TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) majú informovať vodiča o strate tlaku. Skontrolujte, či stojí za to investovať do nich.

Nemožno pochybovať o tom, že sú potrebné, pretože, ako ukazuje výskum, okrem iného aj organizácia DEKRA, 40 percent majiteľov áut v Európe a Severnej Amerike, kontroluje stav pneumatík menej ako raz ročne. A od kvality pneumatík závisí nielen bezpečnosť na cestách, ale aj dopad na životné prostredie a financie každého vodiča. Existujú dve všeobecné príčiny straty tlaku v pneumatikách. Prvou z nich je prirodzený jav. Z rozptylu vzduchu cez stenu pneumatík a ventilov. Druhou, viac nebezpečnou je, keď je mechanické poškodenie. Je to sprevádzané náhlou stratou tlaku v takých prípadoch, ako je obitie o obrubník, alebo zasiahnutie ostrým predmetom. V oboch prípadoch, aby sa predišlo nešťastiu, ak by sme mali byť okamžite informovaný o strate tlaku v pneumatikách. Informovať o tom nás má systém TPMS.

V marci tohto roku prijal európsky parlament uznesenie, ktoré núti výrobcov automobilov od výroby montovať TPMS systémy do nových automobilov. V severnej Amerike, bola táto povinnosť bola zavedená už  roku 2003. Európske uznesenie má nadobudnúť právoplatnosť v novembri 2012. Uznesenie však nešpecifikuje, ktoré existujúce technologické riešenia na trhu budú použité. To sa rozhodne v najbližších dňoch v európskej hospodárskej komisii. Poďme sa pozrieť na to, ktorý systém TPMS je priaznivejší pre priemerného vodiča.

Pomer tlaku

Pomer tlaku

 Bezprostredný TPMS

Ich podstatou je informovať vodiča v reálnom čase o skutočnom tlaku v každom kolese. Tieto systémy pracujú na základe použitia tlakových senzorov umiestnených v každom kolese a ďalšie riešenie umožňuje prenos informácií z vnútra pneumatiky do komponentov vozidla zodpovedných za zber dát. Takéto senzory sú vybavené od výroby v autách typu Mercedes, BMW, Lexus, Jaguar, atď.

Stručne povedané: ventily namontované na kolesách odovzdávajú informácie pomocou rádiových vĺn do palubného počítača. Namontované ventily v kolese sa skladajú zo snímača tlaku a teploty, napájania z batériou a elektronického systému. Senzor tlaku TPMS obsahuje kremenný kryštál a odosiela rozdiely v tlaku, ktoré sú prenášané na frekvencii 434 MHz do palubného počítača. Prenosové systémy tohto typu TPMS sa merajú približne každú minútu.

Existuje mnoho priamych systémov TPMS. Najpopulárnejšie sú: Beriem, Schrader, a iné ako nap. Alltech, SmarTire, Siemens VDO, En Tire Solution, Pacific atď. Rozdiely medzi modelmi sú založené na tom, kde a ako sú umiestnené senzory. Senzor môže byť umiestnený priamo za ventilom, alebo je primontovaný k ráfiku. V prvom prípade sú ventily sú farebne označené a postavenie kolesa v aute je rovnaké. Zmena polohy kolies by spôsobila výskyt nepravdivých informácií na displeji. Snímače pripojené k okraju počítača automaticky detekujú polohu kolies na vozidle. Výsledky meraní sú zobrazené na obrazovke počítača palubnej dosky, alebo monitore palubného počítača.

TPMS

Zavedenie tohto typu TPMS do štandardného vybavenia pre nové vozidlá roku 2012 je široko podporované medzi výrobcami pneumatík. Oni argumentujú, že systém ponúka vysokú presnosť a kontrolu tlaku v každom kolese. Ukazuje nám v reálnom čase aktuálny tlak v každom kolese, vďaka čomu je používanie bezpečné (pretože nám hovorí, vždy o aktuálnom tlaku), ekonomický (chráni nás pred rizikami nízkeho tlaku - rýchlejšie spaľovanie, rýchlejšie opotrebovanie pneumatík) a ekologické (pneumatiky budú produkovať menej emisií CO2).

Medzi nevýhody tohto systému sú uvedené prevádzkové problémy. Zakaždým pri zmene pneumatík treba mať na vedomí, aby sme upozornili mechanika na senzory tlaku v pneumatikách, pretože tieto senzory sú najčastejšie poškodené práve pri demontáži v servisoch. Náklady nového senzoru sú vysoké. A do toho cena nahratia softvérového systému pre monitorovanie tlaku v pneumatikách, ktorý musí preskúmať nové základné podmienky (nový senzor). Tieto nové podmienky musia byť nahrané pri každej pneumatike. Majte na pamäti, aby zakaždým bolo koleso nainštalované presne na mieste, kde bolo predtým. Ak o tom zabudneme, budeme platiť za ďalšiu analýzu nových podmienok monitorovania tlaku v pneumatikách.

Stredný TPMS

Tento systém má niekoľko nevýhod. Najväčšou nevýhodou tohto typu monitorovania tlaku v pneumatikách je ručne resetovanie, vykonávanie novej kalibrácie pneumatiky. Prečo? Obnovenie systému sa používa vždy, keď vymieňame pneumatiky na nové alebo dopumpujeme vzduch. Cieľom tvorcov tohto systému bolo, aby bola použitá kalibrácia, keď dosiahne presne rovnaký tlak (odporúčaný výrobcom) v každom z kolies. Ale sme si istí, že tlak, ktorý je  v kolesách je správny? Vzťažným bodom systému nie je správny tlak pre naše pneumatiky (pretože nie sú k dispozícii žiadne tlakové senzory), ale moment, v ktorom sme zistili, že máme správny tlak. Systém nám nedáva žiadnu informáciu o tom, že tlak v pneumatikách je nežiaduci, iba prijíma naše rozhodnutie na kalibráciu. Tlačidlo kalibrácie možno použiť kedykoľvek, čo považujeme za vhodné, pretože systém TPMS nekontroluje fakty pred kalibráciou. Systém nás upozorní iba o poklese o 20 percent z toho, čo sme uznali za správne. S ďalším problémom sa stretávame pri výmene pneumatík. Tento systém je ideálny pre tuhú pneumatiku, ktorá práve opustila továreň. To znamená, že ak chceme, aby náš systém oznamoval 20 percentnú stratu tlaku, musíme predpokladať presne rovnaký model pneumatiky, ako tie, pre ktorými bolo vozidlo vybavené od výroby. V prípade nepriameho TPMS druhej generácie (na základe štúdia vibrácií pneumatík), je ešte väčšia závislosť medzi pôvodnými zariadeniami pneumatík prvého vozidla a správnu funkciu systému. A to, pre bežného používateľa znamená dodatočné náklady, pretože pôvodné pneumatiky zariadenia sú drahšie.

Tlak

Ďalším aspektom použitia nepriameho TPMS je doba odozvy. Výskum, ktorý vykonala US Department of Transportation (DOT) hovorí, že vodič si je vedomý straty tlaku v jednom z kolies v priemere asi po 10 minútach jazdy autom na bezpečné miesto. Nepriame TPMS systémy nájdu postupnú stratu tlaku po niekoľkých kilometroch (pretože jeho analýza sa vykonáva na základe porovnania správania pneumatiky v danom období). V dôsledku toho nám to berie cenné minúty (počas tejto doby nám tlak v kolese môže ísť až na nulu). Tento systém porovnania parametrov kolies voči sebe nenotuje žiadny prípad, kedy všetky štyri kolesá postupne strácajú tlak.

Oplatí sa kúpiť systém TPMS?

Ak naše vozidlo nebolo od výroby vybavené niektorým z týchto systémov, môžeme si ho zakúpiť na vlastnú päsť. Na trhu sú ponúkané na predaj priame systémy monitorovania tlaku v pneumatikách. Cena za snímače, vysielače a prijímače je vysoká, ale účinky sú postrehnuteľné. Stojí za to investovať doň? Pamätajme si, že ak nemáme typ pneumatiky run-flat sa zosilnenými stenami senzor bude s najväčšou pravdepodobnosťou zničený. Vďaka tuhosti stien run flat pneumatík, bude snímač chránený pred poškodením. Ak si môžeme dovoliť kúpiť tento systém, je to najpohodlnejšie riešenie. Avšak, môžete použiť alternatívu: preventívnu starostlivosť o vaše pneumatiky. Preto odporúčame dvakrát mesačne kontrolovať tlak v pneumatikách, geometriu kolies, pravidelne vykonávať diagnostiku a upravovať tlak v pneumatikách v skutočných podmienkach, v ktorých budú pneumatiky používané (napr. dlhá cesta na dovolenku).