Keď kupujete pneumatiky, chcete, aby slúžili čo najdlhšie? Vodiči sa často obracajú na predávajúceho s otázkou: koľko sezón alebo kilometrov vydržia pneumatiky? Žiaľ, na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď a závisí od mnohých faktorov.

Ako určiť vek pneumatiky?

Vek pneumatiky – ako zistiť dátum výroby

Mnohí vodiči si neuvedomujú, že každá pneumatika má svoj vek a je veľmi dôležité venovať mu pozornosť nielen z bezpečnostných dôvodov. Jazda na starých pneumatikách je tiež veľmi nepohodlná a môže spôsobiť mnoho nebezpečných situácií na ceste, ktoré vedú k poškodeniu vozidla.

Ako zistiť vek pneumatiky?

Dátum výroby pneumatiky sa nachádza  na jej bočnici za symbolom DOT, ale nie priamo za ním. Za DOT je umiestnený alfanumerický reťazec označujúci kód továrne, ktorá vyrobila daný model. Dátum výroby je vyjadrený 3 alebo 4 číslicami zvýraznenými dodatočným reliéfom. Je potrebné si všímať pneumatiky s 3-čislícovým označením, pretože takéto modely boli vyrobené pred rokom 2000 a nezaručujú bezpečnosť pri používaní.

4-miestne číslicové reťazce sa čítajú nasledovne: prvé dve číslice označujú týždeň a dve posledné rok výroby pneumatiky. Príklad: 1509 znamená, že model bol vyrobený v 15. týždni roku 2009, čiže v polovici apríla 2009.

Životnosť pneumatík

Priemerný čas použiteľnosti pneumatiky je veľmi individuálnou záležitosťou, avšak ak jej technický stav nedovoľuje ďalšie používanie a ohrozuje bezpečnosť, pneumatika sa musí vymeniť.

Staré, zvetrané pneumatiky už nemajú žiadne ťažné vlastnosti a predstavujú skutočnú hrozbu pre vodiča, cestujúcich a iných účastníkov cestnej premávky.

Vzhľadom na to, že podmienky ovplyvňujúce opotrebovanie pneumatiky sú veľmi rozmanité, je veľmi ťažké hovoriť o priemernej odolnosti voči opotrebovaniu. Avšak existujú kritériá, ktoré veľmi uľahčia posúdenie stavu použiteľnosti pneumatík. Rozumný a skúsený účastník cestnej premávky musí venovať pozornosť niekoľkým otázkam.

Vek pneumatiky

Právne predpisy nestanovujú, a čo je dôležité, nezakazujú jazdu na pneumatike, ktorá bola vyrobená napríklad pred 10 rokmi, avšak každý vodič musí vedieť, že pneumatiky „starnú” každý deň. Ovplyvňuje to nielen každodenné používanie, ktoré spôsobuje ich oder a opotrebovanie, ale aj dlhodobé státie, počas ktorého sa pneumatiky deformujú.

Staré pneumatiky, ktoré sa pravidelne používajú, môžu spôsobiť:

  • stratu priľnavosti – prostredníctvom deformácií a úbytkov zapríčinených dlhým používaním,

  • predĺženie brzdnej dráhy – ojazdený behúň,

  • zníženie jazdného komfortu – stará guma tvrdne.

Hĺbka behúňa

Európske právne predpisy umožňujú používanie pneumatík, v ktorých hĺbka behúňa nie je menšia, ako 1,6 mm. Avšak najväčšie koncerny na výrobu pneumatík, ktoré dodávajú pneumatiky pre rôzne typy vozidiel, jednomyseľne poukazujú na to, že takáto výška behúňa významne znižuje priľnavosť vozidla a predlžuje brzdnú dráhu, aj preto navrhujú skôr nahradiť model. Pri zimných pneumatikách musí minimálna hĺbka drážok medzi blokmi dosahovať 4 mm a pri letných 3 mm, čo ochráni vozidlo pred šmykom alebo nebezpečným aquaplaningom.

Každá pneumatika má TWI indikátor opotrebovania behúňa označený symbolom trojuholníka. Pre zjednodušenie sú na niektorých modeloch uvedené dodatočné označenia, ktoré ukazujú stav opotrebovania. Je to veľmi nápomocné vodičom, ktorých výmena pneumatík prekvapí v najneočakávanejších okamihoch.

Označenia na pneumatike.

Technický stav

Každoročná prehliadka vozidla v autorizovanom servisnom stredisku zahŕňa tiež kontrolu stavu pneumatík – ak veľmi zanedbáme pneumatiky vo svojom vozidle, môžeme rátať s tým, že vozidlo nebudeme môcť používať v cestnej premávke. Avšak toto sú extrémne situácie, za normálnych okolností by mal vodič  reagovať v predstihu. Je dobré mať dôveryhodný pneuservis, ktorý skontroluje stav našich pneumatík hneď, keď sa objavia akékoľvek pochybnosti.

Poškodenie pneumatiky môže byť spôsobené nielen vekom pneumatiky, ale tiež napríklad  nájazdom na príliš vysoký obrubník, nerovnomerným oderom behúňa alebo nesprávnym vyvážením.

Pneumatiky starnú oveľa rýchlejšie, keď sa nepoužívajú. K tomu dochádza v dvoch prípadoch:

  • Keď sú pneumatiky namontované vo vozidle, ktoré sa nepoužíva (počas dlhodobého státia sa pneumatiky deformujú)

  • Keď sa pneumatiky skladujú spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami skladovania pneumatík.

 

Životnosť pneumatík

Životnosť pneumatík je veľmi ťažké určiť. Vzhľadom na to, že podmienky ovplyvňujúce opotrebovanie pneumatiky sú veľmi rozmanité, je veľmi ťažké hovoriť o priemernej životnosti jednotlivého modelu. Avšak z analýzy výsledkov odolnosti proti opotrebovaniu je zrejmé, že najviac vodičov, ktorí pri riadení vozidla preferujú umiernený štýl jazdy, dosahuje počet najazdených kilometrov v rozmedzí od 25 000 km do 50 000 km.

To, koľko kilometrov vydrží pneumatika, závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad:

  • odolnosť pneumatiky voči oderu (zmes, dezén behúňa, štruktúra),

  • druh zdolávaných trás (mesto, diaľnica, horské cesty),

  • typ vozovky (drsnosť povrchu),

  • udržiavaná hodnota tlaku v pneumatike,

  • zaťaženie a štýl jazdy.

Životnosť zimných pneumatík

Obvykle sa zmesi používané v zimných pneumatikách vyznačujú menšou odolnosťou voči oderu, ako tie, ktoré sa používajú v letných pneumatikách. Aj preto môže životnosť zimných pneumatík byť aj o 15-30% kratšia, ako v prípade letných modelov.

Tento odstup sa môže ešte viac skrátiť, ak ich budeme používať pri teplotách vyšších, ako 10°C.