Opäť nastal čas zimných radovánok. Radosti našich detí zo snehu naproti tomu občas prinášajú starosti nám, motoristom. Zimné obdobie je totiž pre mnohých vodičov komplikované a častokrát na cestách vytvára priam extrémne podmienky.

Pokiaľ nechcete v zime jazdiť MHD, musíte na ňu svoje vozidlo dostatočne a včas pripraviť. Prezujte zimné pneumatiky a nezabudnite ani na nemrznúcu zmes do ostrekovačov či zimné palivo pre dieselové motory. Čo všetko je ešte nevyhnutné spraviť, aby ste si zaručili bezpečnú a komfortnú jazdu aj počas nehostinných zimných podmienok?

Správanie vozidla v podmienkach zníženej priľnavosti

Na cestách neraz nastanú situácie, počas ktorých musíte pracovať nad rámec aj tých najlepších zimných pneumatík. Máme na mysli jazdu na ľade či tvrdom snehu.

Strata priľnavosti k vozovke znamená pre vozidlo znemožnenie jeho zrýchlenia, brzdenia či otáčania. Najhoršie na strate priľnavosti k vozovke je, že si ju neraz uvedomíme až vtedy, keď chceme brzdiť alebo zatáčať. A to už je mnohokrát neskoro.

Ako spoznáte, že idete po ľade?

Dôležité je sa naučiť rozoznávať, kedy máte pod kolesami auta ešte vozovku a kedy už vrstvu ľadu alebo zľadovatelého snehu. Jazda po zľadovatelej ploche môže pripomínať jemné plávanie. V tejto situácii môžete zistiť, že s volantom sa mimoriadne ľahko manipuluje, ale vozidlo na jeho pohyby nereaguje zmenou smeru. Skúste jemne stlačiť brzdový pedál. Ihneď si všimnete, že ABS systém začne reagovať jeho pulzovaním, ale vozidlo nebude adekvátne spomaľovať.

Čo robiť, ak idete po ľade a strácate priľnavosť?

Po prvé, nepanikárte. Všetky manévre vykonávajte jemne. Nemeňte prudko smer, nepridávajte plyn a ani prudko nebrzdite. V prípade, ak chcete odbočiť alebo zmeniť jazdný pruh, doprajte si na manévre dostatok času. Vozidlo je v takýchto podmienkach schopné vykonávať vaše povely iba obmedzene. Prudšie pohyby sa totiž môžu skončiť šmykom.

TIP: Experti dokonca odporúčajú, že na zľadovatelých cestách potrebujete minimálne 8-krát väčšiu vzdialenosť od vozidla pred vami oproti tej, ktorú dodržiavate bežne.

Počas jazdy na zľadovatelej vozovke sa snažte dodržiavať tieto zásady bezpečnej jazdy:

  • šoférujte s oboma rukami na volante
  • pri zmene smeru vozidla vždy dostatočne vopred spomaľte
  • snažte sa brzdiť iba na rovných cestách, vždy radšej ešte pred zákrutou, ako v nej
  • pokiaľ idete dolu kopcom, používajte prevádzkovú brzdu
  • ak nad vozidlom pri manévrovaní strácate kontrolu, nestúpajte prudko na brzdový alebo plynový pedál

Avšak aj šmyk môže byť pre vás riešiteľnou záležitosťou, treba ho však vedieť predvídať a reagovať včas. Povieme vám, ako na to.

Šmyk – a čo teraz?

Občas aj napriek všetkým snahám auto dostane šmyk. Aby ste ho mohli správne zvládnuť, je potrebné vozidlo dokonale „precítiť“ – teda správne zaregistrovať, čo sa s vozidlom deje. Okamžitá správna reakcia v tom momente môže celú situáciu zachrániť.

Zvládnutie šmyku vozidla s pohonom prednej nápravy

Pri vybočení zadnej časti vozidla z požadovaného smeru (tzv. pretáčavý šmyk) rýchlo a krátko otočte volantom do opačnej strany a rýchlo pridajte plyn. Hoci to znie v danej situácii paradoxne, pridanie plynu však potiahne vozidlo dopredu, čím sa začne samo vyrovnávať. Volant v tejto polohe držte iba do momentu, pokiaľ sa šmýkanie zadnej časti vášho vozidla nezastaví.

Pri nedotáčavom šmyku primeraným natočením volantu sledujte smer zákruty a uberte plyn, prípade vytlačte spojku. Motor by kolesá nemal ani brzdiť, ani poháňať.

Zvládnutie šmyku vozidla s pohonom zadnej nápravy

Majiteľom áut s pohonom zadnej nápravy môže v prípade pretáčavého šmyku pomôcť pootočenie volantu do opačného smeru. Nepridávajte a ani neuberajte prudko plyn, kolesá by nemali byť motorom ani poháňané, ani brzdené.

V prípade nedotáčavého šmyku jemne uberte plyn a volantom sledujte požadovaný smer. S plynom narábajte len veľmi jemne, jeho pridávanie vám totiž nepomôže.

Zvládnutie šmyku vozidla s pohonom 4x4

Extrémne podmienky lepšie zvládajú vozidlá s pohonom na všetky štyri kolesá. Ich majitelia by však mali myslieť na to, že majú výhodu pri rozbiehaní sa, ale pri brzdení sú na tom rovnako, ako vozidlá s pohonom len jednej nápravy. Každé vozidlo však reaguje individuálne, preto je vhodné si toto vopred vyskúšať.

Pri šmyku s vašou „štvorkolkou“ krátko, avšak výrazne, otočte volant do opačného smeru a pridajte plyn. Opatrná práca s plynom je tu veľmi dôležitá.

Jazda v zime - šmyku na ľade radšej predchádzajte

Šmyk na ľade sa zvláda veľmi ťažko, dokonca mnohokrát je to nemožné. Vedia o tom aj tí najlepší vodiči, ktorí môžu byť v takýchto podmienkach tiež častokrát bezradní. Preto najdôležitejšia rada znie predvídať potenciálne nebezpečenstvo. Pred jazdou zistite lokálne poveternostné podmienky a stav vozoviek, ktoré vás upozornia na prípadné nebezpečenstvo. Zradné úseky sú hlavne v okolí lesov, vodných tokov a na mostoch. Zvýšte opatrnosť a jazdite pomalšie. Pri jazde s automatom dodržiavajte v zime rovnaké pokyny, ako pri jazde s manuálnou prevodovkou.

Najmä pri jazdách za snehom do vysokohorských oblastí by malo byť samozrejmosťou mať so sebou snehové reťaze. Pomôžu vám sa vyhrabať zo snehových závejov a pri rozbehu do kopca. Treba však mať na pamäti, že ich použitie môže byť priamo prikázané dopravnou značkou.

TIP: Odporúčame vám mať uzatvorené havarijné poistenie, ktoré môže zmierniť následky vášho nezvládnutého šmyku pre vašu peňaženku.

Dávame tiež do pozornosti možnosť absolvovať školu šmyku. Pod dohľadom skúsených profesionálov môžete nadobudnúť znalosti, ako sa správať s vozidlom v extrémnych situáciách a priamo si ich vyskúšať na tréningových plochách.

Všetok obsah uvedený v tomto článku by mal byť braný do úvahy najmä informatívne.

Predstavené informácie o technikách riadenia používajte na vlastnú zodpovednosť a s náležitou ostražitosťou. Želáme vám príjemnú a šmykmi nerušenú jazdu počas zasnežených zimných mesiacov.