Od roku 2000 sa počet áut v Bratislave takmer zdvojnásobil. Dnes ich je v meste registrovaných viac ako 310 000. Navyše, každým dňom dochádza do Bratislavy za prácou ďalších približne 33 000 vodičov. Mesto však na ne nemá kapacitu. Autá sa preto snažia parkovať prakticky hocikde, čo prináša problémy tým, ktorí v danej lokalite bývajú.

Aby doprava v meste neskolabovala a všetok voľný priestor nebol obsadený parkujúcimi autami, rozhodla sa mestská samospráva od roku 2021 začať s regulovaným (rezidenčným) parkovaním.

Čo je rezidenčné parkovanie a na čo sa pri ňom pripraviť

V prvom rade sa nemusíte báť, pretože parkovanie nebude spoplatnené v celom meste. Spoplatnené zóny sa dotknú iba mestských častí, v ktorých je výrazný problém s parkovaním, a časov najväčšej parkovacej špičky. To znamená, že na sídliskách bude spoplatnené nočné parkovanie. V centre mesta a pri úradoch bude parkovanie spoplatnené iba cez deň. V lokalitách, kde problém s parkovaním nie je, bude parkovanie aj naďalej bezplatné.

Pri novej parkovacej politike budú zvýhodnení občania s trvalým pobytom v danej parkovacej zóne. Parkovacia politika tak prinesie Bratislave aj finančné zdroje, pretože všetky výnosy poputujú do Fondu mobility v prospech mestskej dopravy v Bratislave. Z týchto peňazí je plánovaná výstavba napríklad 22 km autobusových pruhov, opravy 39 križovatiek, nákup 80 nových kĺbových autobusov a nové expresné linky MHD a regionálnej integrovanej dopravy.

Prečo sa v Bratislave zavádza rezidenčné parkovanie

Nová parkovacia politika by mala taktiež priniesť lepšie parkovanie na miestach, kde ľudia bývajú, menej dopravných zápch a viac priestorov na chodníkoch pre chodcov. Pri výstavbe sídlisk sa totiž pôvodne počítalo iba s jedným autom na dve rodiny. V dnešnej dobe si však takýto scenár nedokážeme predstaviť. Budovanie nových parkovacích miest a rozširovanie ciest by tento problém riešilo iba dočasne, kým by počet áut znova nestúpol a nestačili by už ani tieto nové parkovacie miesta.

Cieľom parkovacej politiky je urobiť individuálnu automobilovú dopravu menej výhodnú oproti MHD. Ľudia si tak budú vedieť vypočítať, že cesta do práce autom by ich vyšla drahšie, ako napríklad autobusom.

Akým spôsobom parkovať v rezidenčnej zóne

V rezidenčnej zóne môžete parkovať bezplatne a bez obmedzení iba vtedy, keď v nej máte nahlásený trvalý pobyt. V opačnom prípade sa na vás vzťahujú určité pravidlá.

Vo vyznačených parkovacích časoch sú oprávnení v zóne parkovať iba držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. Mimo vyznačených časov tu môžete zaparkovať za určitý poplatok.

Návšteva a parkovanie

Každý rezident príslušnej zóny dostane bezplatne aj tzv. návštevnícku parkovaciu kartu, ktorá umožní návšteve dočasné parkovanie v zóne. Návštevnícke karty majú vyhradených 100 hodín parkovania zadarmo ročne.

Po vyčerpaní návštevného limitu môže u vás návšteva parkovať vo vyhradených časoch za mierny poplatok (1 € v Petržalke a 1,5 € v Novom Meste za hodinu).

Používanie cudzieho auta a parkovanie

Využívanie výhod pre auto, ktoré je registrované na vodiča bývajúceho mimo zóny nebude možné. Podmienkou vydania rezidentskej karty je totiž trvalý pobyt v danej zóne a vzťah k danému vozidlu. V prípade cudzieho auta musíte dodržiavať nerezidentské pravidlá.

Pokiaľ používate firemné auto potrebujete potvrdenie od firmy o jeho používaní na súkromné účely. Buďte bez obáv aj v prípade odstavenia vášho auta v servise. Maximálne 4-krát ročne môžete požiadať o dočasnú zmenu evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte v celkovej dĺžke 21 dní.

Parkovacie miesta s označením

V minulosti boli populárne parkovacie boxy s označením Reservé. Po spustení rezidenčného parkovania vyhradené boxy prestanú platiť a nebudú sa vydávať nové.

Pokiaľ ste však držiteľom karty zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) a mali ste doteraz vyhradené parkovacie miesto, to miesto vám zostáva aj naďalej.

Zavedenie rezidenčného parkovania v Bratislave

Nová parkovacia politika začne v plnom merítku platiť až od roku 2021. Mestská štvrť Nové Mesto plánuje na vybraných zónach zaviesť túto politiku už 1.5.2020. Na tomto linku si môžete pozrieť prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť pred spustením pilotného projektu parkovacej politiky v mestskej časti Nové Mesto.

Do budúcna plánuje Bratislava zavedenie celomestskej parkovacej politiky. Majitelia rezidentskej karty jednej zóny budú tak mať možnosť zvýhodneného parkovania aj v iných zónach.

Hoci sa parkovanie má oficiálne spustiť až budúci rok, počas tohto roka už prebieha testovanie v bratislavskej mestskej časti Petržalka.

Pilotný projekt - rezidenčné parkovanie Bratislava-Petržalka

Parkovanie v Petržalke je dlhodobý problém. Mestská časť Bratislava-Petržalka chce túto situáciu riešiť, a preto zaviedla od 1.11.2019 pilotný parkovací systém rezidenčného parkovania, ktorý uprednostňuje obyvateľov s trvalým pobytom v tejto mestskej časti.

Každý občan, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka, môže nonstop bezplatne parkovať v celej Petržalke.

Ako môžete využívať rezidenčné parkovanie v Petržalke

Pokiaľ chcete v roku 2020 využívať výhody rezidenčného parkovania v Petržalke, museli ste sa na miestnom úrade prihlásiť na trvalý pobyt do tejto mestskej časti najneskôr k 31.12.2019. Avšak súčasní obyvatelia, ktorí už trvalý pobyt v Petržalke majú, sa môžu registrovať aj počas tohto roku.

Petržalka - parkovanie bez obmedzení

Všetci Petržalčania môžu na vymedzených parkovacích úsekoch, ktorými sú modré parkovacie boxy, parkovať bezplatne a bez obmedzení. Ľudia s trvalým pobytom mimo Petržalky budú však od 18:00 do 8:00 povinní zaplatiť 1 € za každú začatú hodinu.

Tu si môžete pozrieť kompletný parkovací poriadok pre mestskú časť Petržalka spolu s parkovacími zónami.

Mobilná aplikácia URBI - Parkovanie Petržalka

Pokiaľ nemáte trvalý pobyt v Petržalke a napriek tomu chcete využiť bezplatné parkovanie počas dňa na modrých parkovacích plochách, odporúčame vám nainštalovať si aplikáciu URBI - Parkovanie Petržalka. Registrovaní rezidenti nemusia na bezplatné parkovanie používať aplikáciu.

Rezidenčné parkovanie a jeho cenník

Registrovaní a schválení užívatelia petržalského parkovacieho systému majú parkovanie na modrých parkovacích miestach zadarmo.

 Ak nemáte trvalý pobyt v Petržalke, môžete využiť aplikáciu URBI. Pri prihlásení sa do parkovacej aplikácie od pondelka do štvrtka medzi 8:00 a 18:00 neplatíte. Zadarmo tu môžete parkovať taktiež počas víkendu, od piatka 8:00 do nedele 18:00. V hodinách medzi 18:00 a 8:00 zaplatíte, okrem piatka a soboty, 1 € za každú začatú hodinu. V prvej fáze sa toto však bude týkať iba parkovísk v Petržalke s tým, že na neoznačených parkovacích miestach môžete parkovať aj naďalej zadarmo.

V prípade parkovania od 8:00 do 18:00 vo vybraných zónach v Novom Meste zaplatíte 1,50 € za každú začatú hodinu.

Elektronický parkovací lístok si kúpite troma spôsobmi:

  • mobilná aplikácia a internet
  • SMS správa
  • parkovací automat

Elektromobily môžu na týchto parkoviskách využívať 50% zľavu.

Koľko stojí rezidentská karta?

Na jednu domácnosť budú vydané maximálne 3 rezidentské karty. Za prvú kartu zaplatí rezident 39 € za rok, za druhé auto je poplatok už 150 € za rok a v prípade domácnosti vlastniacej 3 vozidlá je to až 500 € za rok. V tomto balíčku je zahrnuté bezplatné parkovanie vo vlastnej zóne + 100 hodín parkovania pre návštevy. S ďalšou kartou za 10 € na rok získate dvojhodinový benefit parkovania v inej spoplatnenej zóne. Žiadosť o rezidentskú parkovaciu kartu si môžete stiahnuť na tomto linku.

Elektromobily môžu využívať 50% zľavu aj v tomto prípade.

Porušenie parkovacej politiky

Kontrola zaplateného parkovného bude prebiehať elektronicky a kontrolované bude EČV. Vodičov, ktorí porušia parkovaciu politiku, bude riešiť mestská alebo štátna polícia ako priestupok.

Parkovisko budúcnosti

V neďalekej Viedni majú už dnes vodiči možnosť zaparkovať svoje vozidlo mimo centra mesta v parkovacích domoch. Za celodenné parkovanie zaplatia iba 3,60 €. U nás na Slovensku plánuje Bratislavský kraj postaviť minimálne 12 nových záchytných parkovísk pre obyvateľov, ktorí do Bratislavy dochádzajú z jej okolia, čím by odbremenili mesto od množstva áut a smogu. Veríme, že zavedenie parkovacej politiky pomôže tak mestu, ako aj jeho obyvateľom.