Ochrana osobných údajov

 

Oponeo.PL S.A. so sídlom ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Poľsko; tel. 52 341 88 00, ako Prevádzkovateľ osobných údajov, chráni práva Používateľov na súkromie. S mimoriadnou starostlivosťou sa stará o ochranu ich osobných údajov a používa zodpovedajúce technologické riešenia zabraňujúce týmto zásahu tretích osôb do súkromia Používateľov. S cieľom zaistiť úplnú transparentnosť procesov spracovania osobných údajov ustanovenia tejto Politiky stanovujú, aké údaje Používateľov sa zhromažďujú, na čo sa využívajú a komu môžu byť sprístupnené.

Základným právnym aktom, podľa ktorého Oponeo.PL S.A. spracováva osobné údaje Používateľov, je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 vo veci ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a vo veci voľného pohybu týchto údajov a zrušenia Smernice 95/46/ES, ďalej len „GDPR“.

Oponeo.PL S.A. ako vlastník www.oponeo.sk si vyhradzuje právo na zmeny zásad ochrany osobných údajov. V prípade zmeny zásad ochrany osobných údajov nemajú vplyv na základné pravidlo: nezdieľame osobné údaje tretím stranám ani adresné údaje zákazníkov/ používateľov www.oponeo.sk.

 

Osobné údaje

Podkladom pre spracovanie osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch je súhlas osoby (čl. 6, ods. 1, písmeno a GDPR). Nesmieme zabúdať na to, že súhlas Používateľa na spracovanie jeho osobných údajov na marketingové účely firmou OPONEO.PL S.A. je absolútne dobrovoľný a každý súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek zrušiť. V súvislosti s tým sa údaje Používateľa budú spracovávať spoločnosťou Oponeo.pl do okamihu zrušenia súhlasu Používateľom. Jedinou výnimkou je účasť v súťaži. V tom prípade obdobie spracovávania údajov bude obmedzené počas trvania akcie a jej zúčtovania (nevylučuje to právo na zrušenie súhlasu, a tým taktiež na rezignáciu na účasť v súťaži, kedykoľvek). Odberateľmi údajov môžu byť: subjekty obsluhujúce stránku Oponeo.pl, subjekty zodpovedajúce za realizáciu súťaže, dodávatelia marketingových služieb, zásielkové firmy, účtovné firmy, firmy obsluhujúce platenie, montážne servisy.

V prípade realizácie nákupu alebo využitia iných služieb ponúkaných spoločnosťou Oponeo.cz je podkladom pre spracovanie údajov Používateľa plnenie zmluvy (čl. 6, ods. 1, písmeno b GDPR). V súvislosti s tým sa budú údaje Používateľa spracovávať do okamihu realizácie objednávky alebo služby a do času premlčania alebo straty platnosti nárokov/požiadaviek. Odberateľmi údajov môžu byť: zásielkové firmy, účtovné firmy, dodávatelia tovaru, montážne servisy, dodávatelia informačných riešení, firmy obsluhujúce platenie, banky, poisťovne, vindikačné firmy, firmy poskytujúce marketingové služby, dodávatelia služieb pre obchod, dodávatelia telekomunikačných služieb, firmy likvidujúce dokumenty, advokátske kancelárie, oprávnené štátne orgány.

Každému Používateľovi náleží právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, na ich odstránenie alebo na obmedzenie spracovania, právo nesúhlasiť so spracovávaním, a taktiež právo na prevádzanie údajov. Toto je možné vykonať prostredníctvom kontaktu s operátorom OPONEO.SK

Dozorným orgánom, na ktorý má Používateľ právo podať sťažnosť, je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje používateľov môžu byť zhromažďované kvôli poskytovanie ďalších služieb, alebo pri príležitosti organizovania výberového konania na www.oponeo.sk.

 

Explicitné osobné údaje

Osobné údaje poskytnuté v čase pridávania komentárov k produktom, ako aj pridávania oznamov sú k dispozícii všetkým návštevníkom stránky, ktorá obsahuje tieto údaje.

 

Komentáre zákazníkov

Komentáre umiestnené Zákazníkmi pod výrobky a predstavujúce hodnotenie obchodu (zároveň zaslané na e-mailovú adresu obchodu) sa stávajú majetkom firmy Oponeo.PL S.A. a je možné ich použiť v takejto podobe alebo v skrátenej podobe na promo obchodu alebo výrobkov, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Takéto komentáre nebudú nikdy podpísané celým menom a priezviskom, iba ak s tým Zákazník súhlasí alebo tieto údaje vpísal sám. Oponeo.pl S.A. nenesie zodpovednosť za osobné údaje umiestnené v komentároch Zákazníkom. Taktiež sa zaväzujeme nemeniť komentáre a tieto nepoužívať v inom kontexte alebo na promo iného výrobku, než aký mal autor zámer.

Hodnotenia vyjadrené v komentároch budú aj ďalej hodnoteniami Zákazníkov a nie pracovníkov firmy Oponeo.PL S.A.

 

Bezpečnosť údajov

Internetový obchod www.oponeo.pl bol vybudovaný na základe najnovších technológií podľa vzoru riešení osvedčených na celom svete. Technické a organizačné mechanizmy ochrany osobných údajov sú volené podľa zohľadnenia charakteru, rozsahu, kontextu a účelov spracovania a rizika porušenia práv alebo slobody fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a váhou, príslušne k identifikovaným ohrozeniam.

 

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

Aby bolo možné využiť niektoré vlastností nášho systému, prosíme Vás o registráciu na našej stránke. Pri registrácii Vás požiadame o e-mailovú adresu, ktorú budete používať na našej stránke, heslo, prezývku (nick) a osobné údaje.

Predtým než budeme môcť vykonať transakciu za kúpu tovaru v našom obchode, žiadame zákazníka o meno, adresu, priezvisko, telefónne číslo, a podrobnosti o spôsobe platby, napr. typ kreditnej karty, číslo kreditnej karty, dátum expirácie, CVV číslo.

Vždy minimalizujeme rozsah zhromažďovaných údajov žiadajúc iba o tie údaje, ktoré sú nutné na realizáciu účelu spracovania.

 

Údaje zhromažďované automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky sa automaticky uloží IP adresa Vášho počítača.

 

Údaje zhromaždené pri kontakte zákazníka s firmou

V čase keď sa s nami kontaktuje klient prostredníctvom webovej stránky, telefón, e-mail, atď zhromažďujeme údaje ako: osobné údaje, napr. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, atď.

 

Ako využívame zákaznícke údaje?

Osobné údaje Používateľov sa využívajú iba v zhode s cieľom spracovania, o ktorom sú informovaní. Stáva sa, že údaje sú sprístupnené iným subjektom, ale iba v prípadoch, keď to je nutné pre realizáciu účelu spracovania („odberatelia údajov“).

Údaje zhromaždené počas transakcie sú použité na vykonanie transakcie, vrátane prijatia peňazí od zákazníka a odoslania tovaru. Zákaznícke údaje teda môžu byť poskytnuté spoločnosti, ktorá podporuje platobné transakcie, alebo firme sprostredkujúcej doručenie zásielky.

Ak ste sa zapísali na odber nášho newsletteru, alebo iným spôsobom ste súhlasil s prijatím Vaše údaje budeme používať s cieľom odoslania Vám nášho newslettera.

Automaticky zhromažďované údaje môžu byť použité na analýzu správania sa používateľov na našich webových stránkach, zber demografických informácií o našich používateľoch, alebo prispôsobenie obsahu našich webových stránok. Tieto údaje sú zhromažďované automaticky pre každého používateľa.

V prípade porušenia pravidiel nášho servisu, porušenia práv, alebo ak budú vyžadované zákonom, môžeme zverejniť Vaše informácie súdnym orgánom.

 

Akým spôsobom sa kontaktujeme s klientom?

Ak zákazník vykonal transakciu za nákup tovaru, môže dostať od nás e-mailom alebo SMS správou informácie o stave objednávky. Môžeme Vás tiež kontaktovať telefonicky.

V prípade, že zákazník sa prihlási na odber newsletteru, alebo inak súhlasil s prijatím, bude od nás dostávať správy e-mailom.

 

Používanie koláčikov (ang. Cookies)

Cookies sú informácie uložené na serveri cez disk Vášho počítača. Informácie z cookies umožňujú prispôsobiť vzhľad webovej stránky pre záujmy zákazníka (napr. rozhodovať o obsahu reklamy, ktorá sa objaví na mieste). Cookies sú tiež nástrojom na získanie údajov o popularite webových stránok. obr.

Používame dva druhy cookies:

Session cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre správne fungovanie stránky.
Trvalé cookies: Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu, ale do času kým ich ručne nevymažete. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si môžete vybrať v nastavení Vášho internetového prehliadača.

Zvyčajne softvér umožňuje automatickú prevádzku súborov cookies. Avšak, vždy ich môžete (všetky prehliadače obsahujú túto funkciu). Obmedzenie používania cookies môže niekedy ovplyvniť niektoré funkcie na webovej stránke.

Cookies neohrozujú počítačový systém klienta. Vykonávajú anonymnú identifikáciu, zvyčajne obsahujú len názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na zariadení a jedinečné koncové číslo.

Cookies môžu obsahovať osobné údaje, ak zostali zverejnené na našich webových stránkach. Tieto údaje sú účinne chránené nami a žiadne neoprávnené osoby k ním nemajú prístup. Táto informácia sa používa iba pri plnení niektorých osobitých akcií, ktoré boli prijaté (napr. pri realizácii objednávky). Tieto cookies obsahujú len informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správny výkon našich služieb.

 

Zmeny zásadách ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov so zverejnením novej zásady ochrany osobných údajov na týchto webových stránkach.

 

Pravidlá bezpečnosti

V prípade, že používateľ používa jeden počítač spolu s inými osobami, po ukončení práce na www.oponeo.sk pri ktorých musí byť prihlásený mal by sa odhlásiť, aby sa nikto nemohol neoprávnene prihlásiť cez jeho konto, používať ho alebo upravovať Vaše údaje. Súčasne odporúčame vypnúť vo voľbách internetového prehľadávača automatické pamätanie si hesiel.

Prosíme vás o zachovanie opatrnosti pri sprístupňovaní údajov, predovšetkým svojho hesla, tretím osobám.

 

Kontakt

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany súkromia, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach, e-mailom gdpr@oponeo.sk, alebo poštou na adresu OPONEO.PL SA, ul. Podlesná 17, 85-145 Bydgoszcz, Polska.

Odhlásiť sa z newslettera

Ak sa chcete odhlásiť z newslettera klinknite TU.

Návrat hore