehové reťaze

 • Sú povinné podľa chorvátskeho práva.
 • Ak je na cestách 5 cm vrstva snehu alebo ak je vozovka zľadovatená, musia byť pripevnené aspoň na hnacej náprave.
 • Polícia môže nariadiť ich pripevnenie.
 • Lopata na odhŕňanie snehu je súčasťou povinnej výbavy firemných vozidiel.

 

Rumunsko

Povinnosť používať zimné pneumatiky v Rumunsku sa vzťahuje na cesty pokryté snehom alebo ľadom medzi 1. novembrom a 31. marcom a pre hnaciu nápravu všetkých vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Vozidlá s nižšou hmotnosťou musia byť vybavené snehovými reťazami, ktoré sa musia pripevniť na kolesá, keď to signalizuje špeciálne značenie.

Zimné pneumatiky

 • Povinné používanie od 1. novembra do 31. marca (ak sú zimné podmienky)

Hĺbka dezénu

 • Musí byť aspoň 2 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Na území krajiny sú zakázané.

Snehové reťaze

 • Sú povinné iba na vyznačených úsekoch cesty pre vozidlá do 3,5 tony.
 • Polícia má právo zastaviť vozidlá nad 12 ton keď uzná, že situácia na cestách je kritická.

 

Slovensko

Na Slovensku trvá zimná sezóna od 15. novembra do 31. marca a zimné pneumatiky patria v tomto období  k povinnej výbave vozidiel. Úžitkové vozidlá do 3,5 tony musia mať zimné pneumatiky na všetkých nápravách (nad 3,5 t na kolesách aspoň na jednej z náprav).

Zimné pneumatiky

 • Vozidlá, ktoré prepravujú cestujúcich a tovar musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej z hnacích náprav.

Hĺbka dezénu

 • Aspoň 3 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Zákaz používať.

Snehové reťaze

 • Musia byť vo vozidle a tiež sa musia používať v súlade s dopravným značením a podľa situácie na cestách.

Zimné pneumatiky zaručujú bezpečnosť v zimných podmienkach.

Bosna a Hercegovina

Vozidlá musia byť vybavené zimnými pneumatikami medzi 15. novembrom a 15. aprílom, v tom čase musia mať všetky vozidlá nad 3,5 tony lopatu na odhŕňanie snehu.

Zimné pneumatiky

 • Namontovanie zimných alebo celoročných pneumatík s označením M+S a 3PMSF je povinné.
 • Alternatívnym riešením je pripevniť snehové reťaze na letné pneumatiky, avšak iba na hnaciu nápravu.

Hĺbka dezénu

 • Aspoň 4 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú zakázané.

Snehové reťaze

 • Predstavujú povinnú výbavu, každé vozidlo musí mať aspoň jeden pár na jednu hnaciu nápravu.

 

Srbsko

V Srbsku je používanie zimných pneumatík v období od 1. novembra do 1. apríla povinné na všetkých 4 kolesách, zatiaľ čo v horských oblastiach sú povinné aj snehové reťaze.

Zimné pneumatiky

 • Povinné.

Hĺbka dezénu

 • V zimnej sezóne 4 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú zakázané na území celej krajiny.

Snehové reťaze

 • Sú povinné v horských oblastiach.

Ak viete, v ktorej krajine musíte používať zimné pneumatiky, vyhnete sa pokute

Turecko

Zimné obdobie trvá v Turecku od 1. decembra do 1. apríla. Na území Turecka vo vybraných 54 provinciách je povinné používanie zimných pneumatík. Vodičom, ktorí nebudú dodržiavať tento predpis, hrozí pokuta vo výške 77 YTL. Potom, ako dostanú pokutu, musia vodiči v lehote do 7 dní prispôsobiť výbavu vozidla predpisom. Ak po druhej kontrole vozidlo naďalej nebude mať vhodnú výbavu, nebude môcť pokračovať v jazde.

Zimné pneumatiky

 • Na komerčných vozidlách prepravujúcich náklad alebo cestujúcich medzi mestami je povinné namontovať zimné pneumatiky, čoskoro bude to potrebné aj pre súkromné vozidlá.
 • Za chýbajúcu vhodnú výbavu hrozí pokuta 519 tureckých lír (235 USD).
 • Nákladné vozidlá, ťahače a autobusy musia mať na hnacích nápravách modely označené M+S a 3PMSF.
 • Skriňové dodávky, ľahké nákladné vozidlá, konvertované a osobné vozidlá, ktoré sa používajú na komerčné účely (taxi, atď.), musia mať na všetkých nápravách pneumatiky so symbolom M+S a 3PMSF.

Hĺbka dezénu

 • Pre úžitkové vozidlá minimálne 4 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Turecko zaviedlo všeobecný zákaz. Takéto pneumatiky sa však môžu dočasne používať, keď sa cesty pokryjú hrubou vrstvou ľadu.

Snehové reťaze

 • Odporúčajú sa, keď je cestá pokrytá snehom alebo ľadom.
 • Počas sezóny musia byť v každom vozidle.

 

ŠPECIFICKÉ SITUÁCIE PRE POUŽITIE ZIMNÝCH PNEUMATÍK

 

Španielsko

Žiadne predpisy upravujúce používanie zimných pneumatík.

Zimné pneumatiky

 • Sú povinné, keď to prikazujú dopravné značenie alebo ak to nariaďuje kráľovský dekrét.

Hĺbka dezénu

 • Nesmie byť menšia, ako 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Používanie blokov s rozmerom 2 mm je prípustné, ak sú cesty pokryté vrstvou ľadu.
 • Vybavenie pneumatikami tohto typu môže nariadiť aj kráľovský dekrét.
 • Predpisy neupravujú rýchlosť ani časové rozpätie, v ktorom sa môžu používať.

Snehové reťaze

 • Sú povolené.
 • Sú povinné len na cestách pokrytých snehom a ľadom, keď to prikazuje dopravné značenie alebo keď bol vydaný dekrét.


Francúzsko

V súlade s právnymi predpismi vo Francúzsku sa od majiteľov osobných vozidiel, ako aj vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, nevyžaduje namontovanie zimných pneumatík, ale každý vodič je povinný prispôsobiť svoje vozidlo aktuálnej situácii na ceste. Ak tak neurobí, môže sa mu udeliť pokuta vo výške 135 EUR.

Zimné pneumatiky

 • Povinnosť ich mať platí vo francúzskych Alpách, kde vodiči musia mať tiež protišmykové reťaze.

Hĺbka dezénu

 • Musí byť aspoň 3,5 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Vodiči vozidiel do 3,5 tony ich môžu používať od začiatku novembra do konca marca, ak majú na vozidle príslušnú samolepku.
 • Vozidlá musia dodržiavať maximálnu rýchlosť 50 km/h (obce) a 90 km/h (mestské cesty).
 • Nie sú povolené na vozidlách nad 3,5 t.

Snehové reťaze

 • Sú povolené iba keď je to vyznačené dopravným značením, ak chýbajú, udeľuje sa pokuta.

 

Švajčiarsko

Napriek tomu, že neexistujú všeobecné právne predpisy, ktoré nariaďujú používanie zimných pneumatík, odporúča sa ich používať v období od 1. novembra do 30. apríla.

Zimné pneumatiky

 • Ak dôjde k nehode a vozidlo má v zimných podmienkach nesprávnu výbavu, vodič, ktorý riadil neprispôsobené vozidlo, môže byť uznaný spoluvinníkom nehody.

Hĺbka dezénu

 • Aspoň 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Je povolené iba pre vozidlá do 3,5 tony, ak sa vozidlo pohybuje po vozovkách úplne pokrytých snehom.
 • Maximálna rýchlosť jazdy na pneumatikách s hrotmi je 80 km/h (nezastavaná oblasť) a 50 km/h (mesto).

Snehové reťaze

 • Nutnosť ich používania určuje dopravné značenie.
 • Sú povinné na cestách označených „Chaines a neige obligatoires”. Odporúča sa mať ich vo vozidle.
 • Keď sú nevyhnutné, musia sa pripevniť aspoň na hnacie kolesá.

 

Taliansko

V celej krajine nie je povinnosť používať zimné pneumatiky, avšak v určitých prípadoch a regiónoch je to nevyhnutné od októbra do 15. apríla.

Zimné pneumatiky

 • Zimná smernica RU/1580 platí pre tieto kategórie vozidiel: M1, N1 a O1. V prípade sneženia má miestna polícia právo zakázať tranzit na určitých častiach diaľnic.
 • Na niekoľkých úsekoch ciest môže používanie zimných pneumatík signalizovať dopravné značenie.
 • Niektoré časti Talianska môžu zaviesť svoje vlastné predpisy, ktoré ukladajú povinnosť používať zimné pneumatiky spolu so snehovými reťazami.
 • Vozidlá vybavené protišmykovým systémom nemajú túto povinnosť a môžu jazdiť na letných pneumatikách s pripevnenými reťazami.

Hĺbka dezénu

 • Musí byť aspoň 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú povolené pre vozidlá do 3,5 tony v období medzi 15. novembrom a 15. marcom, v súlade s dopravným značením.
 • Iba na všetkých kolesách vozidla a prípojných vozidiel.
 • Odporúča sa namontovať zásterky proti vystrekovaniu blata.
 • Maximálna rýchlosť jazdy je: 120 km/h (diaľnice), 90 km/h (mimo zastavané oblasti) a 50 km/h (v meste).

Snehové reťaze

 • Nie sú povinné.
 • V oblasti Val d’Aoste je potrebné ich mať vo vozidle od 15. októbra do 15. apríla.
 • V oblastiach, v ktorých je to povinné, sa môžu používať snehové reťaze alebo zimné pneumatiky.

 

Čierna Hora

Na území Čiernej Hory sú zimné pneumatiky povinné od novembra do apríla na cestách špecifikovaných ministerstvom polície.

Zimné pneumatiky

 • Sú pneumatiky označené symbolom M+S.

Hĺbka dezénu

 • Minimálne 4,4 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Na území Čiernej Hory sú zakázané.

Snehové reťaze

 • Musia byť vo vozidle (v dostatočnom množstve na vybavenie hnacej nápravy). Vodiči, ktorí toto nedodržiavajú, riskujú pokutu od 80 do 300 EUR.
 • Používanie reťazí musí byť v súlade s dopravným značením a aktuálnymi podmienkami. Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony musia mať lopatu na odhŕňanie snehu a vrece s pieskom.

Oplatí sa riadiť odporúčaniami pre použitie zimných pneumatík.

POUŽITIE ZIMNÝCH PNEUMATÍK NIE JE POVINNÉ

Veľká Británia

Zimné pneumatiky

 • Vodiči ich najčastejšie montujú v oblastiach, ako sú: Kumbria, Škótsko a Penniny, v ktorých sa môžu vyskytnúť snehové prehánky a drsnejšie podmienky.

Hĺbka dezénu

 • Vozidlá do 3,5 t -1,6 mm.
 • Vozidlá nad 3,5 t -1 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú povolené, ale iba ak nedôjde k poškodeniu povrchu vozovky.

Snehové reťaze

 • Sú povolené iba na cestách pokrytých snehom alebo ľadom.
 • Obdobie, v ktorom sa môžu používať, nebolo definované.


Írsko

Zimné pneumatiky

 • V Írsku nie sú žiadne všeobecné predpisy pre použitie zimných pneumatík, odborníci však tvrdia, že snehové zrážky, ktorých je z roka na rok viac, si postupne vynútia potrebu vybaviť vozidlo týmto typom pneumatík.

Hĺbka dezénu

 • Musí byť aspoň 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú povolené. Maximálna rýchlosť jazdy je 96km/h (štátna cesta) a 112km/h (diaľnica).

Snehové reťaze

 • Povolenie bolo udelené iba na jazdu na cestách pokrytých snehom a ľadom.

 

Portugalsko

Zimné pneumatiky

 • Neboli vydané žiadne všeobecné predpisy týkajúce sa ich používania.

Hĺbka dezénu

 • Žiadne predpisy.

Pneumatiky s hrotmi

 • Používať pneumatiky tohto typu je zakázané.

Snehové reťaze

 • Sú povinné iba vtedy, ak to prikazuje dopravné značenie (iba vo vysokohorských oblastiach).

 

Holandsko

Zimné pneumatiky

 • Nie sú povinné.
 • Odborníci však radia zvážiť montáž vybavenia primeraného aktuálnym podmienkam na ceste.

Hĺbka dezénu

 • Musí sa rovnať alebo byť väčšia ako 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú zakázané.

Snehové reťaze

 • Ich používanie nie je povolené.

Pneumatiky s označením M+S a symbolom štítu so snehovou vločkou predstavujú v mnohých krajinách dostatočnú zimnú výbavu.

Belgicko

Zimné pneumatiky

 • Vzhľadom na poveternostné podmienky sa ich používanie odporúča medzi 1. novembrom a 31. marcom.

Hĺbka dezénu

 • Vyžaduje sa hĺbka 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • V sezóne sa môžu montovať na vozidlá do 3,5 tony (týka sa to aj vozidiel cestnej služby, ak bolo vydané špeciálne povolenie).
 • Maximálna rýchlosť je 90 km/h (diaľnice a dvojpruhové cesty) a 60 km/h (ostatné).

Snehové reťaze

 • Žiadne zákonné požiadavky, avšak v zime sa odporúča mať ich vo vozidle.
 • Povolené na používanie iba na zasnežených alebo zľadovatených cestách.

 

Luxembursko

Zimné pneumatiky

 • Sú povinné v prípade námrazy, snehu, ľadu alebo poľadovice.
 • Táto povinnosť sa vzťahuje tiež na motorizovaných turistov, ktorí plánujú navštíviť Luxembursko.
 • Vodiči vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony ich musia mať namontované na hnacej náprave vozidla.

Hĺbka dezénu

 • Musí byť aspoň 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú povolené od 1. novembra do 31. marca pre vozidlá do 3500 kg.
 • Môžu sa používať iba na zasnežených alebo zľadovatených cestách.

Snehové reťaze

 • Nie je povinné ich mať a používať.

 

Poľsko

Zimné pneumatiky

 • Nie sú povinné. Odporúčajú sa od 1. novembra do 1. apríla, ale neexistuje zákon o zimných pneumatikách.

Hĺbka dezénu

 • Nesmie byť menšia, ako 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Úplný zákaz používať pneumatiky tohto typu.

Snehové reťaze

 • Nie je povinné mať protišmykové reťaze vo vozidle.
 • V horských oblastiach informuje o nutnosti pripevniť reťaze špeciálne dopravné značenie.
 • Sú povolené iba na zasnežených alebo zľadovatených cestách.

 

Maďarsko

Zimné pneumatiky

 • Ich použitie nie je povinné.

Hĺbka dezénu

 • Minimálne 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Zákon zakazuje ich používanie.

Snehové reťaze

 • Sú povolené len na cestách pokrytých vrstvou snehu alebo ľadu.
 • Odporúča sa mať ich v zime vo vozidle.
 • Maximálna rýchlosť jazdy je 50 km/h.
 • Značka „Mandatory use of snow chains” znamená, že vstup na územie Maďarska budú mať iba vozidlá s primeranou výbavou.
 • Jazda po suchých cestách s pripevnenými reťazami hrozí vysokými pokutami.

 

Albánsko

Albánsko je krajina, ktorá má jedno z najnižších rýchlostných obmedzení v Európe, ale vzhľadom na stav ciest a kultúru jazdy to nie je bezdôvodné. Albánska cestná infraštruktúra sa neustále mení, turisti by však mali byť pripravení na veľmi drsné podmienky na cestách, najmä v provinciách.

Zimné pneumatiky

 • Cestné právo nevyžaduje sezónnu výmenu pneumatík.

Hĺbka dezénu

 • Minimálna hĺbka dezénu je 4 mm

Pneumatiky s hrotmi

 • Neplatia žiadne obmedzenia týkajúce sa ich používania.

Snehové reťaze

 • Nie sú definované v žiadnej úradnej vyhláške ani smernici, ale v prípade nepriaznivých podmienok ovplyvňujúcich určité oblasti môže ministerstvo vnútra a ministerstvo dopravy a infraštruktúry nariadiť povinné pripevnenie.

 

Grécko

Zimné pneumatiky

 • Nie sú povinné.

Hĺbka dezénu

 • Musí byť aspoň 1,6 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Oficiálne predpisy neupravujú tento problém.

Snehové reťaze

 • Jazda s použitím snehových reťazí je povolená iba ak je povrch vozovky pokrytý vrstvou snehu alebo ľadu, a preto je jeho poškodenie málo pravdepodobné.

Výmena letných pneumatík za zimné môže byť nevyhnutná v niektorých oblastiach.

Severné Macedónsko

V Macedónsku sa zimné pneumatiky nevyžadujú, ale odporúčajú sa medzi 15. novembrom a 15. marcom, zatiaľ čo v každom vozidle bez ohľadu na hmotnosť a určenie musí byť lopata.

Zimné pneumatiky

 • Povinnosť namontovať ich na hnaciu nápravu sa vzťahuje na všetky vozidlá nad 3,5 tony.

Hĺbka dezénu

 • V zimnej sezóne aspoň 5 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Zákaz používať pneumatiky tohto typu.

Snehové reťaze

 • Musia byť vo vozidlách, ktoré jazdia na cestách na letných pneumatikách.

 

Bulharsko

Zimné pneumatiky

 • Nie sú povinné, avšak odborníci radia prispôsobiť pneumatiky aktuálnym podmienkam na ceste.

Hĺbka dezénu

 • Sú povolené modely s výškou behúňa aspoň 4 mm.

Pneumatiky s hrotmi

 • Používanie je zákonom zakázané.

Snehové reťaze

 • Musia byť vo vozidle od 1. novembra do 31. marca. Sú povinné na horských priechodoch, keď ich pripevnenie prikazuje dopravné značenie.
 • Vozidlá, ktoré nemajú dostatočnú výbavu, nemusia mať povolené jazdiť na určitých trasách alebo im môže byť zamietnutý vstup.

 

Dánsko

Zimné pneumatiky

 • Nie sú povinné.

Hĺbka dezénu

 • Minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm pre vozidlá do 3,5 tony a 1 mm pre vozidlá s väčším užitočným zaťažením.

Pneumatiky s hrotmi

 • Sú povolené, musia sa montovať na všetky kolesá. Maximálna rýchlosť je 80 km/h (štátna cesta) a 110 km/h (diaľnica).

Snehové reťaze

 • Povolenie zahŕňa obdobie od 1. novembra do 15. apríla.

Je potrebné pripomenúť, že rozdiely týkajúce sa európskych krajín sú tiež uvedené v predpisoch, ktoré špecifikujú dodatočnú výbavu vozidla, ako je napr. lekárnička, výstražný trojuholník alebo hasiaci prístroj. Prečítajte si o rozdieloch medzi jednotlivými krajinami spoločenstva a pripravte si kompletnú výbavu na cestu.