Výber pneumatík stále vyvoláva mnoho pochybností. Z pojmov, ako sú: originálna výbava, OE, prvá výbava alebo homologizácia vozidla môže nejedného vodiča rozbolieť hlava. V tomto článku nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa týchto problematických záležitostí.

Čo sú to pneumatiky s homologizáciou?

Homologizácia – čo je to?

Homologizácia pneumatiky je jej určenie pre konkrétnu značku alebo model vozidla. O homologizovanej pneumatike môžeme hovoriť, keď výrobca navrhne model ako original equipment (OE), t.j. prvok originálnej výbavy vozidla.

Homologizovaný model zaručuje dobrú a vyváženú výkonnosť. Výrobca podrobuje takúto pneumatiku niekoľkomesačnému testovaniu zhody rozmerov, odolnosti, brzdenia, hlučnosti a celého radu ďalších parametrov. Homologizované pneumatiky predstavujú niekedy úplne nový výrobok vytvorený v spolupráci výrobcov vozidla a výrobcov pneumatík. Všetko preto, aby sa pneumatiky čo najlepšie prispôsobili danému vozidlu.

Certifikát o homologizácii vozidla

Druh pneumatiky a jej výkonnosť priamo súvisia s jazdným komfortom. Toto je dôvod, prečo homologizované pneumatiky, pre ktoré bolo východiskom OE, zohrávajú integrálnu úlohu v správaní sa vozidla na ceste. Údaje o homologizovaných rozmeroch nájdete v návode na používanie alebo v servisnej knižke vozidla. Existujú tri druhy homologizovaných pneumatík:

  • Povinné – tento typ pneumatík sa môže namontovať iba na vozidlách homologizovanej značky.
  • Technické – v tomto prípade je možné ich namontovať na iné vozidlá, ale iba za určitých podmienok stanovených daným výrobcom.
  • Ľubovoľné – nič nebráni ich namontovaniu na iné vozidlá, než homologizované.

Pneumatiky z originálnej, prvej výbavy (OE) môžu byť homologizované pre dané vozidlo, ale nemusia. Ak je pneumatika homologizovaná, má na bočnici samostatné označenie.

Homologizačná značka

Príklad homologizácie pneumatiky.

„Na čo poukazuje označenie pneumatík AO”? „Čo znamená označenie pneumatiky MO?” – vodiči si kladú tieto otázky, pretože symboly na pneumatikách sa ťažko čítajú.

Stáva sa tak, pretože výrobcovia používajú rôzne označenia pre konkrétne modely vozidiel. Nižšie uvádzame príklady z katalógu troch populárnych prémiových značiek:

Michelin

G1 – je označenie pneumatiky, ktorá má väčší vonkajší priemer; iba v prípade namontovania na jednu nápravu sa môžu kombinovať s inými modelmi (Alfa Romeo: 166, Mercedes: trieda S, C, CLK, SL, SLK – zadná náprava, Renault: Vel Satis, Laguna, Fiat: Stilo), môže sa montovať na vozidlá iných značiek

C1 – pneumatiky Pilot Sport pre Chrysler Viper GTS Coupe – nesmú sa montovať vozidlá iných značiek

B – špecifické pneumatiky pre Audi (S3, S4, TT, TT Roadster), Bentley – montujú sa v pároch na nápravy, môžu sa montovať na vozidlá iných značiek

N0...N3 – pneumatiky homologizované pre vozidlá značky Porsche, nesmú sa montovať na vozidlá iných značiek

M0 – pneumatiky homologizované pre Mercedes, môžu sa montovať na vozidlá iných značiek

K1 – pneumatiky homologizované pre Ferrari – nesmú sa montovať na vozidlá iných značiek

R1 – táto samostatná pneumatika bola homologizovaná pre Audi, špecifický behúň CXKA,

* – homologizácia pre BMW

Continental

– homologizácia Audi

N0, N1, N2, N3 – homologizácia pre vozidlá značky Porsche

– originálna výbava vo vozidlách Jaguar

MO – originálna výbava vo vozidlách Mercedes Benz v špeciálnych verziách (napr.: AMG) a v modeli Maybach

RO1 – homologizácia Audi pre modely z radu R a S

– originálna výbava v BMW

valivý odpor optimalizovaný podľa požiadaviek továrenskej výbavy

M3 – originálna výbava v BMW triedy M

Pirelli

N1...N3 – homologizácia Porsche

M0 – homologizácia Mercedes

– americká verzia modelu Skorpion STR

(*) – homologizácia BMW

– homologizácia Lamborghini

– homologizácia Jaguar

AO, AOE, R01, R02 – homologizácia pre Audi.

Čím sa líši homologizovaná pneumatika od bežnej pneumatiky?

Homologizovaná pneumatika je pripravovaná špeciálne pre konkrétny model vozidla. Úprave sa najčastejšie podrobuje dezén behúňa, vnútorná konštrukcia a druh použitej gumovej zmesi. Všetko preto, aby sa pneumatiky prispôsobili výkonu a charakteristike vozidla. V prípade športových vozidiel majú zmeny umožniť dynamickú jazdu a dobré správanie sa vozidla v zákrutách.

V prípade štandardných, populárnych modelov vozidiel  spočíva spolupráca medzi výrobcami skôr v obchodnej a marketingovej kooperácii, ako v tvorení pneumatík s prevratnou charakteristikou.

Homologizácia pneumatík – vlastnosti

Každý výrobca vozidiel definuje zoznam oblastí, ktoré podľa jeho názoru najviac prispejú k zabezpečeniu spokojnosti vodiča s vozidlom.

Zmeny charakteristík pneumatík (v závislosti od požiadaviek výrobcu vozidla) sú graficky znázornené na vyššie uvedenom grafe. Ide o vizuálny spôsob prezentácie rôznych vlastností, umožňujúci priame porovnanie možností originálnych pneumatík (obvykle je zvolených 100 bodov ako základná hodnota) a cieľových hodnôt a/alebo dosiahnutej miery výkonnosti pre novú pneumatiku.